Top 20 divided nghĩa là gì mới nhất 2022

Top 20 divided nghĩa là gì mới nhất 2022
DIVIDE | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

1. DIVIDE | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

Tác giả: dictionary.cambridge.org

Ngày đăng: 6/4/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 47966 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: 1. to (cause to) separate into parts or groups: 2. to share: 3. If something…

Khớp với kết quả tìm kiếm: 27 thg 10, 2021 divide ý nghĩa, định nghĩa, divide là gì: 1. to (cause to) separate into parts or groups: 2. to share: 3. If something divides two areas…… xem ngay

2. DIVIDED | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

Tác giả: dictionary.cambridge.org

Ngày đăng: 1/2/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 12755 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: 1. split into two or more opposing groups who cannot agree: 2. split into two…

Khớp với kết quả tìm kiếm: divided ý nghĩa, định nghĩa, divided là gì: 1. split into two or more opposing groups who cannot agree: 2. split into two or more opposing…. Tìm hiểu thêm…. xem ngay

3. Nghĩa của từ Divide – Từ điển Anh – Việt – Soha tra từ

Tác giả: tratu.soha.vn

Ngày đăng: 30/5/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 64438 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ Divide – Từ điển Anh – Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: ”’di’vaid”’/, Chia, chia ra, chia cắt, phân ra, Chia, chia rẽ, ly gián, làm cho không thống nhất về ý kiến, (toán học) chia, chia hết, Chia (nghị viện, …… xem ngay

4. Vietgle Tra từ – Định nghĩa của từ

Tác giả: tratu.coviet.vn

Ngày đăng: 5/1/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 97003 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Vietgle Tra từ – Định nghĩa của từ ‘divide’ trong từ điển Lạc Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: ( to divide something between A and B ) chi cái gì (nhất là thời giờ) và dùng các phần của nó cho các hoạt động khác nhau; phân chia…. xem ngay

5. DIVIDE – nghĩa trong tiếng Tiếng Việt – từ điển bab.la

Tác giả: www.babla.vn

Ngày đăng: 6/8/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 85726 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về DIVIDE – nghĩa trong tiếng Tiếng Việt – từ điển bab.la. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tra từ ‘divide’ trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác. … Nghĩa của “divide” trong tiếng Việt. volume_up. divide {động}.19 thg 10, 2017 · Tải lên bởi bab.la… xem ngay

Divided là gì, Nghĩa của từ Divided | Từ điển Anh - Rung.vn

6. Divided là gì, Nghĩa của từ Divided | Từ điển Anh – Rung.vn

Tác giả: www.rung.vn

Ngày đăng: 4/4/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 18002 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Divided là gì: / di´vaidid /, Tính từ: phân liệt; bị tách ra, mâu thuẫn với nhau, có quyền lợi đối lập nhau, Toán & tin: bị chia, được chia, Kinh…

Khớp với kết quả tìm kiếm: 11 thg 8, 2015 Divided là gì: / di´vaidid /, Tính từ: phân liệt; bị tách ra, mâu thuẫn với nhau, … Divided. Nghe phát âm … Từ đồng nghĩa. adjective…. xem ngay

Divided đi với giới từ gì? “divide into” hay “divide by”?

7. Divided đi với giới từ gì? “divide into” hay “divide by”?

Tác giả: ngolongnd.net

Ngày đăng: 29/7/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 32486 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Divided di với giới từ gì? “divide into” hay “divide by”? chắc chắn là câu hỏi chung của rất nhiều người. Để hiểu hơn về ý nghĩa, ngữ

Khớp với kết quả tìm kiếm: Divided nghĩa là gì? Divided di với giới từ gì? “divide into” hay “divide by”? chắc chắn là câu hỏi chung của rất nhiều người. Để hiểu hơn về ý nghĩa, ngữ …… xem ngay

Cấu Trúc và Cách Dùng từ Divide trong câu Tiếng Anh

8. Cấu Trúc và Cách Dùng từ Divide trong câu Tiếng Anh

Tác giả: www.studytienganh.vn

Ngày đăng: 22/5/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 55398 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Cấu Trúc và Cách Dùng từ Divide trong câu Tiếng Anh. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Về định nghĩa, divide được dịch là phân tách thành các bộ phận hoặc nhóm, hoặc khiến một cái gì đó tách ra theo cách như vậy. divide là gì. (Hình ảnh minh họa …Từ vựng: Nghĩa tiếng ViệtSeparate: Chia thành các phầnSplit: Chia thành hai hoặc nhiều phần, đặc biệt …Share: Một phần của cái gì đó đã được chia cho …… xem ngay

9. Đồng nghĩa của divide – Idioms Proverbs

Tác giả: www.proverbmeaning.com

Ngày đăng: 17/6/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 90490 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Đồng nghĩa của divide – Idioms Proverbs. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ đồng nghĩa, cách dùng từ tương tự Đồng nghĩa của divide. … Nghĩa là gì: divide divide /di’vaid/. danh từ. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường chia nước …… xem ngay

10. divided

Tác giả: tudien.me

Ngày đăng: 30/1/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 70573 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Từ divided nghĩa là gì, định nghĩa & ý nghĩa của từ divided – Từ điển Anh Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cùng tìm hiểu nghĩa của từ: divided nghĩa là được chia ra thành các phần (thường là bằng nhau) theo một kế hoạch hay mục đích nào đó…. xem ngay

Từ điển Anh Việt "divides" - là gì?

11. Từ điển Anh Việt “divides” – là gì?

Tác giả: vtudien.com

Ngày đăng: 26/7/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 63562 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về “divides” là gì? Nghĩa của từ divides trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ điển WordNet · separate into parts or portions; split, split up, separate, dissever, carve up · perform a division; fraction · act as a barrier between; stand …… xem ngay

12. Từ điển Anh Việt “dividing” – là gì?

Tác giả: vtudien.com

Ngày đăng: 3/6/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 88281 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về “dividing” là gì? Nghĩa của từ dividing trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: dividing. divide /di’vaid/. danh từ. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường chia nước. chia. Brinell test is calculated by dividing the load in kilograms by the curved area …… xem ngay

13. Tra từ divide – Từ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary

Tác giả: vdict.co

Ngày đăng: 1/8/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 40352 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: divide = divide danh từ (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) dải đất cao ngăn cách hai hệ thống … (to divide something between A and B) chi cái gì (nhất là thời giờ) và dùng …

14. Trái nghĩa của divides – Từ đồng nghĩa

Tác giả: tudongnghia.com

Ngày đăng: 13/3/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 9212 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Trái nghĩa của divides – Từ đồng nghĩa. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ đồng nghĩa, cách dùng từ tương tự Trái nghĩa của divides. … Nghĩa là gì: divides divide /di’vaid/ … divides, divided, dividing. Đồng nghĩa: partition …… xem ngay

divided tiếng Anh là gì? - Từ điển Anh-Việt

15. divided tiếng Anh là gì? – Từ điển Anh-Việt

Tác giả: tudienso.com

Ngày đăng: 1/1/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 49371 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: divided trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng divided (có phát âm) trong tiếng Anh chuyên ngành.

Khớp với kết quả tìm kiếm: divided * tính từ – phân chia divided – số bị chiadivide /di’vaid/ * danh từ – (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường chia nước divide – chia, phân chia …… xem ngay

16. divided into là gì – Mister-map.com

Tác giả: mister-map.com

Ngày đăng: 28/3/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 10578 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ Những từ giống nhau Dịch Các loại câu hỏi khác Đang xem: Divided into là gì Ý nghĩa của từ và các cụm từ Câu ví dụ

Khớp với kết quả tìm kiếm: 7 thg 3, 2021 divided into là gì … A: divide and conquer approach. splitting something into small pieces, because small pieces are easy to defeat. causing …… xem ngay

17. divide – Wiktionary tiếng Việt

Tác giả: vi.wiktionary.org

Ngày đăng: 17/1/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 56672 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về divide – Wiktionary tiếng Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: divide (số nhiều divides) … divide by zero chia cho không … Hiện tại, divide, divide hoặc dividest¹, divide, divide, divide, divide…. xem ngay

Divide up là gì - VietJack.com

18. Divide up là gì – VietJack.com

Tác giả: vietjack.com

Ngày đăng: 4/1/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 51879 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Divide up là gì – Tổng hợp hơn 2300 cụm động từ (Phrasal Verb) trong tiếng Anh bao gồm ý nghĩa và ví dụ về cụm động từ.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Divide up là gì – Tổng hợp hơn 2300 cụm động từ (Phrasal Verb) trong tiếng Anh bao gồm ý nghĩa và ví dụ về cụm động từ…. xem ngay

19. divide – Từ Điển Toán Học

Tác giả: tudientoanhoc.com

Ngày đăng: 28/5/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 32780 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Ý nghĩa của từ divide là gì ? divide là gì trong toán học ? divide dịch; divide dictionary; divide là danh từ, động từ hay tính từ ?… xem ngay

20. Divided Nghĩa Là Gì?

Tác giả: www.xn--t-in-1ua7276b5ha.com

Ngày đăng: 21/3/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 23066 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Divided Nghĩa Là Gì?. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: divided nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ divided Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa divided mình …… xem ngay

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.