Although, Despite Of Là Gì Và Cấu Trúc In Spite Of Trong Tiếng Anh

Although, Despite Of Là Gì Và Cấu Trúc In Spite Of Trong Tiếng Anh

Despiteinspite of, although, though hay even though đều mang một nghĩa là mặc dù, cho dù. Tuy nhiên chúng lại có cách sử dụng hơi khác nhau, chính vì vậy hôm nayanh ngữ Athenasẽ giúp bạn phân biệt một cách rõ ràng những từ này để tránh nhầm lẫn khi sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một vàimẹo thi TOEICtrong bộ tài liệu luyện thi TOEIC của anh ngữ Athena trong quá trình ôn thi TOEIC để đạt kết quả tốt nhất khi thi thử toeic lẫn thi thật TOEIC, bạn nhé!

HOT!!!! ĐĂNG KÝ NGAY:KHÓA HỌC TOEIC CẤP TỐC CHO NGƯỜI MẤT GỐC

*

Bạn đang xem:

although despite trong tiếng Anh. Bạn đang xem : Despite of là gì
Mục lục
1. Phân biệt Inspite of, despite
2. phân biệt Although, though, even though
3 Bài tập vềIn spite/Despite/Although

1. Phân biệt Inspite of, despite

Mục lục1. Phân biệt Inspite of, despite2. phân biệt Although, though, even though3 Bài tập vềIn spite / Despite / Although

Cấu trúc: IN SPITE OF/ DESPITE + danh từ/cụm danh từ/danh động từ

Ví dụ : SauInspite of, despite là danh từ

+ John’s company is doing extremely welldespitethe recession.

+ He got the jobin spite ofhis prison record.

SauInspite of, despite là danh động từ

+ He was very fastin spite ofbeing terribly overweight.

+ They arrived latedespiteleaving in plenty of time.

Lưu ý:Despite và in spite of hoàn toàn có thể thay thế cho nhau và IN SPITE OF được viết tách chứ không viết liền là INSPITE đây là một lỗi nhỏ mà chúng ta có thể mắc phải

2. phân biệt Although, though, even though

Despite và in spite of đã dõ, vậy còn ” although ” là gì ? even though là gì ? Thực chất, although, though và even though hoàn toàn có thể dùng để thay thế sửa chữa cho despite và in spite of nhưng về mặt cấu trúc ngữ pháp thì có độc lạ. Cách dùng của bộ đôi này như sau :

Cấu trúc: Although, though, even though + Mệnh đề

+ Though, even though được sự dụng một cách thường thì dân dã hơn so với although, although được sử dụng nhiều trong văn viết. Ví dụ :

Everyone enjoyed the trip to the final although we lost the match

Though it was rainy, we put on our jackets and went for walk

+ Khi Though, although, even though đứng đầu câu thì kết thúc mệnh đề ta phải thêm dấu phẩy nếu ngược lại thì không cần giấu phẩy. Ví dụ :

Even thoughI earn a lot of money every month, I never seem to have any to spare!

I still feel hungryeven thoughI had a big lunch.

Xem thêm: Distributor Là Gì – Nghĩa Của Từ Distributor

Lưu ý:Trong một số trường hợp trang trọng chúng ta có thể sử dụngalthough và though + V-ing

Peter,although workingharder this term, still needs to put more work into mathematics.

The patient,though gettingstronger, is still not well enough to come off his medication.

+ Trong văn nói văn viết sang trọng và quý phái tất cả chúng ta còn hoàn toàn có thể sử dụng mệnh đề rút gọn với although và though để trình làng mệnh đềsau mà không cần động từ.

Raymond,although very interested, didn’t show any emotion when she invited him to go for a walk.

Though more expensive, the new car model is safer and more efficient.

Xem thêm: Trào Lưu Ppap Hay Pen Pineapple Apple Pen Là Gì ? Trào Lưu Ppap Hay Pen Pineapple Apple Pen Là Gì

+ Though còn mang nghĩa là tuy nhiên Trong văn nói tất cả chúng ta sử dụng Though ( không phải although, even though ) với nghĩa là tuy nhiên, cách sử dụng này thường thấy trong tiếp xúc hằng ngày giữa bạn hữu .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.