đau họng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

đau họng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đau họng và các khớp.

Sore throats, joint pains.

OpenSubtitles2018. v3

Anh sẽ chẳng bao giờ cảm thấy đau họng nữa.

You’ll never be able to feel angina.

OpenSubtitles2018. v3

“Anh có nhớ bệnh nhân đau họng anh khám không?”

“Do you remember that patient you saw with the sore throat?”

ted2019

Tom bị đau họng.

Tom’s got a sore throat.

Tatoeba-2020. 08

Đau họngđau ở bất cứ đâu trong vùng cổ họng.

A sore throat is pain anywhere in the throat.

WikiMatrix

Các triệu chứng ban đầu có thể là sốt thường kèm theo đau họng .

Early symptoms are likely to be fever often followed by a sore throat .

EVBNews

Đau họng?

Sore throat?

OpenSubtitles2018. v3

– mắc bệnh nào đó ( như đau họng hoặc đau lỗ tai )

– has a specific complaint ( e .g., sore throat or earache )

EVBNews

Tôi đau họng quá nên không muốn ăn gì cả.

I can’t swallow anything because my throat hurts.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta cứ theo nó thì chỉ tổ đau họng thôi.

We’re gonna all get sore throats if we keep it up.

OpenSubtitles2018. v3

Đau họng

Sore throat

EVBNews

Nó bị đau họng.

His throat was sore.

OpenSubtitles2018. v3

Có gì khác khi anh bị đau họng ở đây với đau ở trận bóng bầu dục không?

What difference does it make if you get it here or at the ball game?

OpenSubtitles2018. v3

Trừ việc bị đau họng, sốt, và nhức đầu thì con không sao cả ”

Excepting a sore throat, a fever and a headache, nothing is wrong with me “.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu bạn bị sốt và ho hoặc bị đau họng… hãy ở trong nhà.

If you have a fever and cough or sore throat… stay home.

OpenSubtitles2018. v3

” Anh có nhớ bệnh nhân đau họng anh khám không? ”

” Do you remember that patient you saw with the sore throat? “

QED

Một số thương hiệu thuốc trị đau họng chứa dextromethorphan.

Several brands of throat lozenges contain dextromethorphan.

WikiMatrix

* Đau họng

* Sore throat

EVBNews

Hầu hết trẻ con thỉnh thoảng cũng bị đau họng, thường là do vi rút cảm lạnh gây nên .

Most kids get a sore throat now and then, usually due to a cold virus .

EVBNews

Đối với cảm lạnh hoặc cúm, bạn có thể sử dụng nước chanh để giảm đau họng, rửa sạch máu, và thông đàm .

For the cold or flu, you can use LEMONADE to soothe sore throats, cleanse the blood, and loosen mucous .

EVBNews

Bác sĩ thường yêu cầu cấy trùng cổ họng để tìm vi trùng gây đau họng cấp tính – nhóm khuẩn cầu chuỗi / khuẩn liên cầu .

Doctors often order throat cultures to test for the germs that cause strep throat, which are known as group A streptococcus, or strep .

EVBNews

Các triệu chứng ban đầu tương tự như bệnh cúm hoặc tăng bạch cầu đơn nhân và có thể bị sốt, mệt mỏi, phát ban, và đau họng .

These first symptoms are similar to the flu or mononucleosis and may include fever, fatigue, rash, and sore throat .

EVBNews

Bò đực, cung Kim Ngưu, chi phối cổ họng và người thuộc cung Kim Ngưu được khuyên uống nhiều nước hàng ngày để ngăn chặn đau họng hay mất nước .

The bull, Taurus, takes over the throat and Taureans are advised to drink lots of water daily to stave off sore throat or dehydration .

EVBNews

Bác sĩ hoàng tử ơi, cháu bị đau cổ họng.

Doctor prince, my throat hurts .

QED

Anh bị đau cổ họng.

I have a sore throat, Angina.

Xem thêm: Get on là gì

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.