features tiếng Anh là gì?

features tiếng Anh là gì?
features tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng features trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ features tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm features tiếng Anh
features
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ features

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: features tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

features tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ features trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ features tiếng Anh nghĩa là gì.

feature /’fi:tʃə/

* danh từ
– nét đặc biệt, điểm đặc trưng
– (số nhiều) nét mặt
– bài đặc biệt, tranh biếm hoạ đặc biệt (trong một tờ báo)
– (sân khấu) tiết mục chủ chốt
!feature film, feature picture
– phim truyện

* ngoại động từ
– là nét đặc biệt của
– mô tả những nét nổi bật của (cái gì); vẽ những nét nổi bật của (cái gì)
– đề cao
– chiếu (phim)
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có (ai) đóng vai chính)
=a film featuring a new star+ phim có một ngôi sao màn ảnh mới đóng
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tưởng tượng

feature
– (Tech) đặc điểm; nét

feature
– nét, đặc điểm

Xem thêm: Begin là gì

Thuật ngữ liên quan tới features

Xem thêm: Get on là gì

Tóm lại nội dung ý nghĩa của features trong tiếng Anh

features có nghĩa là: feature /’fi:tʃə/* danh từ- nét đặc biệt, điểm đặc trưng- (số nhiều) nét mặt- bài đặc biệt, tranh biếm hoạ đặc biệt (trong một tờ báo)- (sân khấu) tiết mục chủ chốt!feature film, feature picture- phim truyện* ngoại động từ- là nét đặc biệt của- mô tả những nét nổi bật của (cái gì); vẽ những nét nổi bật của (cái gì)- đề cao- chiếu (phim)- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có (ai) đóng vai chính)=a film featuring a new star+ phim có một ngôi sao màn ảnh mới đóng- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tưởng tượngfeature- (Tech) đặc điểm; nétfeature- nét, đặc điểm

Đây là cách dùng features tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ features tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

feature /’fi:tʃə/* danh từ- nét đặc biệt tiếng Anh là gì?
điểm đặc trưng- (số nhiều) nét mặt- bài đặc biệt tiếng Anh là gì?
tranh biếm hoạ đặc biệt (trong một tờ báo)- (sân khấu) tiết mục chủ chốt!feature film tiếng Anh là gì?
feature picture- phim truyện* ngoại động từ- là nét đặc biệt của- mô tả những nét nổi bật của (cái gì) tiếng Anh là gì?
vẽ những nét nổi bật của (cái gì)- đề cao- chiếu (phim)- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) có (ai) đóng vai chính)=a film featuring a new star+ phim có một ngôi sao màn ảnh mới đóng- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) tưởng tượngfeature- (Tech) đặc điểm tiếng Anh là gì?
nétfeature- nét tiếng Anh là gì?
đặc điểm

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *