dốc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

dốc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Một lời khen, và bây giờ cậu đang xuống dốc.

One compliment, and now you’re coasting.

OpenSubtitles2018. v3

Albera có khả năng chịu lạnh cao, mặc dù dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, và thích nghi tốt với địa hình dốc của khối núi Albera.

The Albera is highly resistant to cold, though susceptible to heat, and is well adapted to the steep terrain of the Albera Massif.

WikiMatrix

Khi tôi lên đến đỉnh của một ngọn núi dốc ở một nơi hoang vu Tôi thấy mình thật trẻ trung và tràn đầy sức sống.

When I reach the summit of a steep mountain in the middle of nowhere, I feel young, invincible, eternal.

ted2019

Một số phải vất vả đi, nhảy, và trèo lên một con dốc đứng dài 50 mét trước khi về đến hang.

For some this means a stiff walk, hop, and scramble up a sloping 200-foot [50 m] cliff before reaching their burrows.

jw2019

là độ dốc, b là các y- đánh chặn, nơi không dòng giao với trục y – những gì giá trị y có khi x là 0?

line intersect the y – axis — what value does y take on when x is 0 ?

QED

Về cơ bản, có một sự trượt dốc thẳng đứng của sự thỏa mãn với hôn nhân, có liên quan mật thiết, chúng ta đều biết, với hạnh phúc theo nghĩa rộng hơn, và nó không hề tăng lên trở lại cho đến khi đứa con đầu lòng vào đại học.

Basically, there’s this precipitous drop of marital satisfaction, which is closely aligned, we all know, with broader happiness, that doesn’t rise again until your first child goes to college .

QED

Do trọng tâm thấp của chiếc xe, các nhà làm phim buộc phải làm một con dốc dài 18-inch (450 mm) trên đường băng tại Millbrook Proving Ground và người lái đóng thể thực hiện cảnh lật xe là Adam Kirley đã sử dụng một chiếc súng bắn khí cannon nằm phía sau ghế lái để đẩy chiếc xe lộn một vòng vào đúng thời điểm va chạm.

Due to the low centre of gravity of the vehicle, an 18-inch (450 mm) ramp had to be implemented on the road tarmac at Millbrook Proving Grounds and Adam Kirley, the stunt driver who performed the stunt, had to use an air cannon located behind the driver’s seat to propel the car into a roll at the precise moment of impact.

WikiMatrix

“Nhanh và rẻ” là một lời giải thích ngắn cho việc sử dụng có chủ ý lửa để làm sạch các sườn dốc và các khu vực mở.

” Cheap and fast ” is a shorthand explanation for the intentional use of fire to clear overgrown roadsides and open areas .

WikiMatrix

Các điều kiện tiêu chuẩn này là LS = 1 (độ dốc = 9% và chiều dài sườn = 72,6 feet) với mảnh đất trống, và việc trồng trọt ở trên và dưới sườn dốc và không có biện pháp bảo vệ (với CP=1).

These conditions are when the LS factor = 1 (slope = 9% and length = 72.6 feet) where the plot is fallow and tillage is up and down slope and no conservation practices are applied (CP=1).

WikiMatrix

Vào tháng 11 năm 1988, những trận mưa lớn đã cuốn trôi những bãi dốc mới bị phá huỷ, gây ra lũ lớn.

In November 1988 heavy rains washed away the soil of newly deforested slopes, causing massive floods.

WikiMatrix

Một loại bờ biển dốc khác là fjord, được hình thành khi một thung lũng chìm một phần xuống biển do mực nước dâng lên.

Another type of steep coast is the fjord which is formed when a glacial valley lies partially under water as a result of a rise in sea levels.

WikiMatrix

Bàn chân nhỏ, mảnh cho phép tôi leo theo những khe nứt của đá dốc, mà chân người không thể lèn vào được, và bàn chân có mấu nhọn cho phép tôi leo lên những vách băng dựng đứng, mà không hề thấy mỏi ở cơ chân.

