Have có nghĩa là (có) – https://illuminatiwe.com

Have có nghĩa là (có) – https://illuminatiwe.com
A. Đây là nghĩa cơ bản của have :He has a black beard ( Ông ta có bộ râu đen. )I have had this car for ten years. ( Tôi đã có cái xe này được mười năm. )

She will have £4,000 a year when she retires.

( Bà ta sẽ có 4.000 bảng một năm khi bà ta về hưu. )B. Hình thức :

Xác định Phủ định Nghi vấn
hiện tại have got haven’t got have I ( got ) ? v .. v …
hay have hay don’t have hay do you have ? .. v.v.
Quá khứ had hadn’t ( got ) had you ( got ) ? v. v …

 

hay didn’t have hay did you have ?. v.v. .

Lưu ý rằng phủ định và nghi vấn hoàn toàn có thể được hình thành theo hai cách .C. have được chia với do cho những hành vi theo thói quen .Do you have earthquakes in your country ? Yes, but we don’t have them very often( ở nước anh có động đất không ? Có, nhưng không tiếp tục. )Khi không phải là sáng tạo độc đáo chỉ thói quen này thì have not ( got ) / have you ( got ) thường được người Anh dùng, còn những khu vực nói tiếng Anh khác hầu hết là Mỹ ) lại dùng hình thức do. Một người Mỹ hoàn toàn có thể nói :Can you help me ? Do you have time ?( Bây giờ anh hoàn toàn có thể giúp tôi chứ ? Anh có rảnh không ? )Nhưng một người Anh hoàn toàn có thể nói :Can you help me ? Have you got time ?Vì thế hình thức do hoàn toàn có thể dùng bảo đảm an toàn hơn, nhưng những người sống ở Anh cũng nên luyện cách nói của người Anh .D. Got hoàn toàn có thể được thêm vào have / have not / have you .. v.v… như đã nói ở trên. Nó không tạo sự độc lạ về tình cảnh do đó nó tùy ý được lựa chọn nhưng sự thêm got vào thì khá phổ cập. Tuy nhiên, got không được thêm vào ở những câu vấn đáp ngắn hay những câu hỏi đuôi :

Have you got an ice-axe ? Yes, I have .( Anh có cái rìu chặt băng không ? Vâng, tôi có. )She’s got a nice voice, hasn’t she ? ( Cô ta có giọng nói hay, phải không ? )Have ( xác lập ) có got theo sau thường được tĩnh lược .I’ve got my ticket ( Tôi có vé của mình rồi. )

He’s got a flat in Pimlico (Anh ta có một căn hộ ở Pimlico,)

Xem thêm: Get on là gì

Dấu trong câu được nhấn ở got, ’ ve hay ’ s thường hoàn toàn có thể được nghe đọc .have ( xác lập ) mà không có got thường không tĩnh lược và have hay has phải được nghe phát âm .

loigiaihay.com

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *