Giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ tiếng Anh là gì? – TOP10HCM.COM

Giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ tiếng Anh là gì? – TOP10HCM.COM

Giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ tiếng Anh là gì? Hay những từ viết tắt của những học vị khác trong tiếng Anh là gì? Đây là câu hỏi của những người đang có dự định đi du học nước ngoài. Vì thế TOP10HCM.COM sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc trên.

Thạc sĩ tiếng Anh là gì?

Tùy theo từng ngành học sẽ có những từ tương ứng:

 • M.A (The Master of Art): Thạc sĩ khoa học xã hội;
 • M.S., MSc hoặc M.Si: (The Master of Science): Thạc sĩ khoa học tự nhiên;
 • MBA (The Master of business Administration): Thạc sĩ quản trị kinh doanh;
 • MAcc, MAc, hoặc Macy (The Master of Accountancy): Thạc sĩ kế toán;
 • M.S.P.M. (The Master of Science in Project Management): Thạc sĩ quản trị dự án;
 • M.Econ (The Master of Economics): Thạc sĩ kinh tế học;
 • M. Fin. (The Master of Finance): Thạc sĩ tài chính học.

Giáo sư tiếng Anh là gì?

 • Prof. (Professor): Học vị giáo sư;
 • Assoc. Prof. (Asscociate Professor): Phó giáo sư;
 • Assist. Prof. (Assistant Professor): Trợ lý giáo sư.

Tiến sĩ tiếng Anh là gì?

Tiến sĩ cũng tùy theo từng ngành sẽ có những từ tương ứng:

 • Ph.D (Doctor of Philosophy): Tiến sĩ (các ngành nói chung);
 • D.M (Doctor of Medicine): Tiến sĩ y khoa;
 • D.Sc. (Doctor of Science): Tiến sĩ các ngành khoa học;
 • DBA hoặc D.B.A (Doctor of Business Administration): Tiến sĩ quản trị kinh doanh;
 • Post-Doctoral fellow: Nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ.

Cử nhân tiếng Anh là gì?

 • Bc., B.S., BS, B.Sc. hoặc BSc (The Bachelor of Science): Cử nhân khoa học tự nhiên;
 • BBA (The Bachelor of Business Administration): Cử nhân quản trị kinh doanh;
 • B.A., BA, A.B. hoặc AB (The Bachelor of Art): Cử nhân khoa học xã hội;
 • BCA (The Bachelor of Commerce and Administration): Cử nhân thương mại và quản trị;
 • B.Acy., B.Acc. hoặc B. Accty. (The Bachelor of Accountancy): Cử nhân kế toán;
 • LLB, LL.B (The Bachelor of Laws): Cử nhân luật;
 • BPAPM (The Bachelor of public affairs and policy management): Cử nhân ngành quản trị và chính sách công.

Hy vọng bài viết đã giúp bạn giải đáp những câu hỏi trên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.