Sale Growth Rate Là Gì ? Công Thức Tính Và Ý Nghĩa Của Cagr

Sale Growth Rate Là Gì ? Công Thức Tính Và Ý Nghĩa Của Cagr
Tốc độ tăng (tiếng Anh: Growth rate) trong thống kê là chỉ tiêu tương đối phản ánh nhịp điệu tăng hoặc giảm của hiện tượng qua thời gian và biểu hiện bằng số lần hoặc số phần trăm.Tốc độ tăng ( tiếng Anh : Growth rate ) trong thống kê là chỉ tiêu tương đối phản ánh nhịp điệu tăng hoặc giảm của hiện tượng kỳ lạ qua thời hạn và biểu lộ bằng số lần hoặc số Tỷ Lệ .Bạn đang xem : Growth rate là gì
*

Tốc độ tăng (Growth rate) trong thống kê

Định nghĩa

Tốc độ tăng trong tiếng Anh là Growth rate.

Tốc độ tăng trong thống kê là chỉ tiêu tương đối phản ánh nhịp điệu tăng hoặc giảm của hiện tượng kỳ lạ qua thời hạn và biểu lộ bằng số lần hoặc số Phần Trăm .Tốc độ tăng được tính bằng cách so sánh lượng tăng tuyệt đối giữa hai thời kì với mức độ của thời kì được chọn làm gốc so sánh .Xem thêm : Giải Nghĩa Loss Meme Loss Là Gì ? Cùng Tìm Hiểu Chi Tiết Về Meme

Thuật ngữ liên quan

Tốc độ phát triểncòn gọi là chỉ số phát triển, là chỉ tiêu tương đối dùng để phản ánh nhịp điệu biến động của hiện tượng nghiên cứu qua hai thờikì hoặc thời điểm khác nhau và được biểu hiện bằng số lần hay số phần trăm.

Phân loại chỉ tiêu tốc độ tăng

Tùy theo mục tiêu điều tra và nghiên cứu hoàn toàn có thể tính những loại vận tốc tăng sau :

(1) Tốc độ tăng liên hoàn

ii = ( yi – yi-1 ) / yi-1 = δi / yi-1Trong đó :ii : vận tốc tăng liên hoànδi : lượng tăng tuyệt đối liên hoànyi : mức độ chỉ tiêu của kì nghiên cứu và điều trayi-1 : mức độ chỉ tiêu của kì trước kì nghiên cứu và điều tra

(2) Tốc độ tăng định gốc

Ii = ( yi – y1 ) / y1 = Δi / y1Trong đó :Ii : vận tốc tăng định gốcΔi : lượng tăng tuyệt đối định gốcMối liên hệ giữa vận tốc tăng trưởng và vận tốc tăng như sau :Nếu tính bằng số lần :Tốc độ tăng = Tốc độ tăng trưởng – 1Nếu tính bằng Phần Trăm :Tốc độ tăng = Tốc độ tăng trưởng – 100Kí hiệu
*

(3) Tốc độ tăng bình quân

Tốc độ tăng trung bình phản ánh nhịp độ tăng nổi bật của hiện tượng kỳ lạ nghiên cứu và điều tra trong thời hạn dài .Công thức tính vận tốc tăng trung bình :

Tốc độ tăng bình quân = Tốc độ phát triển bình quân – 1 (nếu đơn vị tính là lần)

Tốc độ tăng trung bình = Tốc độ tăng trưởng trung bình – 100 ( nếu đơn vị chức năng tính là % )

Ví dụ

Sản lượng điện sản xuất ra của Nước Ta ( tỉ kw / h ) của những năm từ 1995 đến 2002 như sau : 14,7 ; 17,0 ; 19,3 ; 21,7 ; 23,6 ; 26,6 ; 30,7 ; 35,6 .Từ số liệu về sản lượng điện của Nước Ta thờikì1995 – 2002, ta kíhiệu i bằng 1 so với năm 1995 và i bằng 8 so với năm 2002.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *