Get out là gì

Get out là gì

Get out là gì

Bạn đang đọc: Get out là gì

Cụm động từ Get out có 8 nghĩa:

Nghĩa từ Get out

Ý nghĩa của Get out là:

 • Rời khỏi nhà để đến thăm nơi nào đó

Ví dụ cụm động từ Get out

Ví dụ minh họa cụm động từ Get out:

 
- She doesn't GET OUT much now she has her baby.
Cô ấy không ra ngoài đi chơi nhiều vì bây giờ cô ấy có con rồi.

Nghĩa từ Get out

Ý nghĩa của Get out là:

 • Bị Viral ra khi mà đáng lẽ nó phải được bí hiểm

Ví dụ cụm động từ Get out

Ví dụ minh họa cụm động từ Get out:

 
-  The truth GOT OUT despite the injunction on reporting the case.
Sự thật bị lan truyền ra mặc dù lệnh cấm đã được ban.

Nghĩa từ Get out

Ý nghĩa của Get out là:

 • Rời khỏi một khu vực, thoát khỏi

Ví dụ cụm động từ Get out

Ví dụ minh họa cụm động từ Get out:

 
- The dog GOT OUT because I left the door open.
Con chó bỏ đi vì tôi đã để cửa mở.

Nghĩa từ Get out

Ý nghĩa của Get out là:

Ví dụ cụm động từ Get out

Ví dụ minh họa cụm động từ Get out:

 
- I GOT the car OUT so that we could load up the suitcases.
Tôi lấy xe ô tô ra ddeerc húng tôi có thể trở được cái vali.

Nghĩa từ Get out

Ý nghĩa của Get out là:

 • Bỏ thứ gì đó dơ bẩn hoặc không muốn đi

Ví dụ cụm động từ Get out

Ví dụ minh họa cụm động từ Get out:

 
-  I spilled some red wine on my carpet and can't GET the stains OUT.
Tôi đã đổ một ít rượu vang đỏ lên thảm mà vẫn không thể loại bỏ các vết bẩn đi.

Nghĩa từ Get out

Ý nghĩa của Get out là:

 • Sản xuất

Ví dụ cụm động từ Get out

Ví dụ minh họa cụm động từ Get out:

 
-  We have to GET the report OUT by the end of the month.
Chúng tôi sẽ sản xuất bài báo này trước cuối tháng.

Nghĩa từ Get out

Ý nghĩa của Get out là:

 • Cảm thấy thật khó để nói ra những gì bạn muốn nói

Ví dụ cụm động từ Get out

Ví dụ minh họa cụm động từ Get out:

 
- He was so upset he couldn't GET the words OUT.
Anh ấy quá buồn, anh ấy không thể nói được một lời nào

Nghĩa từ Get out

Ý nghĩa của Get out là:

Ví dụ cụm động từ Get out

Ví dụ minh họa cụm động từ Get out:

 
- 'I got 100% on the test.' 'Get out!'
Tôi hoàn thành 100% bài test đấy. Không thể nào.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Get out trên, động từ Get còn có một số cụm động từ sau:

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *