Đường quốc lộ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đường quốc lộ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Xa lộ Liên tiểu bang 15 được xây dựng dọc theo đường Quốc lộ Hoa Kỳ 91.

Interstate 15 was constructed along the route of U.S. Route 91.

WikiMatrix

Vậy, lúc trên đường quốc lộ mấy xe tải đó là của họ à?

So, out on the highway today, those trucks…

OpenSubtitles2018. v3

Đi ra đường quốc lộ ấy.

Go out in the driveway.

OpenSubtitles2018. v3

Pháo đài Ranikot cách Hyderabad 90 kilômét (56 mi) về phía bắc theo đường quốc lộ.

Ranikot Fort is 90 kilometres (56 mi) to the north of Hyderabad on the national highway.

WikiMatrix

Mountain View nằm ở phía cực bắc của đường quốc lộ 85, tại đây nó gặp quốc lộ 101.

Mountain View is located at the north end of State Route 85, where it meets U.S. Route 101.

WikiMatrix

Hãy tới đường quốc lộ số

Let’ s take Highway #, officer

opensubtitles2

Coi nào, tránh khỏi đường quốc lộ.

Come on now, get away from the road.

OpenSubtitles2018. v3

Và bạn không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ chiếc xe ở lại trên đường quốc lộ.

So now you have no choice but to abandon your car where it is on the highway.

ted2019

Incheon và Gimpo nối với thành phố Seoul bằng đường quốc lộ, Gimpo còn được nối bằng đường điện ngầm số 5.

Incheon and Gimpo are linked to Seoul by highways, and Gimpo is also linked by subway (line #5).

WikiMatrix

Người Trung Quốc xây dựng các đường quốc lộ đạt đến Lhasa, và nối tới biên giới Ấn Độ, Nepal và Pakistan.

The Chinese built highways that reached Lhasa, and then extended them to the Indian, Nepalese and Pakistani borders.

WikiMatrix

Mọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi xe của bạn bất ngờ “dở chứng” và dừng lại ngay giữa đường quốc lộ.

Everything is going smoothly until suddenly your car stutters and stalls right in the middle of the highway.

ted2019

Sau khi được cải tạo, đường quốc lộ này dự kiến sẽ đủ năng lực phục vụ 6.200 xe cơ giới hạng nhẹ mỗi ngày.

The upgraded highway is expected to serve up to 6,200 light motor vehicles per day.

worldbank.org

Những tuyến đường giao thông quan trọng là đường cao tốc từ München tới Garmisch-Partenkirchen và đường quốc lộ 472 từ Đông sang Tây.

Important road connections are the motorway from Munich to Garmisch-Partenkirchen and State Route 472 from east to west.

WikiMatrix

Đường quốc lộ là một phần của Đường Xuyên Á số 6 cho đến khi các đoạn của Đường cao tốc Donghae mở cửa giao thông.

This highway will be one of the Asia Highway Route 6 until all segments of Donghae Expressway opens to traffic.

WikiMatrix

Người Manobo sinh sống dọc theo các tuyến đường quốc lộ và các thị trấn ven sông gần ranh giới với tỉnh Thung lũng Compostela.

The Manobos live along the national highway and river towns towards the boundary with the Compostela Valley.

WikiMatrix

Chưa đầy một phút sau khi xe tôi đang chạy trên đường quốc lộ thì một tiếng nói đến với tôi: “Hãy đi giúp cô ấy.”

Less than a minute into my ride on the highway, a voice came to me: “Go help her.”

LDS

Tháng trước, MIGA vừa công bố chương trình bảo lãnh cho vay của một nhóm ngân hàng thương mại để khôi phục và mở rộng Đường quốc lộ 20-BT20.

Last month, MIGA announced its guarantees backing financing by a consortium of commercial banks for the rehabilitation and expansion of BT20 National Highway 20.

worldbank.org

Sau đó nó lại nhập vào RN, chủ yếu RN 136 ở Rennes cuối cùng trước khi chạy theo dọc theo đường quốc lộ 137 đến đích cuối cùng ở La Rochelle.

It then rejoins the RN, mainly Route nationale 136 at Rennes before finally travelling along the Route nationale 137 to its final destination of La Rochelle.

WikiMatrix

Đường Quốc lộ 20 là tuyến đường chính nối liền thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm chính trị và kinh tế của miền Nam Việt Nam, với khu vực Tây Nguyên.

The NH20 is the main route connecting Ho Chi Minh City, the political and economic center of southern Vietnam, with the Central Highlands region of the country.

worldbank.org

Rồi họ giao cho chúng tôi một đoạn đường quốc lộ, dài 400 mét thuộc quốc lộ A58, tại đây chúng tôi phải xây một đoạn đường thử nghiệm vật liệu mới này.

So they donated to us a piece of highway, 400 meters of the A58, where we had to make a test track to test this material.

QED

Ở một số khu vực đường quốc lộ (ví dụ như KDOT), người ta sử dụng hạt giống cỏ switchgrass cùng nhiều loại cỏ khác để trồng lại dọc theo các con đường.

Some highway departments (for example, KDOT) have used switchgrass in their seed mixes when re-establishing growth along roadways.

WikiMatrix

Chỉ có Oahu là có quốc lộ liên bang, và là khu vực duy nhất bên ngoài 48 tiểu bang liền kề nhau có ký hiệu của đường quốc lộ giữa các tiểu bang.

Only Oʻahu has federal highways, and is the only area outside the contiguous 48 states to have signed Interstate highways.

WikiMatrix

Trên đường quốc lộ, Chuncheon cũng là điểm đến chiến lược chính kết nối giữa Changwon với Cheorwon ở đường số 5, Incheon đến Goseong ở đường số 46, và Cheorwon đến Yangyang ở đường số 56.

On National roads-wise, Chuncheon is also the main strategic destination that connects between Changwon to Cheolwon of Route(Number) 5, Incheon to Goseong of 46, and Cheolwon to Yangyang of 56.

WikiMatrix

Một nửa số vốn sẽ dành cho dự án tăng cường kết nối giao thông nhằm cải tạo 142 km đường quốc lộ 19, nâng cao an toàn giao thông và khả năng ứng phó thiên tai.

Half of the funding will be channeled to the connectivity improvement project, which aims to upgrade 142 kilometers of National Highway 19, and strengthen safety and resilience to natural disasters.

worldbank.org

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *