hạt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

hạt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Giống như một hạt với khối lượng, bởi vì bạn kết nối, tương tác, với trường tuyết Higgs.

That’s like a particle with mass, because you are connecting, interacting, with that Higgs snow field.

QED

“Thụy Sĩ sẽ từ bỏ điện hạt nhân”.

“Switzerland Decides on Nuclear Phase-Out”.

WikiMatrix

Lí lẽ chống lại năng lượng hạt nhân chỉ là cảm tính thôi.

The argument against nuclear power is an emotional one.

OpenSubtitles2018. v3

Năm 1914 và 1915, các mỏ dầu và khí tự nhiên được phát hiện tại Hạt Butler gần đó.

In 1914 and 1915, deposits of oil and natural gas were discovered in nearby Butler County.

WikiMatrix

Vậy chúng ta hết sức phấn khởi khi được biết chủ đề của hội nghị địa hạt năm nay là “Lời tiên tri của Đức Chúa Trời”.

So we were thrilled to learn that the theme of this year’s district convention would be “God’s Prophetic Word.”

jw2019

Xe khách Canada – phục vụ chủ yếu ở Ontario và Quebec, nơi họ điều hành các dịch vụ xe buýt liên vùng và thuê bao, dịch vụ xe buýt hợp đồng ở Vùng Durham, Ontario, Canada, dịch vụ xe buýt trường học màu vàng ở Vùng Durham và Hạt Peterborough ở Ontario và dịch vụ tham quan ở Montreal.

Coach Canada – serving primarily Ontario and Quebec, where it operates interurban and chartered bus services, contract bus services in Durham Region, Ontario, Canada, yellow school bus service in Durham Region and Peterborough County in Ontario, and sightseeing services in Montreal.

WikiMatrix

Nếu bạn nhìn ngón tay cái của mình — khoảng diện tích 1 xentimet vuông — có thứ gì đó có thứ gì đó như là 60 tỉ hạt neutrino trên 1 giây từ mặt trời, di chuyển qua mỗi xentimet vuông cơ thể bạn.

Actually, if you just look at your thumbnail — about a square centimeter — there are something like 60 billion neutrinos per second from the sun, passing through every square centimeter of your body toàn thân .

QED

Là nhà khoa học duy nhất trong số 5 ủy viên của AEC, Libby đã bảo vệ lập trường của Eisenhower về thử nghiệm hạt nhân trong khí quyển.

As the only scientist among the five AEC commissioners, it fell to Libby to defend the Eisenhower administration’s stance on atmospheric nuclear testing.

WikiMatrix

(Lu-ca 8:11, NW) Hoặc là, theo một lời tường thuật khác về dụ ngôn, hạt giống là “lời của Nước Trời”.

(Luke 8:11) Or, as another record of the parable says, the seed is “the word of the kingdom.”

jw2019

Chính phủ các nước trên thế giới dường như đang bỏ ngỏ nó nên có thể mở đường cho một cuộc tấn công máy tính được tính toán rất kỹ và có thể nâng lên thành mức độ hạt nhân một cách nhanh chóng .

The governments around the world are leaving it which opens the possibility that a well-coordinated cyberwar could quickly elevate to nuclear levels .

EVBNews

Nhưng dù con có làm gì… hạt mầm đó vẫn sẽ mọc thành cây đào.

But no matter what you do that seed will grow to be a peach tree.

OpenSubtitles2018. v3

12 Bạn sẽ làm báp têm tại hội nghị địa hạt không?

12 Are you getting baptized at the district convention?

jw2019

Nữ hoàng chỉ định một chỉ định một Lord Lieutenant để đại diện cho mình trong một trong tám hạt bảo quản ở Wales, mà là sự kết hợp của các khu vực chính cho mục đích nghi lễ.

The queen appoints a Lord Lieutenant to represent her in each of the eight preserved counties of Wales, which are combinations of principal areas retained for ceremonial purposes.

WikiMatrix

Các quark kết hợp với nhau tạo nên các hạt tổ hợp còn gọi là các hadron, với những hạt ổn định nhất là proton và neutron – những hạt thành phần của hạt nhân nguyên tử.

Quarks combine to form composite particles called hadrons, the most stable of which are protons and neutrons, the components of atomic nuclei.

WikiMatrix

Đây được coi là vụ tai nạn hạt nhân trầm trọng nhất trong lịch sử năng lượng hạt nhân.

It is regarded as the worst nuclear accident in the history of nuclear power.

WikiMatrix

Thịt ngọt, mọng nước, thường có màu đỏ đậm đến hồng, với nhiều hạt màu đen, mặc dù các giống không hạt cũng đã được tạo ra.

The sweet, juicy flesh is usually deep red to pink, with many black seeds, although seedless varieties have been cultivated.

WikiMatrix

23 Ta sẽ gieo nó như gieo hạt giống của mình xuống đất,+

23 I will sow her like seed for myself in the earth,+

jw2019

Bà thường xuyên thăm viếng những khu vực bị phóng xạ và những nơi bị ảnh hưởng của “dây chuyền cung cấp hạt nhân” (nuclear supply chain), trong đó có các nơi khai thác mỏ urani ở vùng đất dân thổ cư tại Hoa Kỳ, khu vực Nơi thử hạt nhân Nevada, và Khu vực Hanford bị ô nhiễm.

Furitsu regularly visits areas affected by the radiation and other impacts of the “nuclear supply chain”, including uranium mining sites in native people’s land in the United States, the downwind area of the Nevada Test Site, and the polluted Hanford Site.

WikiMatrix

2 Tại các hội nghị địa hạt vào mùa hè vừa qua, chúng ta biết được quyền năng của sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời một cách độc đáo.

2 This past summer at our district convention, we experienced in a unique way the power of divine teaching.

jw2019

Tepco phải bồi thường cho các nạn nhân nhà máy điện hạt nhân Nhật bản

Tepco to compensate Japan ‘s nuclear plant victims

EVBNews

Có thể là những hạt ngọc gốc đã bị mất và phải thay thế bằng đồ giả.

Perhaps one of the original gems was lost and had to be replaced with a fake.

OpenSubtitles2018. v3

Dù không có vũ khí hạt nhân, thế giới này cũng rất nguy hiểm.

Even in a world without nuclear weapons, there would still be danger.

OpenSubtitles2018. v3

Nạn gia tăng dân số nhanh chóng, vấn đề ô nhiễm, và sự dự trữ số lượng lớn vũ khí hạt nhân, vũ khí giết hại bằng vi trùng và vũ khí hóa học trên thế giới đã đe dọa sự hưng thịnh của loài người và còn đe dọa đến cả sự hiện hữu của nhân loại nữa.

Mankind’s prosperity —even his continued existence— is threatened by a population explosion, a pollution problem, and a vast, international stockpile of nuclear, biological, and chemical weapons.

jw2019

Không lâu sau vào mùa hè năm 1953, tôi được bổ nhiệm phục vụ các vòng quanh của anh em người da đen tại miền Nam với tư cách là giám thị địa hạt.

Soon, in the summer of 1953, I was assigned to serve black circuits in the South as district overseer.

jw2019

Các hạt này đã đi vào đầu anh…

The particles went into your head…

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.