đồng tính nữ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

đồng tính nữ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cô là đồng tính nữ và cũng là đĩ.

You’re a lesbian and a prostitute.

OpenSubtitles2018. v3

Đôi đồng tính nữ khả nghi chỉ còn lại áo ngực và quần lót.

Two possible lesbians in their bras and panties.

OpenSubtitles2018. v3

Lắc nó lên, và bạn có một cặp đồng tính nữ.

Shake it, and you have a lesbian couple.

ted2019

Này, bà có biết việc xảy ra với đồng tính nữ ở trường trung học không?

Hey, you know that thing that happens to lesbians in high school?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chỉ muốn kiểm chứng hai người là đồng tính nữ thực sự mà thôi.

I just wanted proof that you chicks are really lesbians.

OpenSubtitles2018. v3

1 đôi đồng tính nữ.

Lesbians.

OpenSubtitles2018. v3

Lesbian hoặc les là người đồng tính nữ.

“Lipstick lesbians” are feminine lesbians.

WikiMatrix

Đồng tính nữ à?

” Lesbian? “

OpenSubtitles2018. v3

Alice Springs được gọi là thủ đô cho người đồng tính nữ của Úc.

Alice Springs has been referred to as the lesbian capital of Australia.

WikiMatrix

Miller nghi ngờ cặp đôi này có quan hệ đồng tính nữ.

Miller suspected the pair of having a lesbian relationship.

WikiMatrix

(Đôi khi những cặp đồng tính nữ chọn dùng phương pháp này).

(Lesbian couples sometimes resort to this procedure.)

jw2019

Cô ấy là một đồng tính nữ.

She’s a lesbo.

OpenSubtitles2018. v3

Và 93 phim thì không có diễn viên đồng tính nữ, lưỡng tính hay chuyển giới.

And 93 were devoid of lesbian, bisexual or transgender female speaking characters.

ted2019

chúc mừng những công dân Mỹ đồng tính nam và đồng tính nữ có quyền được kết hôn.

celebrating America’s gay and lesbian citizens’ right to marry.

ted2019

Năm 1984, bà ly hôn và trong năm sau, bắt đầu một phong trào nữ quyền đồng tính nữ.

In 1984, she separated and in the following year, began a lesbian-feminist movement.

WikiMatrix

Tìm thêm mấy đồ giả của đồng tính nữ này.

Looking for more lesbian artifacts.

OpenSubtitles2018. v3

Sao cô ta lại đóng một nhân vật đồng tính nữ?’

Why is she playing a lesbian?’

WikiMatrix

Và tôi đã hỏi một đồng tính nữ, “Làm sao bạn biết mình không còn trinh nữa?”

So I asked a gay girl that I met, “How’d you know you weren’t a virgin anymore?”

ted2019

Tôi là đồng tính nữ.

I’m a lesbian.

OpenSubtitles2018. v3

Jane là người đồng tính nữ công khai và đã kết hôn với Lara Embry năm 2010.

Lynch is openly lesbian and married Lara Embry in 2010.

WikiMatrix

Ý cậu đây là chuyện đồng tính nữ à?

You mean it’s like a girl-girl thing?

OpenSubtitles2018. v3

Mình đang ở trong pháo đài của đồng tính nữ đây.

I’m in a lesbian stronghold.

OpenSubtitles2018. v3

Ai mà nghĩ giới đồng tính nữ châu Phi lại có ham muốn tình dục kỳ lạ vậy?

Who would have thought that African queer women would be kinksters?

ted2019

Cậu nói là đồng tính nữ à?

Did you say lesbians?

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.