fees tiếng Anh là gì?

fees tiếng Anh là gì?
fees tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng fees trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ fees tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm fees tiếng Anh
fees
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ fees

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: fees tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

fees tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ fees trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ fees tiếng Anh nghĩa là gì.

fee /fi:/

* danh từ
– tiền thù lao; tiền thưởng (người hầu…)
– tiền nguyệt liễm; học phí
– gia sản
– (sử học) lânh địa, thái ấp
!to hold in fee
– có, có quyền sở hữu

* ngoại động từ feed
– trả tiền thù lao cho (ai)
– đóng nguyệt phí
– thuê (ai) giúp việc

Thuật ngữ liên quan tới fees

Tóm lại nội dung ý nghĩa của fees trong tiếng Anh

fees có nghĩa là: fee /fi:/* danh từ- tiền thù lao; tiền thưởng (người hầu…)- tiền nguyệt liễm; học phí- gia sản- (sử học) lânh địa, thái ấp!to hold in fee- có, có quyền sở hữu* ngoại động từ feed- trả tiền thù lao cho (ai)- đóng nguyệt phí- thuê (ai) giúp việc

Đây là cách dùng fees tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ fees tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

fee /fi:/* danh từ- tiền thù lao tiếng Anh là gì?
tiền thưởng (người hầu…)- tiền nguyệt liễm tiếng Anh là gì?
học phí- gia sản- (sử học) lânh địa tiếng Anh là gì?
thái ấp!to hold in fee- có tiếng Anh là gì?
có quyền sở hữu* ngoại động từ feed- trả tiền thù lao cho (ai)- đóng nguyệt phí- thuê (ai) giúp việc

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.