Hiệu Suất Tài Chính ( Financial Performance Là Gì ? Đặc Điểm

Hiệu Suất Tài Chính ( Financial Performance Là Gì ? Đặc Điểm
Hiệu suất kinh tế tài chính ( tiếng Anh : Financial performance ) là thước đo chủ quan về việc một công ty hoàn toàn có thể sử dụng gia tài từ phương pháp kinh doanh thương mại chính và tạo ra lệch giá tốt như thế nào .Bạn đang xem : Financial performance là gì

Hiệu suất tài chính

Khái niệm

Hiệu suất tài chính trong tiếng Anh làFinancial performance.

Hiệu suất tài chính là thước đo chủ quan về việc một công ty có thể sử dụng tài sản từ phương thức kinh doanh chính và tạo ra doanh thu tốt như thế nào. Thuật ngữ này cũng được sử dụng như một thước đo chung về sức khoẻ tài chính tổng thể của một công ty trong một khoảng thời gian nhất định.

Các nhà nghiên cứu và phân tích và nhà đầu tư sử dụng hiệu suất kinh tế tài chính để so sánh những công ty tựa như trong cùng một ngành hoặc để so sánh những ngành hoặc nghành nghề dịch vụ tổng hợp.

Đặc điểm của Hiệu suất tài chính

Có nhiều cách để thống kê giám sát hiệu suất kinh tế tài chính, nhưng toàn bộ những giải pháp đó nên được triển khai một cách tổng hợp. Hiệu suất kinh tế tài chính hoàn toàn có thể được đo lường và thống kê bằng lệch giá từ hoạt động giải trí, thu nhập hoạt động giải trí hoặc dòng tiền từ hoạt động giải trí, cũng như tổng doanh thu tính bằng đơn vị chức năng. Hơn nữa, nhà nghiên cứu và phân tích hoặc nhà đầu tư hoàn toàn có thể muốn nhìn nhận sâu hơn báo cáo giải trình kinh tế tài chính và tìm kiếm tỉ lệ tăng trưởng biên hoặc bất kể khoản nợ giảm nào. Có nhiều bên tương quan trong một công ty, gồm có chủ nợ thương mại, trái chủ, nhà đầu tư, nhân viên cấp dưới và quản lí. Mỗi nhóm có một mục tiêu và mối chăm sóc riêng khi theo dõi hiệu suất kinh tế tài chính của một công ty. Các nhà nghiên cứu và phân tích khám phá về hiệu suất kinh tế tài chính từ tài liệu được công ty công bố, còn được gọi là báo cáo giải trình hàng năm, phân phối một cái nhìn tổng quan về hiệu suất kinh tế tài chính của công ty .

Xem thêm: Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Một Sản Phẩm Mới, Kế Hoạch Kinh Doanh Phát Triển Sản Phẩm Mới

Nguồn thông tin tổng lực nhất về hiệu suất cao kinh tế tài chính được bộc lộ trong 3 loại báo cáo giải trình kinh tế tài chính : bảng cân đối kế toán, báo cáo giải trình tác dụng kinh doanhvà báo cáo giải trình lưu chuyển tiền tệ.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo giải trình về số dư kinh tế tài chính của một tổ chức triển khai. Nó phân phối một cái nhìn tổng quan về việc công ty quản lí gia tài và nợ phải trả như thế nào. Các nhà nghiên cứu và phân tích hoàn toàn có thể tìm thấy thông tin về nợ dài hạn so với nợ thời gian ngắn trên bảng cân đối kế toán. Họ cũng hoàn toàn có thể tìm thấy thông tin về loại gia tài nào công ty chiếm hữu và bao nhiêu Tỷ Lệ gia tài được hỗ trợ vốn bằng nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo tác dụng kinh doanh thương mại cung ứng một bản tóm tắt những hoạt động giải trí trong cả năm. Báo cáo tác dụng kinh doanh thương mại mở màn bằng lệch giá và kết thúc bằng thu nhập ròng. Còn được gọi là báo cáo giải trình lãi lỗ, báo cáo giải trình hiệu quả kinh doanh thương mại phân phối tỉ suất doanh thu gộp, giá vốn hàng bán, tỉ suất doanh thu hoạt động giải trí và tỉ suất doanh thu ròng. Nó cũng cung ứng một cái nhìn tổng quan về số lượng CP đang lưu hành, cũng như so sánh với hiệu suất của năm trước.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là sự phối hợp của cả báo cáo giải trình hiệu quả kinh doanh thương mại và bảng cân đối kế toán. Đối với một số ít nhà nghiên cứu và phân tích, báo cáo giải trình lưu chuyển tiền tệ là báo cáo giải trình kinh tế tài chính quan trọng nhất vì nó phân phối sự so sánh giữa thu nhập ròng và dòng tiền. Đây là nơi những nhà nghiên cứu và phân tích thấy công ty đã chi bao nhiêu cho việc mua lại CP, cổ tức và tiêu tốn vốn. Nó cũng cho biết nguồn và cách công ty sử dụng dòng tiền từ hoạt động giải trí, góp vốn đầu tư và kinh tế tài chính .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.