Get in là gì trong tiếng anh? Một số cụm từ với get thông dụng

Get in là gì trong tiếng anh? Một số cụm từ với get thông dụng

Get in là gì trong tiếng anh? Một số cụm từ với get thông dụng

Get là động từ hay Open liên tục trong Tiếng anh, bạn hoàn toàn có thể thuận tiện phát hiện và thấy nó trong những bài tập về ngữ pháp hay những cuộc tiếp xúc thường thì. Get hoàn toàn có thể tích hợp được với rất nhiều từ khác, tạo nên những nghĩa phong phú. Và get in là một trong số đó, vậy get in là gi ? Cách sử dụng thế nào ? Hãy cũng khám phá ngay sau đây nhé !

get in là gì

Cơ bản về động từ Get

Get là động từ trong Tiếng anh, nó có nghĩa là được, nhận được cái gì đó … Và bạn hoàn toàn có thể nhớ là nó trái nghĩa với từ give nhé, vì give có nghĩa là cho ai, trao cho ai cái gì .
Cách sử dụng Get có rất nhiều, nó được dùng trong những trường hợp như :

1. Khi bạn muốn mua một thứ gì đó, có thể dùng get.

Cấu trúc :

  • S + ( get ) + someone something
  • S + ( get ) + something for someone

Ex : Where did you get this pen ? ( Bạn đã mua cây viết này ở đâu vậy ? ) .

2. Get có thể dùng trong trường hợp người nào đó đi và mang một thứ gì đó trở lại từ một nơi khác

Cấu trúc :

  • S + ( get ) + someone something
  • S + ( get ) + something for someone

Ex : My friend will go on a trip and get a book out of the closet tomorrow ( bạn tôi sẽ đi du lịch và mang một quyển sách ra khỏi tủ vào ngày mai ) .

3. Get được sử dụng trong trường hợp nhận hoặc được người nào đó cung cấp một thứ gì đó.

Cấu trúc :

  • S + ( get ) + something from someone .

Ex : Last week I got a scholarship ( Tuần trước tôi đã nhận được học bổng )

Get in là gì?

Trong Tiếng anh, get in là cụm động từ có nhiều nghĩa:

– Get in được sử dụng khi diễn đạt hành vi đi đến đâu đó, nơi nào đó
– Get in còn có nghĩa là trúng cử
– Có thể sử dụng get in với nghĩa là trình đơn, nộp đơn
Ex :

  • The bus will get in late. John will get in 30 minutes late (John sẽ đến muộn 30 phút).
  • My brother stands good chance of getting in (Anh trai tôi có nhiều cơ hội được trúng cử).
  • I must get the forms in by the end of this Friday (Tôi phải nộp đơn này trước thứ Sáu)

get in là gì

Một số cụm từ đi cùng với get

Ngoài Get in là gì, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm 1 số ít những cụm từ đi cùng với get hay gặp phải dưới đây :
– Get lost : Lạc đường, biến mất
– Get out : Rời đi, đi đến đâu đó, Viral điều gì đó
– Get away : Trốn thoát, thoát khỏi
– Get by : Có đủ tiền, không được quan tâm, không được phát hiện, được nhìn nhận, được gật đầu
– Get down : Làm nản lòng, bắt tay làm gì
– Get back : Trở về
– Get off : Rời khỏi
– Get a rise out of : Khiêu khích
– Get on : Mối quan hệ tốt, liên tục làm gì sau một khoảng chừng thời hạn, thái độ thân thiện hợp tác ăn ý với ai đó
– Get down : Làm nản lòng, bắt tay làm gì
– Get together : Tụ họp
– Get about : Lan truyền
– Get used to : Thói quen

Rate this post

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *