Sau tính từ là gì? Vị trí của tính từ trong câu

Sau tính từ là gì? Vị trí của tính từ trong câu
Tính từ là loại từ giúp bổ nghĩa trong câu. Mang công dụng miêu tả đặc thù, tính cách, sắc tố, trạng thái, mức độ, khoanh vùng phạm vi của 1 sự vật, vấn đề giúp diễn đạt từ ngữ tốt hơn. Hãy cùng 35E xpress khám phá Sau tính từ là gì ? Vị trí của tính từ trong câu .

Sau tính từ là gì?

Tính từ trong tiếng Anh là Adjectives. Tính từ là những từ được miêu tả đặc thù con người, sự vật, vấn đề, … Vậy sau tính từ là gì ?

Tính từ mô tả

Là các tính từ được dùng để mô tả màu sắc, kích cỡ, chất lượng, tính chất, tính cách, chất liệu, mục đích, nguồn gốc… của người hoặc vật.

Ví dụ :

Tiếng Anh
Tiếng Việt

Colors (màu sắc)
red, blue, yellow, green,..
màu đỏ, màu xanh, màu tím,…

Size (kích cỡ)
big, small, huge, tiny, large
to, nhỏ, vừa, lớn, bé

Shape (hình dạng)
round, square, triangle, rectangle
tròn, vuông, tam giác, chữ nhật,…

Age (tuổi tác)
new, old, ancient,…
già, trẻ, trung niên, trưởng thành,…

Quality (chất lượng)
nice, good, bad,…
tốt, tuyệt, tệ,…

Characteristic (tính chất)
interesting, boring, humorous, funny, important,…
thú vị, nhàm chán, vui vẻ, quan trọng,…

Material (chất liệu)
wooden, woolen, steel, iron,…
gỡ, sắt, thép, đồng, nhôm,…

Purpose (mục đích)
dining, cutting,…
ăn uống, vui chơi, làm việc,…

Origin (nguồn gốc)
Vietnamese, British, Japanese,…
người Việt Nam, người Mỹ, người Canada,…

Tính từ giới hạn

Là tính từ được dùng để đặt số lượng giới hạn cho danh từ mà nó bổ nghĩa, gồm có : tính từ chỉ số lượng, số đếm, số thứ tự, khoảng cách, chiếm hữu, chỉ định …
Ví dụ :

Tiếng Anh
Tiếng Việt

Quantitative (số lượng)
a few, few, a little, little, much, many, some, several, all…
một chút, một ít, không nhiều, nhiều, một vài,…

Cardinal (số đếm)
one, two, three
một, hai, ba, bốn,…

Ordinal (số thứ tự)
first, second, third,…
thứ nhất, thứ nhì, thứ ba,…

Distance (khoảng cách)
near, far,…
gần, xa,…

Possessive (sở hữu)
my, our, your, their, his, her, its
của tôi, của họ, của cô

Demonstrative (chỉ định)
this, that, these, those, other, another,…
cái này, cái kia,…

Distributive (phân bổ)
each, every, both, either, neither
mỗi, cả hai, một trong hai

Vị trí của tính từ trong tiếng Anh

Tính từ đứng sau động từ tobe

Ví dụ :
My table is very bigMy class is very crowdedA dictionary is usefulHe is a good boyShe is a Vietnamese

Tính từ đứng giúp bổ nghĩa và đứng sau các liên động từ

Động từ : become, get, seem, look, appear, sound
Ví dụ :
This cake is smell so goodThe tuy nhiên make me feel happyHe seems unhappyShe looks prettyHe is get angry

Tính từ đứng trước danh từ và giúp bổ nghĩa cho danh từ

Ví dụ :
He is a famous singerShe is a beautiful girlThey are hardworking peopleHe is a good leader

Khi có nhiều tính từ bổ nghĩa cho danh từ và đứng trước danh từ, tính từ được sắp xếp theo vị trí

OPSACOMP : Opinion – Size – Shape – Age – Color – Origin – Material – Purpose + NOUN

Ví dụ: A nice big new black British wooden playing table

Những thông tin trên đã giúp bạn hiểu thêm Sau tính từ là gì ? Vị trí của tính từ trong câu. Hãy theo dõi 35E xpress để update thêm những thông tin có ích nhé .
Loading …

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *