hãng hàng không trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

hãng hàng không trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Finnair là một thành viên của liên minh các hãng hàng không Oneworld.

Finnair is a member of the Oneworld airline alliance.

WikiMatrix

Tôi không nói tới hãng Hàng không Yemen.

I’m not talking about yemenia air.

OpenSubtitles2018. v3

Việc thông qua luật và việc bãi bỏ luật củng cố vụ án của hãng hàng không Piarco.

That passage of the law and the repeal of the law fortified the case of the Piarco Airport accused .

QED

Hãng hàng không kinh dị (Evil airlines much ?) 69.

Evil Airlines Much?”.

WikiMatrix

Kyrgyzstan Airlines có tên trong Danh sách các hãng hàng không bị cấm ở Liên minh châu Âu.

Kyrgyzstan appears on the European Union’s list of prohibited countries for the certification of airlines.

WikiMatrix

Gần 100 hãng hàng không từ 50 quốc gia đang hoạt động bay thường xuyên từ JFK.

Nearly 100 airlines from over 50 countries operate regularly scheduled flights from JFK Airport.

WikiMatrix

À, việc trao tặng cho các gia đình có thể giết hãng hàng không.

Well, the awards to the families could kill the airline.

OpenSubtitles2018. v3

Air Koryo, là hãng hàng không quốc gia của.

Air Koryo, the North Korean national airline, is infamous for apparently being the worst airline in the world.

QED

Tuy nhiên, hãng hàng không không thể chiếm một hành khách trên chuyến bay.

However, no airline would carry a passenger in her fragile condition.

WikiMatrix

Nhưng xin cám ơn vì đã chọn hãng hàng không Cánh Cụt.

But thanks for choosing Air Penguin.

OpenSubtitles2018. v3

Hãng hàng không mới đã lỗ khoảng 1.6 tỉ $ từ khi thành lập cho tới năm 2005.

The new airline lost US$1.6 billion from 2002 to 2005.

WikiMatrix

Năm 1987, Travicom xử lý 97% vé đặt chỗ của Hãng hàng không Anh quốc.

By 1987 Travicom was handling 97% of UK airline business trade bookings.

WikiMatrix

Hãng hàng không khai thác một đội bay gồm 22 máy bay và đã đặt hàng thêm 76 chiếc nữa.

Xem thêm: Get on là gì

The airline operates a fleet of 22 aircraft and has placed orders for 76 more.

WikiMatrix

Để lấp đầy chỗ ngồi, các hãng hàng không phải giảm giá sâu hơn và nhiều hơn .

To fill seats, the airlines had to offer more and deeper discounts .

EVBNews

Đến năm 1969, sân bay được phục vụ bởi 9 hãng hàng không với khoảng 20 điểm đến.

By 1969, the airport was served by 9 airlines serving some 20 destinations.

WikiMatrix

Chi phí do hãng hàng không của nhân viên đó chịu toàn bộ.

So has airline employee pay.

WikiMatrix

Và đó là, hãng hàng không Piarco bị buộc tội.

And it was called, those people are called the Piarco Airport accused .

QED

Sân bay phục vụ như là cơ sở cho các hãng hàng không giá thấp Vueling và Ryanair.

It serves as base for the low-cost carriers Vueling and Ryanair.

WikiMatrix

Tháng 4 năm 2003 Ryanair mua hãng cạnh tranh Buzz (của hãng hàng không KLM).

In April 2003, Ryanair acquired its ailing competitor Buzz from KLM.

WikiMatrix

1. 4 lý do phổ biến nhất khiến hãng hàng không làm thất lạc hành lý

1. 4 most common reasons airlines lose luggage

EVBNews

Có thể do kinh doanh thua lỗ như các hãng hàng không khác.

Probably to keep from going under like all the other airline companies.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chỉ cần cắn bốn miếng là hãng hàng không phá sản.

I could bankrupt the airline in about four bites.

OpenSubtitles2018. v3

LOT được thành lập từ ngày 1.1.1929, là một trong các hãng hàng không kỳ cựu nhất thế giới.

Based in Warsaw and established on 29 December 1928, it is one of the world’s oldest airlines still in operation.

WikiMatrix

10 tháng 3 – Hãng hàng không Iceland, Loftleidir được thành lập.

March 10 – The Icelandic airline Loftleidir is formed.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *