Học cách phát âm -ed chính xác, đơn giản và dễ nhớ nhất

Học cách phát âm -ed chính xác, đơn giản và dễ nhớ nhất

Cùng với ses, ed là một trong những hậu tố cơ bản trong Tiếng Anh, xuất hiện trong các thì quá khứ, thể hoàn thành, thể bị động và tính từ. Ứng với mỗi trường hợp chức năng khác nhau, ta có quy tắc phát âm khác nhau. Hãy cùng Language Link Academic tìm hiểu cách phát âm “ed” chính xác cùng những mẹo nhỏ ghi nhớ hay ho ngay bây giờ!

 “Ed” trong Tiếng Anh có 3 cách phát âm, ứng với các trường hợp phân biệt cụ thể:

1. Quy tắc phát âm “ed” – /id/

 “Ed” được phát âm là /id/ trong hai trường hợp sau:

 • Động từ tận cùng bằng/ t /hoặc/ d /:wanted, invited, needed, … .
 • Tính từ tận cùng bằng ‘ed’ :interested, bored, naked, …

 Eg:  She was invited to the party yesterday.

( / invaitid / )

He is interested in go fishing.

( / intərəstid / )

2. Quy tắc phát âm “ed” – /t/

 “Ed” được phát âm là /t/ khi động từ có âm cuối là các âm vô thanh sau:

Voiceless sound Example
/ p / stopped : / sta : pt /
/ k / looked : / lu : kt /
/ f / ~ gh laughed : / læft /
/ s / missed : / mist /
/ ∫ / ~ sh brushed : / brə ∫ t /
/ t ∫ / ~ ch watched : / wa : t ∫ t /

Eg: Because of the cold weather, I have coughed for a week.

( / kכft / )

 • Mẹo nhỏ ghi nhớ: Giống như cách ghi nhớ những trường hợp phát âm củases, để ghi nhớ thuận tiện quy tắc phát âmed/ t /ta nên ghép những âm thành một câu hoặc một cụm từ vui nhộn, quen thuộc. Language Link Academic đưa ra gợi ý tìm hiểu thêm như sau :

Thôi  không (k) phì (p) phò (f) sợ (/s) sẽ (/∫/) chết (/t∫/).

3. Quy tắc phát âm “ed” -/d/

Ed” được phát âm là /d/ khi động từ tận cùng bằng các âm hữu thanh còn lại, bao gồm các phụ âm dưới đây và nguyên âm:

Voiced sound Example
/ b / described : / diskraibd /
/ v / loved : / lәvd /
/ z / buzzed : / bәzd /
/ m / screamed : / skrimd /
/ n / opened : / oupәnd /
/ η / banged : / bæηd /
/ l / filled : / fild /
/ r / shared : / ∫ εrd /
/ g / hugged : / hәgd /
/ ろ / massaged : / mәsaろ /
/ dろ / changed : / t ∫ eindろd /
/ ð / breathed : / briðd /
vowels : i, a, o, … worried : / wз : id /

Eg: They organized ( /כrgənaizd/) the 10th anniversary for their company.

4. Lưu ý:

 • Tính từ tận cùng bằng “

  ed”, “ed ”luôn được phát âm là/ id /

 • Phân biệt tính từ đuôi

  “ed” và đuôi “ing”:

 • Tính từ đuôi “ed” : dùng để miêu tả cảm hứng của con người, hay con người cảm thấy như thế nào :bored, intereste, tired, excited, ...
 • Tình từ đuôi “ing” : dùng để diễn đạt cách con người cảm nhận về sự vật, hiện tượng kỳ lạ khác :boring, interesting, exciting, …

Eg:  

Whenever I see my sister’s dog, I feel so frightened.

( Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy chú chó của chị tôi, tôi đều cảm thấy lo âu. )

My sister’s dog is so frightening.

Chú chó của chị tôi rất đáng sợ .

5. Bài tập luyện tập:

Ex1: Choose the word that has different pronunciation of the underlined letters from each other.

1 .
 1. started
b. requested c. demanded

d. work

Xem thêm: Get on là gì

ed

2 .
 1. leaded
b. finished c. watched d. launched
3 .
 1. enjoyed
b. faxed c. happened d. joined
4 .
 1. corrected
b. naked c. interested d. asked
5 .
 1. shared
b. reserved c. borrowed d. attracted
6 .
 1. informed
b. entertained c. stopped d. installed
7 .
 1. improved
b. changed c. stayed d. produced
8 .
 1. phoned
b. invested c. participated d. corrected
9 .
 1. waked
b. talked c. naked d. walked
10 .
 1. frightened
b. travelled c. studied d. prepared

Ex2: Correct of the words in the brackets.

 1. He slept almost movie time because the moive is so ( bore ) … … … .
 2. This is the first time she ( come ) … …. to Dalat. The scenery is ( amaze ) … … .. She is ( excite ) … … … to have a wonderful holiday here .
 3. In spite of being ( frighten ) … … …., they tried to come into the dark cave .
 4. If he ( study ) … .. harder, he ( not / get ) … … … … the ( disappoint ) … … … mark .
 5. His apprearence made us ( surprise ) … … … … … .
 6. Her newest novel is a ( interest ) … … .. lovestory, but I’m ( interest ) … … …. in her detective story .
 7. Working hard all day is ( tire ) … … .., so she is ( exhaust ) … … …. when she come back home .
 8. His solution ( expect ) … … to be a new way for us to get out of crisis .
 9. The lecture is so ( confuse ) … …. that I don’t understand anything .
 10. It is such a ( shock ) … … new that we can’t say anything .

Tuy “ed” có 3 cách phát âm, nhưng sự khác nhau, và phân biệt giữa các cách phát âm này rất rõ ràng, dựa vào âm tiết cuối của động từ. Cách phát âm “ed” là một trong những kiến thức ngữ âm trọng tâm cơ bản, thường xuyên xuất hiện trong các bài kiểm tra, bài thi THPT quốc gia bởi tính phổ biến đó. Ngoài phát âm -ed, bạn cũng cần rèn luyện cách phát âm những âm khó trong tiếng Anh như -s và -es, r, th… và nắm chắc quy tắc ngữ âm trong tiếng Anh nữa nhé! 

Language Link Academic mong rằng qua sự tổng hợp và chỉnh sửa và biên tập kiến thức và kỹ năng, cùng những mẹo nhỏ ghi nhớ hay ho chúng tôi đã san sẻ trên đây, đã giúp những bạn có thêm một nguồn thông tin có ích cho hành trình dài học Tiếng Anh của mình .Xem video sưu tầm dưới đây để nắm rõ cách phát âm – ed theo từng trường hợp đơn cử :Nguồn : ElementalEnglishTham khảo thêm thư viện bài viết khổng lồ của chúng tôi để nâng cao thêm vốn từ vựng và ngữ pháp của mình. Ngoài ra, Language Link Academic phân phối những khóa học tiếng Anh dành cho học viên trung học cơ sở, học viên trung học phổ thông nhằm mục đích giúp những bạn cải tổ năng lực tiếng Anh cùng giáo trình đạt tiêu chuẩn Quốc tế, dưới sự hướng dẫn tận tình của giáo viên quốc tế. Tìm hiểu ngay !

 

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc
& nhận những phần quà hấp dẫn!

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *