Hardly là gì? Cấu trúc Hardly trong Tiếng Anh

Hardly là gì? Cấu trúc Hardly trong Tiếng Anh

Giải thích Hardly là gì? cấu trúc Hardly thường dùng. Phía dưới cùng của bài học còn có các bài tập cơ bản các bạn nhớ thực hiện cho chính xác nhé.

Hardly: vừa mới, hầu như không

Trạng từ phủ định Hardly có nghĩa là có vẻ như, hầu như.

I. Cách dùng Hardly

Hardly thường có một số nghĩa sau:

– Hardly bản thân từ này mang nghĩa xấu đi, chỉ một cái gì đó ở mức độ vừa đủ .
– Hardly miêu tả những vấn đề, hành vi mới mở màn, diễn ra .
– Hardly được dùng để diễn đạt vấn đề khó hoàn toàn có thể thừa nhận .
– Hardly thường tích hợp cùng 1 số ít từ như any, ever, at all hoặc hoàn toàn có thể là can, could .
Ex : She hardly ever go out at night .
( Cô ấy phần nhiều ra ngoài vào buổi tối ) .

II. Vị trí Hardly trong Tiếng Anh

Trong câu, Hardly thường có những vị trí khác nhau như sau :
– Hardly có vị trí đứng ở đầu câu với vai trò một trạng từ .
– Hardly đứng ở giữa câu sau chủ ngữ và động từ chính .
– Hardly cũng hoàn toàn có thể có vị trí ở cuối câu .

III. Cấu trúc Hardly

Cấu trúc 1: Hardly + N/Adj…

Ex: A thing is hardly bigger than my face.
(Có một thứ có vẻ như to hơn mặt của tôi).

Cấu trúc 2: Cấu trúc Hardly trong câu đảo ngữ.

a.Hardly trong câu đảo ngữ thông thường.

Hardly + trợ động từ + S + Vinf …
Ex : I hardly go to school late. ( Tôi phần nhiều không đến trường muộn ) .
➔ Hardly do I go to school late. ( Tôi phần nhiều không đến trường muộn ) .

b. Hardly trong câu đảo ngữ có when. (Hardly … when)

Hardly + had + Ved / PII + when + S + VQKĐ …
➔ No sooner had + Ved / PII + than + S + VQKĐ …
Ex : Hardly had I left my house when it rained .
( Hầu như tôi về nhà khi trời mưa ) .
➔ No sooner had I left my house than it rained .

(Không sớm hơn khi tôi về nhà thì trời mưa).

* Note : Cấu trúc hòn đảo ngữ trên hoàn toàn có thể dùng trong những bài tập viết lại câu .

* Một số từ có cách dùng như Hardly:

Scarely : hiếm khi, hầu hết không, chắc không
Barely : vừa đủ
Ex : – They were scarely thirty people here .
( Chắc không có tới 30 người ở đây ) .
– Jun can barely see them .
( Vừa đủ Jun hoàn toàn có thể gặp chúng ) .
➔ Các từ Hardly, Scarely, Barely hoàn toàn có thể dùng sửa chữa thay thế nhau trong những câu Tiếng Anh .

IV. Một số bài tập về Hardly.

Dưới đây là 1 số ít bài tập củng cố lại hàng loạt kiến thức và kỹ năng đã học bên trên. Hi vọng những bạn hoàn toàn có thể triển khai xong và vận dụng những kỹ năng và kiến thức nhé !
1. The rule work ______. ( Hardly / Scarely / Barely )
2. There are _______ any new features in that software. ( Hardly / Scarely / Barely )
3. They could _______ believe us. ( Hardly / Scarely / Barely )
4. You sold ______ any pens. ( Hardly / Scarely / Barely )
5. Nam can ________ except me to lend him money again. ( Hardly / Scarely / Barely ) .
6. Ha _______ ever goes to bed before 12 p. m. ( Hardly / Scarely / Barely )
7. ______ Had Viet left his house when his parents came back. ( Hardly / Scarely / Barely )
Đáp án :
1. Hardly ( hoàn toàn có thể dùng cả 3 )
2. Hardly
3. Scarely
4. Hardly
5. Hardly ( hoàn toàn có thể dùng Scarely )
6. Hardly

7. Hardly

Xem thêm: Get on là gì


Truy cập hạng mục tiếng anh của dafulbrightteachers.org để có nhiều bài học kinh nghiệm hữu dụng nhé .
Ngữ Pháp –

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.