dispensing tiếng Anh là gì?

dispensing tiếng Anh là gì?
dispensing tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng dispensing trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ dispensing tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm dispensing tiếng Anh
dispensing
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ dispensing

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: dispensing tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

dispensing tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ dispensing trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ dispensing tiếng Anh nghĩa là gì.

dispense /dis’pens/

* ngoại động từ
– phân phát, phân phối
– pha chế và cho (thuốc)
– (+ from) miễn trừ, tha cho
– (pháp lý) xét xử
– (tôn giáo) làm (lễ)
=to dispense sacraments+ làm lễ ban phước

* nội động từ
– to dispense with miễn trừ, tha cho
– làm thành không cần thiết
– bỏ qua, có thể đừng được, không cần đến
=to dispense with someone’s services+ không cần sự giúp đỡ của ai

Thuật ngữ liên quan tới dispensing

Tóm lại nội dung ý nghĩa của dispensing trong tiếng Anh

dispensing có nghĩa là: dispense /dis’pens/* ngoại động từ- phân phát, phân phối- pha chế và cho (thuốc)- (+ from) miễn trừ, tha cho- (pháp lý) xét xử- (tôn giáo) làm (lễ)=to dispense sacraments+ làm lễ ban phước* nội động từ- to dispense with miễn trừ, tha cho- làm thành không cần thiết- bỏ qua, có thể đừng được, không cần đến=to dispense with someone’s services+ không cần sự giúp đỡ của ai

Đây là cách dùng dispensing tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ dispensing tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

dispense /dis’pens/* ngoại động từ- phân phát tiếng Anh là gì?
phân phối- pha chế và cho (thuốc)- (+ from) miễn trừ tiếng Anh là gì?
tha cho- (pháp lý) xét xử- (tôn giáo) làm (lễ)=to dispense sacraments+ làm lễ ban phước* nội động từ- to dispense with miễn trừ tiếng Anh là gì?
tha cho- làm thành không cần thiết- bỏ qua tiếng Anh là gì?
có thể đừng được tiếng Anh là gì?
không cần đến=to dispense with someone’s services+ không cần sự giúp đỡ của ai

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.