decimals tiếng Anh là gì?

decimals tiếng Anh là gì?
decimals tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng decimals trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ decimals tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm decimals tiếng Anh
decimals
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ decimals

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: decimals tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

decimals tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ decimals trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ decimals tiếng Anh nghĩa là gì.

decimal /’desiməl/

* tính từ
– (toán học) thập phân
=a decimal number+ số thập phân
=a decimal fraction+ phân số thập phân

* danh từ
– (toán học) phân số thập phân

decimal
– (Tech) thập phân

decimal
– số thập phân
– circulating d., peroidical d. số thập phân tuần hoàn
– finite d. số thập phân hữu hạn
– ifninite d. số thập phân vô hạn
– mixed d. số thập phân hỗn tạp
– non-terminating d. số thập phân vô hạn
– signed d. số thập phân có dấu
– terminating d. số thập phân hữu hạn

Xem thêm: Get on là gì

Thuật ngữ liên quan tới decimals

Tóm lại nội dung ý nghĩa của decimals trong tiếng Anh

decimals có nghĩa là: decimal /’desiməl/* tính từ- (toán học) thập phân=a decimal number+ số thập phân=a decimal fraction+ phân số thập phân* danh từ- (toán học) phân số thập phândecimal- (Tech) thập phândecimal- số thập phân- circulating d., peroidical d. số thập phân tuần hoàn – finite d. số thập phân hữu hạn – ifninite d. số thập phân vô hạn- mixed d. số thập phân hỗn tạp- non-terminating d. số thập phân vô hạn- signed d. số thập phân có dấu- terminating d. số thập phân hữu hạn

Đây là cách dùng decimals tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ decimals tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

decimal /’desiməl/* tính từ- (toán học) thập phân=a decimal number+ số thập phân=a decimal fraction+ phân số thập phân* danh từ- (toán học) phân số thập phândecimal- (Tech) thập phândecimal- số thập phân- circulating d. tiếng Anh là gì?
peroidical d. số thập phân tuần hoàn – finite d. số thập phân hữu hạn – ifninite d. số thập phân vô hạn- mixed d. số thập phân hỗn tạp- non-terminating d. số thập phân vô hạn- signed d. số thập phân có dấu- terminating d. số thập phân hữu hạn

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.