Từ điển Tiếng Việt

Từ điển Tiếng Việt
đèo Tiếng Việt là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa từ đèo trong văn hóa truyền thống Nước Ta. Hiểu thêm từ ngữ Nước Ta ta với Từ Điển Số. Com .

Thông tin thuật ngữ đèo tiếng Tiếng Việt

Có nghiên cứu sâu vào tiếng Việt mới thấy Tiếng Việt phản ánh rõ hơn hết linh hồn, tính cách của con người Việt Nam và những đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam. Nghệ thuật ngôn từ Việt Nam có tính biểu trưng cao. Ngôn từ Việt Nam rất giàu chất biểu cảm – sản phẩm tất yếu của một nền văn hóa trọng tình.

Theo loại hình, tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn tiết, song nó chứa một khối lượng lớn những từ song tiết, cho nên trong thực tế ngôn từ Việt thì cấu trúc song tiết lại là chủ đạo. Các thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt đều có cấu trúc 2 vế đối ứng (trèo cao/ngã đau; ăn vóc/ học hay; một quả dâu da/bằng ba chén thuốc; biết thì thưa thốt/ không biết thì dựa cột mà nghe…).

Bạn đang đọc: Từ điển Tiếng Việt

Định nghĩa – Khái niệm

đèo tiếng Tiếng Việt?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của từ đèo trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ đèo trong Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ đèo nghĩa là gì.

– 1 dt. Chỗ dốc, cao thấp trên đường đi qua các đỉnh núi: vượt đèo trèo đèo lội suốị
– 2 đgt

. Mang bằng cách đeo trên lưng: đèo gùi lưng đèo con

. Mang kèm trên xe đạp, xe máy: đèo hàng đèo con đến trường

. Mang thêm ngoài những thứ đã mang: gánh lúa đã nặng lại đèo thêm ít cỏ bò.

Thuật ngữ liên quan tới đèo

Tóm lại nội dung ý nghĩa của đèo trong Tiếng Việt

đèo có nghĩa là: – 1 dt. Chỗ dốc, cao thấp trên đường đi qua các đỉnh núi: vượt đèo trèo đèo lội suốị. – 2 đgt.. . Mang bằng cách đeo trên lưng: đèo gùi lưng đèo con.. . Mang kèm trên xe đạp, xe máy: đèo hàng đèo con đến trường.. . Mang thêm ngoài những thứ đã mang: gánh lúa đã nặng lại đèo thêm ít cỏ bò.

Đây là cách dùng đèo Tiếng Việt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Việt chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ đèo là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.