Narrow-edged feet allowed me to climb steep rock fissures, where the human foot cannot penetrate, and spiked feet enabled me to climb vertical ice walls, without ever experiencing muscle leg fatigue.

ted2019

Gà Croad Langshan có cơ thể to lớn, có một bộ ngực sâu và dài hướng về phía trước; lưng khá dài và dốc với đuôi dốc mạnh từ phía sau, tạo nên hình dạng đặc trưng hình chữ ‘U’.

The Croad Langshan is large in body, has a deep and long breast which is carried well forward; the back is rather long and sloping with the tail rising sharply from the back, giving the characteristic ‘U’ shape.

WikiMatrix

Thành thử họ đã xuống dốc.

As a result, they had slowed down.

jw2019

Lưng thẳng và đùi cơ bắp và dốc.

The back is straight and the croup muscular and sloping.

WikiMatrix

Và xuống dốc, chắc chắn, không phải là công thức của niềm tin, khi mà chúng ta đang rối tung lên tìm cách giải quyết.

And recession, of course, isn’t exactly a recipe for hope either, as we’re busy finding out.

ted2019

Nó nằm trên bờ phía nam tương đối dốc của Bán đảo Sorrentina nên không có nhiều đất đai cho các hoạt động nông nghiệp.

It is located on the relatively steep southern shore of the Sorrentine Peninsula, leaving little room for rural and agricultural territories.

WikiMatrix

Tại Matruh, một lực lượng bộ binh sẽ đón đợi đòn tấn công của Ý trong khi từ các công sự dốc đứng bên sườn sa mạc, phần lớn Sư đoàn Thiết giáp số 7 sẵn sàng phản kích.

At Matruh an infantry force would await the Italian attack, while from the escarpment on the desert flank, the bulk of the 7th Armoured Division would be ready to counter-attack.

WikiMatrix

Hơn 4.000 người tình nguyện và hằng ngàn khán giả đã cổ vũ nỗ lực của các vận động viên có khuyết tật từ khắp nơi trên thế giới trong khi họ tranh tài trong những môn trượt tuyết xuống dốc, môn bóng khúc côn cầu và trượt tuyết băng đồng.

More than 4,000 volunteers and thousands of spectators cheered the efforts of disabled athletes from around the world as they competed in downhill skiing, hockey, and cross-country skiing.

LDS

Vậy, dốc của nó phải là 3.

Therefore, the slope of it must be 3.

QED

Nơi những dãy núi dốc đứng trong trung tâm Panem, là cơ sở quân sự chính của Capitol.

There in the heart of Panem’s steepest mountain range lies The Capitol’s principal military facility.

OpenSubtitles2018. v3

Vào mùa xuân năm 40 TCN, Marcus Antonius đã rời Ai Cập do bởi những rắc rối ở Syria, tại đó vị tổng đốc của ông là Lucius Decidius Saxa đã bị giết chết và quân đội của vị tổng dốc này đã bị Quintus Labienus chiếm giữ, ông ta vốn là một sĩ quan cũ của Cassius và lúc này đang phục vụ đế quốc Parthia.

By the spring of 40 BC, Antony left Egypt due to troubles in Syria, where his governor Lucius Decidius Saxa was killed and his army taken by Quintus Labienus, a former officer under Cassius who now served the Parthian Empire .

WikiMatrix

Tôi nhanh chóng dốc hết đồ trong cái túi ấy ra và mang cuốn sách đó đến bên ngọn đèn soi ban đêm.

I quickly emptied the bag and took the book to the night-light.

LDS

Số đó được sử dụng để chọn một giá trị trên một đường thẳng có độ dốc và độ cao chuyển đổi giá trị mờ thành một số đầu ra thế giới thực.

That number is used to select a value on a line whose slope and height converts the fuzzy value to a real-world output number.

WikiMatrix

Có ba bãi biển ở tận cùng phía bắc, phần bờ biển còn lại bao gồm các vách dốc đá lên đến 15 mét (49 ft) bị chia cắt.

There are three beaches on the northern end and the remaining coast comprises steep (mostly undercut) cliffs up to 15 metres (49 ft) in height.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *