Nghĩa Của Từ Go On Là Gì ? Giới Từ Với Go Cách Dùng Go Off Và Go On – https://illuminatiwe.com

Nghĩa Của Từ Go On Là Gì ? Giới Từ Với Go Cách Dùng Go Off Và Go On – https://illuminatiwe.com
Nghĩa Của Từ Go On Là Gì ? Giới Từ Với Go Cách Dùng Go Off Và Go OnGo through, go over, go ahead, go off là gì trong Tiếng Anh ? Go là một động từ cơ bản sử dụng rất nhiều trong Tiếng Anh. Các cụm động từ đi cùng với Go cũng phong phú và mang nhiều màu nghĩa khác nhau. Trong bài viết định nghĩa chúng tôi giúp những bạn hiểu rõ những cụm động từ đi với Go phổ cập nhất. Đang xem : Go on là gì

** Go through, go over, go ahead, go off là gì ( hình ảnh từ English course malta )

Go through là gì?

Go through: thực hiện/đi xuyên qua/thảo luận chi tiết

Cách dùng

– Go through dùng để trình làng một trường hợp khó nào đó Ex : Ducky went through a difficult spell when he lost his job. ( Ducky đã một khoảng chừng thời hạn khó khăn vất vả khi anh ấy thất nghiệp ) – Khi muốn kiểm tra điều gì đó có trong bộ sư tập một cách tỉ mỉ, thận trọng để sắp xếp thì dùng go through Ex : We are going through our attire now. ( Chúng tôi đang kiểm tra tủ quần áo của mình lúc này ) – Khi được trải qua hay gật đầu điều gì Ex : This project must go through. ( Dự án này phải được trải qua )

Từ đồng nghĩa

Go through = Success : thành công xuất sắc Ex : Her work didn’t go through. ( Công việc của cô ấy đã không thành công xuất sắc )

Idioms

+ Go through with : hoàn thành xong, làm cùng + Go through with some work : hoàn thành xong việc gì không bỏ lỡ, phải làm đến cùng

Cấu trúc

S + go through + something

Ex : Mian apologized for what you had to go through. ( Mian đã xin lỗi vì những điều mà bạn đã phải trải qua )

Go over là gì?

Go over: đi qua, vượt

Go over được dùng trong những trường hợp sau : – Khi bạn tới hay ghé thăm một nơi nào đó Ex : Yesterday, my best friend went over me. ( Hôm qua, bạn tôi đã đến thăm tôi ) – Xem xét, xem xét hay kiểm tra điều gì Ex : I should go over yesterday’s lesson before going to school. ( Tôi nên xem lại bài học kinh nghiệm ngày trong ngày hôm qua trước khi đi học ) – Kiểm tra, thanh tra rà soát ai đó hoặc thứ gì một cách cẩn trọng Ex : I lost the key, so that I must go over everything to find it. ( Tôi đã làm mất chìa khóa vì vậy tôi phải kiểm tra mọi thứ để tìm nó ) – Dọn dẹp Ex : I went over my house with a broom. ( Tôi đã quét dọn nhà mình cùng một chiếc chôi ) – Tập dượt / thực thi hành vi Ex : I must go over carefully before I come. ( Tôi phải tập dượt một cách cẩn trọng trước khi tôi đến )

Go ahead là gì?

Go ahead: đi trước

Cách dùng Go ahead

– Go ahead dùng để diễn đạt việc làm tiếp nối, hầu hết là sử dụng sau khi chờ đón sự được cho phép Ex : Go ahead and drink something before they leave. ( Đi tiếp và uống một chút ít gì đó trước khi họ rời đi ) Quynh should go ahead and tell him that I’m coming. ( Quỳnh nên đi tiếp và nói anh ấy rằng tôi đang đến ) – Đi tới một nơi nào đó trước một người khác Ex : I go ahead and I’ll wait here for you.

(Tôi đi trước và tôi sẽ ở đây đợi bạn)

– Sự kiện diễn ra trước kế hoạch Ex : This work is now going ahead as planned. ( Công việc đang được diễn ra trước kế hoạch )

Đồng nghĩa

Go ahead = Okay, do it ( Làm điều bạn muốn ) Ex : A : May I use your pen ? ( Tôi hoàn toàn có thể dùng bút của bạn được không ? ) B : Oh ! Go ahead. Take it. ( Ồ. Bạn cứ dùng đi )

Go off là gì?

