Have been là gì? Cấu trúc, Cách dùng Have been cần nắm

Have been là gì? Cấu trúc, Cách dùng Have been cần nắm
Have been có nghĩa là gì ? phụ thuộc vào vào ý nghĩa của câu nói đó muốn miêu tả điều gì, ví dụ điển hình như Have been là thưởng thức, đi tới, …

I. Cách dùng Have been

Have been dùng để diễn đạt những hoạt động giải trí trong quá khứ mà không có thời hạn đơn cử .

Nhận biết: Trong câu có Have been đó là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

II. Cấu trúc Have been trong Tiếng Anh

Cấu trúc Have been được sử dụng ở thì hiện tại triển khai xong tiếp nối .

S + have + been + Ving…

➔ Cấu trúc Have been ở thì hiện tại hoàn thành xong tiếp nối dùng để miêu tả hành vi / vấn đề xảy ra trong quá khứ, lê dài liên tục cho đến hiện tại và hoàn toàn có thể liên tục xảy ra trong tương lai ( Cấu trúc Have been sẽ nhấn mạnh vấn đề đặc thù liền lạc của hành vi / vấn đề ) .
* Note : Have been dùng khi chủ ngữ là I / You / We / They / Nsố nhiều .
Ex : I have been watching TV all day. ( Tôi đã đang xem ti vi suốt cả ngày ) .
➔ Cấu trúc Have been tích hợp với giới từ “ to ” .

S + Have been + to + địa điểm…

➔ Cấu trúc Have been mang nghĩa là đi tới đâu .
Ex : This children have been to France. ( Những đứa trẻ này đã đi tới Pháp ) .
➔ Cấu trúc Have been trong câu bị động ở thì hiện tại triển khai xong .

Câu chủ động:     S + have + Ved/PII + O…

Câu bị động:        S(o) + have/has been +  Ved/PII + … + by O(s).

Ex : a. I have bought this house for 3 years. ( Tôi đã mua ngôi nhà nay 3 năm rồi )
➔ This house has been for 3 years. ( Ngôi nhà này đã được mua 3 năm rồi ) .
They have worn their shirt for 2 weeks .
( Họ đã mặc chiếc áo sơ mi của họ 2 tuần rồi ) ,
➔ Their shirt has been worn for 2 weeks .
( Chiếc áo sơ mi của họ đã được mặc 2 tuần rồi ) .

III. Phân biệt cách dùng Have been và Have gone

– Have been dùng để mô tả các hoạt động trong quá khứ nhưng thời gian không được xác định cụ thể, Còn Have gone dùng để chỉ các hoạt động đã được hoàn thành ngay tức khắc trong quá khứ, thường đi cùng với “just”.

Xem thêm: Get on là gì

Ex : Jim has been to Korea. ( Jim đã tới Nước Hàn ) .
Jim has just gone out. ( Jim chỉ mới ra ngoài ) .
– Have been dùng được ở những thì hiện tại hoàn thành xong, hiện tại hoàn thành xong tiếp nối, câu bị động. Còn Have gone dùng ở thì hiện tại hoàn thành xong và câu bị động .
Ex : – Tomy has been playing games for two hours .
( Tomy đã đang chơi những game show điện tử suốt 2 giờ ) .
– Tomy has just gone to school .
( Tomy chỉ mới đi tới trường ) .

IV. Một số bài tập về Have been

Chúng ta cùng nhau đi làm những bài tập tương quan đến Have been để củng cố và nắm chắc kiến thức và kỹ năng vừa học hơn nhé !
1. They have ( gone / been ) _______ to the shopping. I wonder when will they come back .
2. That children have ( gone / been ) _____ to Vietnam for 2 weeks before .
3. When they came home, their parents have ( gone / been ) _____ to Korea .
4. We have ( gone / been ) ____ on holiday .
5. You have ( gone / been ) ______ to the ngân hàng. You shouls be back soon .
Đáp án :
1. Been
2. Been
3. Been
4. Gone
5. Gone

Chúc những bạn học tốt !
Ngữ Pháp –

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.