giáo viên trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

giáo viên trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tôi sẽ quay về phòng nghiên cứu và nói: chúng ta cần giáo viên. ”

I’ll go back to the lab and say, we need teachers.

QED

Hơn nữa người ta cũng cần giáo viên

Besides, they’d need teachers too.””

Literature

Đam mê của họ khuyến khích tôi quay lại lớp vẽ, nhưng lúc này, tôi là giáo viên

Their passion encourages me to go back to drawing classes, but this time as a teacher myself.

ted2019

Giáo viên: Bây giờ các em có những gì? Lúc trước các em có những gì?

Student 2: What did you get?

ted2019

Giáo viên dạy kèm, đối với, Per Degaton là vậy.

Tutor, it would seem, to young Per Degaton himself.

OpenSubtitles2018. v3

Vào năm 1913, ông rời bỏ công việc giáo viên.

In 1913, he resigned his post as teacher.

WikiMatrix

Tốt nghiệp trung học năm 1878, anh trở thành giáo viên của những đứa trẻ người Mỹ gốc Phi.

Completing high school in 1878, he became a teacher of local African American children.

WikiMatrix

Tại trường, các giáo viên nhận xét là tôi quá ngang tàng.

At school, the teachers described me as uncontrollable.

jw2019

Bà của cô làm việc như một giáo viên và ông của cô là một linh mục.

Her grandmother worked as a schoolteacher and her grandfather was a priest.

WikiMatrix

Trong một trình diễn, cho thấy một học sinh hoặc phụ huynh làm chứng cho một giáo viên.

In one presentation, show a student or a parent witnessing to a schoolteacher.

jw2019

Cô không biết cô có phải là một giáo viên tốt không.

I don’t really know whether I’ve been a good teacher.

OpenSubtitles2018. v3

Một người Mỹ đang là giáo viên tại Yemen đã bị bắn bởi tổ chức Al- Qaeda.

An American working as a teacher in Yemen has been shot

QED

Cha mẹ cô là giáo viên, nhưng cha cô cũng làm trong các phòng khám sức khỏe.

Her parents were teachers, but her father also worked as an orderly in health clinics.

WikiMatrix

Khi giáo viên vừa ra khỏi lớp, không khí trong lớp trở nên ồn ào.

The moment the teacher left the classroom, it became quite noisy.

Tatoeba-2020. 08

Giáo viên thì khắp nơi.

Oh, there are teachers everywhere.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn có thể nghĩ rằng những giáo viên thuộc hàng top có bằng thạc sĩ.

You might think these are people with master’s degrees .

QED

Ông đóng kịch cùng với một giáo viên trung học tên là Thelma “Pat” Ryan.

There he played opposite a high school teacher named Thelma “Pat” Ryan.

WikiMatrix

Yêu từ cái nhìn đầu tiên… với một giáo viên, một người bạn, bất cứ ai.

love at first sight… with a teacher, a friend, anybody.

OpenSubtitles2018. v3

Ước mơ của anh là trở thành một giáo viên.

His dream was to be a teacher.

ted2019

Cha mẹ cô ta là giáo viên.

Her parents are teachers.

OpenSubtitles2018. v3

Người đàn ông đáp lại, “Tôi chỉ là một giáo viên vô tội.”

And the man replied, “I’m just an innocent schoolteacher.”

ted2019

Anh đã nói với giáo viên chủ nhiệm và bố mẹ của nhóc kia.

I talked to the teacher and the other kid’s parents.

OpenSubtitles2018. v3

Nghe như học trò đối đầu giáo viên.

It just sounds like the student turns on the teacher.

OpenSubtitles2018. v3

Thế làm sao để bạn có thể thân thiện với giáo viên của mình được ?

So how can you get along with your teachers ?

EVBNews

Ở đó, các giáo viên của ông bao gồm John Carewe.

There, his teachers included John Carewe.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *