Phân biệt quốc lộ và 5 loại đường bộ

Phân biệt quốc lộ và 5 loại đường bộ
Quốc lộ là đường thông suốt TT hành chính cấp tỉnh từ 3 địa phương trở lên ; đường nối tiếp từ cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế quốc tế đến những cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính …Điều 39 Luật Giao thông đường đi bộ lao lý mạng lưới đường đi bộ được chia thành 6 mạng lưới hệ thống gồm : quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng .Quốc lộ : Nối liền Hà Nội Thủ Đô TP.HN với TT hành chính cấp tỉnh ; đường nối tiếp TT hành chính cấp tỉnh từ 3 địa phương trở lên ; đường thông suốt từ cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế quốc tế đến những cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên đường đi bộ ; đường có vị trí đặc biệt quan trọng quan trọng với sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của vùng, khu vực .

Đường tỉnh: Nối trung tâm hành chính của tỉnh với trung tâm hành chính của huyện hoặc trung tâm hành chính của tỉnh lân cận; đường có vị trí quan trọng với phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Đường huyện : Nối TT hành chính của huyện với TT hành chính của xã, cụm xã hoặc TT hành chính của huyện lân cận ; đường có vị trí quan trọng so với sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của huyện .Đường xã : Nối TT hành chính của xã với những thôn, làng, ấp, bản và đơn vị chức năng tương tự hoặc đường nối với những xã lân cận ; đường có vị trí quan trọng so với xã .

Đường đô thị: Trong phạm vi danh giới địa chính nội thành, nội thị.

Xem thêm: Get on là gì

Đường chuyên dùng : Chuyên Giao hàng cho việc luân chuyển, đi lại của một hoặc 1 số ít cơ quan, tổ chức triển khai cá thể .Thẩm quyền phân loại và kiểm soát và điều chỉnh những mạng lưới hệ thống đường đi bộ do cơ quan hành chính tương tự quyết định hành động .

Cách đặt tên

Theo Điều 40, tên đường được đặt theo tên danh nhân, người có công hoặc tên di tích lịch sử, sự kiện lịch sử vẻ vang, văn hóa truyền thống, địa điểm hoặc tên theo tập quán. Số hiệu đường được đặt theo số thứ tự kèm theo vần âm thiết yếu ; trong trường hợp đường đô thị trùng với quốc lộ thì sử dụng cả tên đường đô thị và tên, số hiệu quốc lộ .Đường bộ liên kết vào mạng lưới đường đi bộ trong khu vực, đường đi bộ quốc tế thì sử dụng cả tên, số hiệu đường trong nước và tên, số hiệu đường trong khu vực đường đi bộ quốc tế .

Phan Xâm

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *