guaranteed tiếng Anh là gì?

guaranteed tiếng Anh là gì?
guaranteed tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng guaranteed trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ guaranteed tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm guaranteed tiếng Anh
guaranteed
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ guaranteed

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: guaranteed tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

guaranteed tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ guaranteed trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ guaranteed tiếng Anh nghĩa là gì.

guarantee /,gærən’ti:/

* danh từ
– (pháp lý) sự bảo đảm, sự cam đoan; sự bảo lãnh
– (pháp lý) người bảo đảm, người bảo lãnh
=to be a guarantee for a friend’s life story+ làm người bảo đảm về lý lịch cho bạn
=to become guarantee for+ đứng bảo lãnh cho
– (pháp lý) người được bảo lãnh
– (pháp lý) vật bảo đảm; giấy bảo đảm
– (thông tục) sự bảo đảm; sự dám chắc
=blue skies are not always a guarantee of fine weather+ bầu trời xanh chưa chắc là thời tiết đã đẹp

* ngoại động từ
– bảo đảm, bảo lânh (cho ai, về vấn đề gì)
– (thông tục) hứa bảo đảm, cam đoan

guarantee
– bảo đảm

Thuật ngữ liên quan tới guaranteed

Xem thêm: Get on là gì

Tóm lại nội dung ý nghĩa của guaranteed trong tiếng Anh

guaranteed có nghĩa là: guarantee /,gærən’ti:/* danh từ- (pháp lý) sự bảo đảm, sự cam đoan; sự bảo lãnh- (pháp lý) người bảo đảm, người bảo lãnh=to be a guarantee for a friend’s life story+ làm người bảo đảm về lý lịch cho bạn=to become guarantee for+ đứng bảo lãnh cho- (pháp lý) người được bảo lãnh- (pháp lý) vật bảo đảm; giấy bảo đảm- (thông tục) sự bảo đảm; sự dám chắc=blue skies are not always a guarantee of fine weather+ bầu trời xanh chưa chắc là thời tiết đã đẹp* ngoại động từ- bảo đảm, bảo lânh (cho ai, về vấn đề gì)- (thông tục) hứa bảo đảm, cam đoanguarantee- bảo đảm

Đây là cách dùng guaranteed tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ guaranteed tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

guarantee / tiếng Anh là gì?
gærən’ti:/* danh từ- (pháp lý) sự bảo đảm tiếng Anh là gì?
sự cam đoan tiếng Anh là gì?
sự bảo lãnh- (pháp lý) người bảo đảm tiếng Anh là gì?
người bảo lãnh=to be a guarantee for a friend’s life story+ làm người bảo đảm về lý lịch cho bạn=to become guarantee for+ đứng bảo lãnh cho- (pháp lý) người được bảo lãnh- (pháp lý) vật bảo đảm tiếng Anh là gì?
giấy bảo đảm- (thông tục) sự bảo đảm tiếng Anh là gì?
sự dám chắc=blue skies are not always a guarantee of fine weather+ bầu trời xanh chưa chắc là thời tiết đã đẹp* ngoại động từ- bảo đảm tiếng Anh là gì?
bảo lânh (cho ai tiếng Anh là gì?
về vấn đề gì)- (thông tục) hứa bảo đảm tiếng Anh là gì?
cam đoanguarantee- bảo đảm

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *