fasten tiếng Anh là gì?

fasten tiếng Anh là gì?
fasten tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng fasten trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ fasten tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm fasten tiếng Anh
fasten
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ fasten

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: fasten tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

fasten tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ fasten trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ fasten tiếng Anh nghĩa là gì.

Xem thêm: Get on là gì

fasten /’fɑ:sn/

* ngoại động từ
– buộc chặt, trói chặt
=to fasten a parcel+ buộc chặt một gói
– đóng chặt
=to fasten the door+ đóng chặt cửa
– (+ on, upon) dán mắt nhìn; tập trung (suy nghĩ)
=to one’s eyes on somebody+ dán mắt nhìn ai, nhìn ai chòng chọc
=to fasten one’s thoughts on something+ tập tung tư tưởng vào cái gì
=to fasten one’s attention on something+ chăm chú vào việc gì
– (+ on, upon) gán cho đổ cho
=to fasten a crime on somebody+ đổ tội cho ai
=to fasten a nickname on somebody+ gán cho ai một biệt hiệu

* nội động từ
– buộc, trói
– đóng, cài
=door will not fasten+ cửa hàng không đóng được
!to fasten off
– thắt nút (sợi chỉ)
!to fasten on (upon)
– nắm chắc lấy, bám chặt lấy; vớ, nắm lấy (một cớ, một cơ hội)
– tách ra để tấn công
– tập trung vào
– gán cho, đổ cho
!to fasten up
– buộc chặt, trói chặt, đóng chặt
!to fasten quarrel upon somebody
– gây sự với ai

Thuật ngữ liên quan tới fasten

Tóm lại nội dung ý nghĩa của fasten trong tiếng Anh

fasten có nghĩa là: fasten /’fɑ:sn/* ngoại động từ- buộc chặt, trói chặt=to fasten a parcel+ buộc chặt một gói- đóng chặt=to fasten the door+ đóng chặt cửa- (+ on, upon) dán mắt nhìn; tập trung (suy nghĩ)=to one’s eyes on somebody+ dán mắt nhìn ai, nhìn ai chòng chọc=to fasten one’s thoughts on something+ tập tung tư tưởng vào cái gì=to fasten one’s attention on something+ chăm chú vào việc gì- (+ on, upon) gán cho đổ cho=to fasten a crime on somebody+ đổ tội cho ai=to fasten a nickname on somebody+ gán cho ai một biệt hiệu* nội động từ- buộc, trói- đóng, cài=door will not fasten+ cửa hàng không đóng được!to fasten off- thắt nút (sợi chỉ)!to fasten on (upon)- nắm chắc lấy, bám chặt lấy; vớ, nắm lấy (một cớ, một cơ hội)- tách ra để tấn công- tập trung vào- gán cho, đổ cho!to fasten up- buộc chặt, trói chặt, đóng chặt!to fasten quarrel upon somebody- gây sự với ai

Đây là cách dùng fasten tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ fasten tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

fasten /’fɑ:sn/* ngoại động từ- buộc chặt tiếng Anh là gì?
trói chặt=to fasten a parcel+ buộc chặt một gói- đóng chặt=to fasten the door+ đóng chặt cửa- (+ on tiếng Anh là gì?
upon) dán mắt nhìn tiếng Anh là gì?
tập trung (suy nghĩ)=to one’s eyes on somebody+ dán mắt nhìn ai tiếng Anh là gì?
nhìn ai chòng chọc=to fasten one’s thoughts on something+ tập tung tư tưởng vào cái gì=to fasten one’s attention on something+ chăm chú vào việc gì- (+ on tiếng Anh là gì?
upon) gán cho đổ cho=to fasten a crime on somebody+ đổ tội cho ai=to fasten a nickname on somebody+ gán cho ai một biệt hiệu* nội động từ- buộc tiếng Anh là gì?
trói- đóng tiếng Anh là gì?
cài=door will not fasten+ cửa hàng không đóng được!to fasten off- thắt nút (sợi chỉ)!to fasten on (upon)- nắm chắc lấy tiếng Anh là gì?
bám chặt lấy tiếng Anh là gì?
vớ tiếng Anh là gì?
nắm lấy (một cớ tiếng Anh là gì?
một cơ hội)- tách ra để tấn công- tập trung vào- gán cho tiếng Anh là gì?
đổ cho!to fasten up- buộc chặt tiếng Anh là gì?
trói chặt tiếng Anh là gì?
đóng chặt!to fasten quarrel upon somebody- gây sự với ai

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *