Divestment Là Gì – Divestment Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Divestment Là Gì – Divestment Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Thoái vốn

Thoái vốn ( tiếng Anh : Divestment ) chỉ quy trình bán những gia tài công ty con, rút những khoản góp vốn đầu tư hoặc những Trụ sở nhằm mục đích tối đa hóa giá trị của công ty mẹ .

Khái niệm

Thoái vốn trong tiếng Anh là Divestment.

Bạn đang xem: Divestment là gì

Thoái vốn chỉ quá trình bán các tài sản công ty con, rút các khoản đầu tư hoặc các chi nhánh nhằm tối đa hóa giá trị của công ty mẹ.

Thoái vốn là khái niệm ngược lại với góp vốn đầu tư và thường xảy ra khi gia tài hoặc bộ phận của công ty con không hoạt động giải trí như mong đợi. Thông thường những công ty chọn triển khai chiến lược này để cung ứng những tiềm năng kinh tế tài chính, xã hội hay chính trị .Khi một công ty bán gia tài của mình, thường là để cải tổ giá trị công ty và đạt được hiệu suất cao cao hơn, thì công ty đó đang thực thi thoái vốn. Tài sản hoàn toàn có thể được thoái vốn là công ty con, bộ phận kinh doanh thương mại, bất động sản, thiết bị và những gia tài khác .Thoái vốn hoàn toàn có thể được thực thi do kế hoạch tối ưu hóa doanh nghiệp hoặc do những ngoại tác như góp vốn đầu tư giảm hoặc khi những công ty rút khỏi một khu vực địa lí hay ngành nào đó do áp lực đè nén chính trị hoặc xã hội .

Đặc điểm của thoái vốn

Nhiều công ty sử dụng thoái vốn để bán các tài sản ngoại vi ngằm mục đích để đội ngũ quản lí tập trung nhiều hơn vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty.

Tiền thu được từ việc thoái vốn thường được sử dụng để trả nợ, tiêu tốn vốn, bổ trợ nguồn vốn lưu động hoặc trả cổ tức đặc biệt quan trọng cho những cổ đông. Trong khi hầu hết những cuộc thoái vốn là hành vi có chủ ý của doanh nghiệp, những yếu tố pháp lí cũng hoàn toàn có thể là nguyên do dẫn đến công ty bắt buộc phải thoái vốn .Dù với mục tiêu nào khi chọn vận dụng kế hoạch thoái vốn, việc này cũng sẽ tạo ra lệch giá hoàn toàn có thể được sử dụng ở những bộ phận khác cho công ty. Trong thời gian ngắn, khoản tăng lệch giá này sẽ có lợi do công ty hoàn toàn có thể phân chia thêm tiền cho những bộ phận khác đang hoạt động giải trí tốt .

Trường hợp nếu công ty bị buộc phải thoái vốn tài sản hay bộ phận hoạt động tạo ra lợi nhuận vì lí do chính trị hoặc xã hội, thì doanh thu công ty sẽ giảm xuống.

Xem thêm : Oem Là Gì ? Hàng Oem Là Hàng Gì ? Của Nước Nào Sản Xuất ? Thương Hiệu Oem Là Gì

Các hình thức thoái vốn

Có nhiều hình thức thoái vốn mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng, trong đó phổ cập nhất là Spin-off, bán CP khơi mào hoặc bán trực tiếp gia tài .

Spin-off là khái niệm sử dụng cho các giao dịch không tiền mặt được miễn thuế khi một công ty mẹ chia cổ phiếu của công ty con cho các cổ đông. Do đó, công ty con trở thành một công ty độc lập với cổ phiếu có thể được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán.

Spin-off thông dụng nhất trong những công ty có hai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại riêng không liên quan gì đến nhau với những yếu tố tăng trưởng và rủi ro đáng tiếc khác nhau .

Khi bán cổ phần khơi mào, công ty mẹ bán một tỉ lệ vốn chủ sở hữu trong công ty con trên thị trường chứng khoán. Bán cổ phần khơi mào là thực hiện các giao dịch cổ phiếu bằng tiền mặt được miễn thuế. Vì công ty mẹ thường giữ cổ phần kiểm soát của công ty con, nên hình thức bán cổ phần khơi mào được các công ty cần tài trợ cơ hội tăng trưởng cho công ty con sử dụng nhiều nhất.

Ngoài ra, bán CP khơi mào cũng được cho phép những công ty tạo lệch giá thanh toán giao dịch cho CP của những công ty con, và sau đó xử lí CP còn lại trong những trường hợp thích hợp .

Bán trực tiếp tài sản là một hình thức thoái vốn phổ biến khác, công ty mẹ bán các tài sản như bất động sản, thiết bị hoặc công ty con cho một bên khác. Việc bán tài sản thường giao dịch bằng tiền mặt và cho công ty mẹ có thể phải chịu thuế nếu việc bán tài sản có lãi.

Lí do dẫn đến thoái vốn

Lí do phổ biến nhất để thoái vốn là để bán các bộ phận kinh doanh không phải là hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp. Các công ty sở hữu các đơn vị kinh doanh hoạt động trong các ngành khác nhau có thể cho đội ngũ quản lí không tập trung vào hoạt động cốt lõi của công ty.

Xem thêm: Get on là gì

Cắt bỏ một đơn vị chức năng kinh doanh thương mại không quan trọng hoàn toàn có thể giải phóng quĩ thời hạn để những nhà quản lí tập trung chuyên sâu vào những hoạt động giải trí cốt lõi của công ty mẹ .Một ví dụ trong thực tiễn là vào năm năm trước, công ty General Electric đã đưa ra quyết định hành động thoái vốn bộ phận kinh tế tài chính không chủ chốt của họ bằng cách bán CP của Syny Financial trên sàn sàn chứng khoán Thành Phố New York ( NYSE ) .

Các công ty còn thoái vốn tài sản để thu tiền, loại bỏ công ty con hoạt động kém hiệu quả hay thực hiện các nghĩa vụ pháp lí. Ngoài ra, công ty có thể thoái vốn vì các thay đổi trong chính trị và xã hội, ví dụ như bán các tài sản góp phần làm trái đất nóng.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.