” Dial Up Connection Là Gì, Hỏi Cách Kết Nối Internet Qua Modem Dial

” Dial Up Connection Là Gì, Hỏi Cách Kết Nối Internet Qua Modem Dial
Thời đại này chắc chẳng có ai còn vào Internet qua đườngng dây điện thoại bằng cách Dial-up nữa, vì người ta dial-up từ những năm 2001, 02, 03 cơ, như cuốn “Văn minh làm giàu và Nguồn gốc của cải” của TS. Vương Quân Hoàng dẫn chứng rất rõ rằng, năm 2003 khi con gái Tiến sĩ lên 5 tuổi đã biết cách dial-up vào Internet để nói chuyện với ba đang ở nước ngoài. (Hình như lúc đấy tôi còn chưa quen với việc chat qua mạng.)Nói đến đây tôi lại nhớ đến có người bạn, do chưa kịp lắp ADSL mà vẫn ngày ngày phải dial-up và bị “mama” mắng do làm nghẽn đường điện thoại (+tốn $$). Khi nghe cậu bạn này kể tôi vẫn buồn cười và thấy cậu ấy thật tội nghiệp.Xin lỗi các bạn vì vào đề hơi dài dòng, nhưng thật đúng là “Cười người hôm trước hôm sau người cười.” Đúng bây giờ chính tôi lại mắc phải vấn đề không có Internet và chỉ có một đường dây điện thoại (…vẫn biết anh giờ đây ở một nơi xa… Trưa vắng – Mỹ linh.) Biết làm sao bây giờ? Có đường dây điện thoại là dùng cũng là may lắm rồi. Chần chờ gì nữa… dial-up thôi… Nhưng vấn đề là Dial-up như thế nào?Xin các chuyên gia chỉ dùm cách dial-up, username và password như thế nào. Cách Create a new connection trong My network places như thế nào? Xin cảm ơn rất nhiều.PS: Các bạn đừng thắc mắc vì sao tôi lại connect được với Internet và gửi câu hỏi này… Xin trả lời sau khi có giải đáp của các chuyên gia.
Thời đại này chắc chẳng có ai còn vào Internet qua đườngng dây điện thoại thông minh bằng cách Dial-up nữa, vì người ta dial-up từ những năm 2001, 02, 03 cơ, như cuốn ” Văn minh làm giàu và Nguồn gốc của cải ” của TS. Vương Quân Hoàng dẫn chứng rất rõ rằng, năm 2003 khi con gái Tiến sĩ lên 5 tuổi đã biết cách dial-up vào Internet để chuyện trò với ba đang ở quốc tế. ( Hình như lúc đấy tôi còn chưa quen với việc chat qua mạng. ) Nói đến đây tôi lại nhớ đến có người bạn, do chưa kịp lắp ADSL mà vẫn ngày ngày phải dial-up và bị ” mama ” mắng do làm nghẽn đường điện thoại cảm ứng ( + tốn USD USD ). Khi nghe cậu bạn này kể tôi vẫn buồn cười và thấy cậu ấy thật tội nghiệp. Xin lỗi những bạn vì vào đề hơi dài dòng, nhưng thật đúng là ” Cười người hôm trước hôm sau người cười. ” Đúng giờ đây chính tôi lại mắc phải yếu tố không có Internet và chỉ có một đường dây điện thoại cảm ứng ( … vẫn biết anh giờ đây ở một nơi xa … Trưa vắng – Mỹ linh. ) Biết làm thế nào giờ đây ? Có đường dây điện thoại thông minh là dùng cũng là may lắm rồi. Chần chờ gì nữa … dial-up thôi … Nhưng yếu tố là Dial-up như thế nào ? Xin những chuyên viên chỉ dùm cách dial-up, username và password như thế nào. Cách Create a new connection trong My network places như thế nào ? Xin cảm ơn rất nhiều. PS : Các bạn đừng vướng mắc vì sao tôi lại connect được với Internet và gửi câu hỏi này … Xin vấn đáp sau khi có giải đáp của những chuyên viên .

Bạn đang xem: Dial up connection là gì

*
Dễ lắm, dễ lắm. Bạn làm tuần tự theo các bước sau đây nhé:My network places > Create a new connection > Welcome to the new connection Wizard > Connect to the Internet > Set up my connection manually > Connect using a dial-up modem > next (Trong laptop của bạn có sẵn modem) > chọn loại modem đã có trong máy của bạn > ISP”s name là 1269 > phone number là 1269 > user name: vnn1269, password: vnn1269 > finish.Chúc bạn thành công.

Dễ lắm, dễ lắm. Bạn làm tuần tự theo các bước sau đây nhé:My network places > Create a new connection > Welcome to the new connection Wizard > Connect to the Internet > Set up my connection manually > Connect using a dial-up modem > next (Trong laptop của bạn có sẵn modem) > chọn loại modem đã có trong máy của bạn > ISP”s name là 1269 > phone number là 1269 > user name: vnn1269, password: vnn1269 > finish.Chúc bạn thành công.

Xem thêm : Lỗi Cài Win 7 Pro Không Next Được Sau Khi Chọn Ổ Đĩa Cài Win 7 Create a new connection > Welcome to the new connection Wizard > Connect to the Internet > Set up my connection manually > Connect using a dial-up modem > next (Trong laptop c\u1ee7a b\u1ea1n c\u00f3 s\u1eb5n modem) > ch\u1ecdn lo\u1ea1i modem \u0111\u00e3 c\u00f3 trong m\u00e1y c\u1ee7a b\u1ea1n > ISP’s name l\u00e0 1269 > phone number l\u00e0 1269 > user name: vnn1269, password: vnn1269 > finish.\r\n\r\nCh\u00fac b\u1ea1n th\u00e0nh c\u00f4ng.”,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”12 n\u0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:71485,”user”:{“id”:1,”login_name”:”ThoThongMinh”,”name”:””,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”runtoyou_147
Nhà tôi có hai máy tính được kết nối Internet bằng modem 4 ports. Bây giờ, tôi muốn nối mạng LAN giữa hai máy thì không thực hiện được?
Create a new connection > Welcome to the new connection Wizard > Connect to the Internet > Set up my connection manually > Connect using a dial-up modem > next ( Trong máy tính c \ u1ee7a b \ u1ea1n c \ u00f3 s \ u1eb5n modem ) > ch \ u1ecdn lo \ u1ea1i modem \ u0111 \ u00e3 c \ u00f3 trong m \ u00e1y c \ u1ee7a b \ u1ea1n > ISP’s name l \ u00e0 1269 > phone number l \ u00e0 1269 > user name : vnn1269, password : vnn1269 > finish. \ r \ n \ r \ nCh \ u00fac b \ u1ea1n th \ u00e0nh c \ u00f4ng. “, ” total_vote ” : 0, ” voted ” : false, ” date_text ” : ” 12 n \ u0103m “, ” permiss_action ” : false, ” num_reply ” : 0, ” id_faq ” : 71485, ” user ” : { ” id ” : 1, ” login_name ” : ” ThoThongMinh “, ” name ” : ” “, ” company ” : ” “, ” is_supplier ” : true, ” verified ” : 0, ” supplier ” : 0, ” email ” : ” runtoyou_147Nhà tôi có hai máy tính được liên kết Internet bằng modem 4 ports. Bây giờ, tôi muốn nối mạng LAN giữa hai máy thì không triển khai được ?

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.