drive off trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

drive off trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

What the hell kind of a person just barrels into someone and then drives off like that?

Thế quái nào lại tông người ta xong rồi bỏ chạy luôn như thế chứ?

OpenSubtitles2018. v3

Did anyone just see an underage girl drive off in a beater with Carl?

Có ai thấy đứa con gái lái xe đi cùng Carl không?

OpenSubtitles2018. v3

She tried to drive off the pier.

Cô ấy cố lái xe đâm vào tàu.

OpenSubtitles2018. v3

We’re going to hit Calvera, maybe drive off some of his horses.

Chúng ta sẽ đột kích Calvera có thể xua đi mấy con ngựa của hắn.

OpenSubtitles2018. v3

My master owns these lands, and I have been ordered to drive off the English squatters.

Chủ của tôi sở hữu vùng đất này, tôi được lệnh đuổi dân định cư Anh.

OpenSubtitles2018. v3

Goehring picks a victim, abducts her on foot, they drive off in separate vehicles.

Goehring chọn nạn nhân, đi bộ bắt cóc họ, họ chạy xe khác nhau.

OpenSubtitles2018. v3

She assisted in driving off enemy aircraft as she guarded the escort carriers from 13 to 15 December.

Chiếc tàu khu trục đã trợ giúp chống trả các cuộc không kích của đối phương khi nó bảo vệ cho các tàu sân bay hộ tống từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12.

WikiMatrix

I saw you driving off as if you were fleeing a leper colony. Oh.

Anh lái tàu đi rất nhanh như thểtrốn một vùng bệnh hủi.

OpenSubtitles2018. v3

Kirk and Linda drive off together in the truck.

Kirk và Linda lái xe đi trên chiếc xe của ông lão.

WikiMatrix

Some dogs get caught…. and the municipality workers Iock them in the van and drive off!

Có nhiều con chó bị bắt rồi. và họ bị nhốt ở đằng sau rồi bị chở đi luôn!

opensubtitles2

Go on, drive off.

Đi đi, chạy đi.

OpenSubtitles2018. v3

Who splashes someone with ice-cold slush and just drives off?

Ai lại hắt bùn tuyết vào người ta xong rồi lái xe đi thế chứ?

OpenSubtitles2018. v3

It is a way I have of driving off the spleen and regulating the circulation.

Đó là một cách tôi đã lái xe ra khỏi lá lách và điều tiết lưu thông .

QED

The expensive wedding, and they drive off into the sunset.

Rồi họ lái xe vào ánh hoàng hôn.

OpenSubtitles2018. v3

My master owns these lands, and I have been ordered to drive off…… the English squatters

Chủ của tôi sở hữu vùng đất này, tôi được lệnh đuổi…… dân định cư Anh

opensubtitles2

Well, I guess that answers the old ” If I asked you to drive off a cliff ” scenario.

Có lẽ ta đã có đáp án cho tình huống ” Nếu bố bảo con lái xuống vực… “

OpenSubtitles2018. v3

Valerie is coming home late one night and drives off the road.

Sau đó, Rick bước ra ngoài giữa đêm khuya và đi dạo.

WikiMatrix

The escorts were eventually successful in driving off the attackers; the convoy arrived at Liverpool on 25 August.

Các tàu hộ tống cuối cùng cũng đẩy lui được các kẻ tấn công, đi đến Liverpool vào ngày 25 tháng 8.

WikiMatrix

David did not simply try to drive off those predators from a safe distance.

Đa-vít không đứng ở khoảng cách an toàn rồi cố xua những con thú săn mồi đó đi.

jw2019

The veteran destroyer remained off the beach until 29 June, driving off several enemy planes and assisting damaged ships.

Nó ở lại ngoài khơi bãi đổ bộ cho đến ngày 29 tháng 6, đánh trả nhiều cuộc không kích của máy bay đối phương và trợ giúp cho những tàu bị hư hại.

WikiMatrix

She knows her son’s coming out any minute, so to keep him out of harm’s way, she drives off.

Cô ấy biết con sẽ ra bất kì lúc nào, nên để giữ nó an toàn, cô ấy lái xe đi.

OpenSubtitles2018. v3

Any reason your dad would just drive off the road like he was trying to avoid something without braking?

Có khi nào bố cháu lái xe lệch khỏi đường như thể đang cố tránh thứ gì không?

OpenSubtitles2018. v3

Then you allow them to take the owner, and then, unmolested, they drive off into the middle of the night.

Rồi anh cho phép họ bắt đi chủ bữa tiệc, và rồi, để yên, họ rời khỏi giữa đêm.

OpenSubtitles2018. v3

The battleship West Virginia stood by Butler until power was regained, and assisted in driving off two more Japanese planes.

Thiết giáp hạm West Virginia đã túc trực bên cạnh nó cho đến khi con tàu lấy lại được động năng, giúp vào việc đánh đuổi hai máy bay Nhật Bản khác.

WikiMatrix

The pirates were able to drive off the Dutch soldiers, causing the Dutch to lose face among the Formosan villages.

Hải tặc có thể đẩy lui được lính Hà Lan, khiến người Hà Lan bị mất thể diện đối với các làng Formosa.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.