Go off: bỏ đi

Những trường hợp được dùng Go off : + Rời một vị trí hay khu vực nào đó để làm một việc khác Ex : My mother went off to prepare the meal. Xem thêm : Người Dùng Review Đánh Giá Sàn Emr Forex Uy Tín Và Tốt Nhất Thế Giới 2021 ( Mẹ tôi đã rời đi để sẵn sàng chuẩn bị bữa ăn ) + Dùng trong trường hợp có cháy, nổ Ex : The bomb went off here yesterday. ( Quả bom đã nổ ở đây ngày trong ngày hôm qua ) + Trì hoãn việc gì hay ngừng hoạt động giải trí ( máy móc ) Ex : The fans suddenly went off. ( Chiếc quạt tự nhiên ngừng quay ) + Chuông reo E.g. His alarm often goes off at 6 a. m ( Chiếc đồng hồ đeo tay của anh ấy thường reo lúc 6 giờ sáng ) + Diễn tả hành vi ngủ E.g. Hasn’t Jim gone off yet ? ( Jim chưa đi ngủ phải không ? ) + Tổ chức hay thực thi sự kiện nhất định Ex : This sự kiện went off quite well last Monday. ( Buổi tiệc đã diễn ra khá tốt vào thứ Hai tuần trước )

Cấu trúc

S + go off + on somebody

➔ Cấu trúc này bộc lộ việc đuổi ai đó đi đi Ex : Tommy went off on her and began playing games. ( Tommy đã đuổi cô ấy đi và mở màn chơi điện tử )

S + go off + somebody/something

➔ Diễn tả việc đi ra khỏi ai đó hoặc thứ gì Ex : Khiem has gone off wine. ( Khiêm đã từ bỏ rượu )

Giới từ đi với Go

Ngoài những từ trên, Go còn đi với những từ theo bảng dưới đây :

Go out đi ra ngoài, lỗi thời
Go through kiểm tra, thực hiện công việc
Go through with kiên trì bền bỉ
Go in for = take part in = join tham gia
Go for cố gắng giành đc
Go off with = give away with cuỗm theo
Go down with mắc bệnh
Go out with hẹn ḥò
Go over kiểm tra, xem xét kĩ lưỡng
Go into lâm vào
Go away cút đi, đi khỏi
Go with phù hợp
Go round đủ chia
Go on tiếp tục
Go under chìm
Go up tăng, trưởng thành
Go without nhịn, chịu thiếu, tình trạng không có thứ gì đó mà bạn thường có
Go by đi qua, trôi qua (thời gian)
Go down giảm, hạ (giá cả)
Go after đuổi theo, đi theo sau ai đó/ cái gì đó
Go beyond vượt quá, vượt ngoài

Thành ngữ với Go

Tìm hiểu thêm một vài thành ngữ với Go nhiều lúc tất cả chúng ta gặp. Easy come easy go : Dễ được thì cũng dễ mất hoặc của thiên trả địa. money makes the mare go : Có tiền mua tiên cũng được Go with the flow : nơi có có nước chảy nơi đó có dòng chảy. Go cold turkey : ngừng hoặc bỏ hành vi nghiện ngập. To go from rags to riches : cố gắng nỗ lực phấn đầu từ nghèo khó đến phong phú. To go Dutch : tiền ai người đó trả. Go Out Of Your Way : nỗ lực làm điều gì đó đặc biệt quan trọng. Go For Broke : mạo hiểm để có được thành công xuất sắc.

Go For It: nắm bắt cơ hội.

Xem thêm : Trưởng Nhóm P336 Ai Là Nhóm Trưởng Nhóm P336, Trưởng Nhóm P336 Go Into Overdrive : mở màn thao tác rất cần mẫn.

Trên đây là những giải nghĩa Go through, go over, go ahead, go off là gì trong Tiếng Anh. Bên cạnh đó, chúng tôi còn giới thiệu thêm cho bạn về các giới từ đi kèm Go hoặc thành ngữ thường gặp có Go. Chúc bạn học thật tốt!

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.