guessed tiếng Anh là gì?

guessed tiếng Anh là gì?
guessed tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng guessed trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ guessed tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm guessed tiếng Anh
guessed
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ guessed

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: guessed tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

guessed tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ guessed trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ guessed tiếng Anh nghĩa là gì.

guess /ges/

* danh từ
– sự đoán, sự ước chừng
=to make a guess+ đoán
=it’s anybody’s guess+ chỉ là sự phỏng đoán của mỗi người
=at a guess; by guess+ đoán chừng hú hoạ

* động từ
– đoán, phỏng đoán, ước chừng
=can you guess my weight (how much I weigh, what my weight is)?+ anh có đoán được tôi cân nặng bao nhiêu không?
=to guess right (wrong)+ đoán đúng (sai)
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nghĩ, chắc rằng
=I guess it’s going to rain+ tôi chắc rằng trời sắp mưa

guess
– đoán, ước đoán; giả định
– crude g. ước đoán thô sơ

Thuật ngữ liên quan tới guessed

Tóm lại nội dung ý nghĩa của guessed trong tiếng Anh

guessed có nghĩa là: guess /ges/* danh từ- sự đoán, sự ước chừng=to make a guess+ đoán=it’s anybody’s guess+ chỉ là sự phỏng đoán của mỗi người=at a guess; by guess+ đoán chừng hú hoạ* động từ- đoán, phỏng đoán, ước chừng=can you guess my weight (how much I weigh, what my weight is)?+ anh có đoán được tôi cân nặng bao nhiêu không?=to guess right (wrong)+ đoán đúng (sai)- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nghĩ, chắc rằng=I guess it’s going to rain+ tôi chắc rằng trời sắp mưaguess- đoán, ước đoán; giả định- crude g. ước đoán thô sơ

Đây là cách dùng guessed tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ guessed tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

guess /ges/* danh từ- sự đoán tiếng Anh là gì?
sự ước chừng=to make a guess+ đoán=it’s anybody’s guess+ chỉ là sự phỏng đoán của mỗi người=at a guess tiếng Anh là gì?
by guess+ đoán chừng hú hoạ* động từ- đoán tiếng Anh là gì?
phỏng đoán tiếng Anh là gì?
ước chừng=can you guess my weight (how much I weigh tiếng Anh là gì?
what my weight is)?+ anh có đoán được tôi cân nặng bao nhiêu không?=to guess right (wrong)+ đoán đúng (sai)- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(thông tục) nghĩ tiếng Anh là gì?
chắc rằng=I guess it’s going to rain+ tôi chắc rằng trời sắp mưaguess- đoán tiếng Anh là gì?
ước đoán tiếng Anh là gì?
giả định- crude g. ước đoán thô sơ

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.