Nghĩa Của Từ Dazzling Là Gì, Nghĩa Của Từ Dazzling, Dazzling Là Gì, Nghĩa Của Từ Dazzling

Nghĩa Của Từ Dazzling Là Gì, Nghĩa Của Từ Dazzling, Dazzling Là Gì, Nghĩa Của Từ Dazzling
Such descriptions tell us that Jehovah’s presence is one of rare and dazzling beauty, pleasantness, and serenity. —Revelation 4:2, 3; Ezekiel 1:26-28.

Bạn đang xem:

Những lời miêu tả ấy cho chúng ta biết sự hiện diện của Đức Giê-hô-va mang vẻ đẹp rực rỡ có một không hai, huy hoàng và thanh bình.—Khải-huyền 4:2, 3; Ê-xê-chi-ên 1:26-28.
He praised Sadamoto, Aoyama and Nishida for producing “scenes of animated spectacle that, in their dazzling fluency of motion and untethered brilliance of invention, makes the usual SF/fantasy anime look childish and dull”.
Ông ca ngợi Sadamoto, Aoyama và Nishida vì đã tạo ra “Những cảnh của cảnh tượng sống động và rực rỡ, các chuyển động lưu loát và ý tưởng sáng chế không đụng hàng, đã làm cho phim hoạt hình kỳ ảo có góc nhìn hồn nhiên và trẻ con”.
A dazzling vision of God’s purpose accomplished, the preparations for which he had made by six creative days of work over thousands of years of time!
Thật là một quang cảnh chói lọi về việc thực hiện ý định Đức Chúa Trời vì đó mà Ngài đã chuẩn bị trước trong sáu ngày sáng tạo dài đến hằng ngàn năm!
The rings, named in alphabetical order as they were discovered, are among the most dazzling sights in the sky.
Những vành khuyên, được đặt tên theo thứ tự chữ cái khi chúng được phát hiện, nằm trong số các ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
Stuart Conquest vs David Bronstein, London 1989, CaroKann Defence (B10), 0–1 A dazzling tactical display leaves White helpless in only 26 moves.
Stuart Conquest vs David Bronstein, London 1989, CaroKann Defence (B10), 0–1 Một đòn chiến thuật đáng kinh ngạc kết liễu quân Trắng chỉ sau 26 nước.
We can turn it into a dazzling array of materials, medicine, modern clothing, laptops, a whole range of different things.
Chúng ta có thể chuyển nó thành 1 mảng vật liệu bóng loáng, thuốc, quần áo, laptop hoặc rất nhiều các thứ khác.
How thrilling it would be to behold the dazzling splendor of the Almighty and to listen to his words!
Truy cập ngày 10 tháng 8 năm 2012. ^ “Brazil 3-1 Belarus: Neymar dazzles to send Selecao through to Olympics quarter-finals”. goal.com.

Xem thêm:

It”s an utterly dazzling portrait of a 21st-century schizoid man that is by turns sickeningly egocentric, contrite, wise, stupid and self-mocking.” —Alex Denney, NME The album”s themes deal primarily with excess and celebrity, and also touch on decadence, grandiosity, escapism, sex, wealth, romance, self-aggrandizement, and self-doubt.
Nó hoàn toàn là một bức chân dung gây sửng sốt của một người đàn ông rối loạn nhân cách phân liệt ở thế kỷ 21, người lần lượt đi từ sự kiêu ngạo đáng ghê tởm, sang hối hận, khôn ngoan, ngu ngốc rồi tự chế nhạo bản thân. — Alex Denney, NME Chủ đề album chủ yếu xoay quanh sự dư thừa và sự nổi tiếng, và đồng thời cũng đề cập tới sự sa ngã, sự hùng vĩ, chủ nghĩa thoát ly, sự giàu có, sự lãng mạn, quan hệ tình dục, tự phóng đại và tự nghi ngờ bản thân.
Once the connection was made in my mind, no longer dazzled by his wealth I”ve grown more certain every day.
Một khi trong đầu tôi đã có sự liên hệ, không còn bị hoa mắt vì sự giàu có của ổng nữa, càng ngày tôi càng thấy chắc chắn hơn.
Chị ấy đã làm cho cả thế giới kinh ngạc khi kết thúc một cuộc thao diễn hầu như là hoàn hảo với kiểu Backside Rodeo gồm có cú xoay người 720 độ.
Everything was ruddy, shadowy, and indistinct to her, the more so since she had just been lighting the bar lamp, and her eyes were dazzled.
Mọi thứ đã được hồng hào, trong bóng tối, và không rõ ràng với cô ấy, nhiều hơn như vậy kể từ khi cô vừa được ánh sáng đèn thanh, và đôi mắt cô lóa mắt.
There were four teams consisting of members of different idols groups labeled under the names of Mystic White, Dramatic Blue, Dynamic Black, and Dazzling Red, who sang songs created by the hottest producers of 2012.
Gồm bốn đội được tạo thành từ bốn thành viên khác với tên nhóm như Mystic White, Dramatic Blue, Dynamic Black, và Dazzling Red, người sẽ hát những ca khúc do các nhà sáng tác nổi tiếng năm 2012.

Xem thêm:

And despite their bullshit Robin Hood razzle-dazzle, your magicians are nothing more than common thieves.
Dù thích đóng vai anh hùng Robin Hood, các ảo thuật gia của anh cũng chỉ là những tên trộm tầm thường
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

chói·chói lóa·làm chói mắt·làm kinh ngạc·làm lóa mắt·làm sững sờ·sự làm hoa mắtSuch descriptions tell us that Jehovah’s presence is one of rare andbeauty, pleasantness, and serenity. —Revelation 4:2, 3; Ezekiel 1:26-28.Bạn đang xem: Dazzling là gì Những lời miêu tả ấy cho chúng ta biết sự hiện diện của Đức Giê-hô-va mang vẻ đẹpcó một không hai, huy hoàng và thanh bình.—Khải-huyền 4:2, 3; Ê-xê-chi-ên 1:26-28.He praised Sadamoto, Aoyama and Nishida for producing “scenes of animated spectacle that, in theirfluency of motion and untethered brilliance of invention, makes the usual SF/fantasy anime look childish and dull”.Ông ca ngợi Sadamoto, Aoyama và Nishida vì đã tạo ra “Những cảnh của cảnh tượng sống động và, các chuyển động lưu loát và ý tưởng sáng chế không đụng hàng, đã làm cho phim hoạt hình kỳ ảo có góc nhìn hồn nhiên và trẻ con”.vision of God’s purpose accomplished, the preparations for which he had made by six creative days of work over thousands of years of time!là một quang cảnhvề việc thực hiện ý định Đức Chúa Trời vì đó mà Ngài đã chuẩn bị trước trong sáu ngày sáng tạo dài đến hằng ngàn năm!The rings, named in alphabetical order as they were discovered, are among the mostsights in the sky.Những vành khuyên, được đặt tên theo thứ tự chữ cái khi chúng được phát hiện, nằm trong số các ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.Stuart Conquest vs David Bronstein, London 1989, CaroKann Defence (B10), 0–1 Atactical display leaves White helpless in only 26 moves.Stuart Conquest vs David Bronstein, London 1989, CaroKann Defence (B10), 0–1 Một đòn chiến thuật đángkết liễu quân Trắng chỉ sau 26 nước.We can turn it into aarray of materials, medicine, modern clothing, laptops, a whole range of different things.Chúng ta có thể chuyển nó thànhmảng vật liệu bóng loáng, thuốc, quần áo, laptop hoặc rất nhiều các thứ khác.How thrilling it would be to behold thesplendor of the Almighty and to listen to his words!Truy cập ngày 10 tháng 8 năm 2012. ^ “Brazil 3-1 Belarus: Neymar dazzles to send Selecao through to Olympics quarter-finals”. goal.com.Xem thêm: Boxes Là Gì, Nghĩa Của Từ Box, Boxes Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh It”s an utterlyportrait of a 21st-century schizoid man that is by turns sickeningly egocentric, contrite, wise, stupid and self-mocking.” —Alex Denney, NME The album”s themes deal primarily with excess and celebrity, and also touch on decadence, grandiosity, escapism, sex, wealth, romance, self-aggrandizement, and self-doubt.Nó hoàn toàn là một bức chân dung gây sửng sốt của một người đàn ôngloạn nhân cách phân liệt ở thế kỷ 21, người lần lượt đi từ sự kiêu ngạo đáng ghê tởm, sang hối hận, khôn ngoan, ngu ngốc rồi tự chế nhạo bản thân. — Alex Denney, NME Chủ đề album chủ yếu xoay quanh sự dư thừa và sự nổi tiếng, và đồng thời cũng đề cập tới sự sa ngã, sự hùng vĩ, chủ nghĩa thoát ly, sự giàu có, sự lãng mạn, quan hệ tình dục, tự phóng đại và tự nghi ngờ bản thân.Once the connection was made in my mind, no longerby his wealth I”ve grown more certain every day.Một khi trong đầu tôi đã có sự liên hệ, không còn bịvì sự giàu có của ổng nữa, càng ngày tôi càng thấy chắc chắn hơn.Chị ấy đãcho cả thế giớikhi kết thúc một cuộc thao diễn hầu như là hoàn hảo với kiểu Backside Rodeo gồm có cú xoay người 720 độ.Everything was ruddy, shadowy, and indistinct to her, the more so since she had just been lighting the bar lamp, and her eyes wereMọi thứ đã được hồng hào, trong bóng tối, và không rõ ràng với cô ấy, nhiều hơn như vậy kể từ khi cô vừa được ánh sáng đèn thanh, và đôi mắt cô lóa mắt.There were four teams consisting of members of different idols groups labeled under the names of Mystic White, Dramatic Blue, Dynamic Black, andRed, who sang songs created by the hottest producers of 2012.Gồm bốn đội được tạo thành từ bốn thành viên khác với tên nhóm như Mystic White, Dramatic Blue, Dynamic Black, và Dazzling Red, người sẽ hát những ca khúc do các nhàtác nổi tiếng năm 2012.Xem thêm: Hướng Dẫn Kiếm Ethereum Miễn Phí Hằng Ngày, Lam The Nao De Dao Ethereum Free And despite their bullshit Robin Hood razzle-, your magicians are nothing more than common thieves.Dù thích đóng vai anh hùng Robin Hood, các ảo thuật gia của anh cũng chỉ là những tên trộm tầm thườngThe most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.