đá lạnh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

đá lạnh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chị cho tôi một ly nước đá lạnh được không?

Do you think I could have a glass of ice water?

OpenSubtitles2018. v3

Đá lạnh.

Ice cold.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ấy là Ngài Đá Lạnh, nếu anh quyết chí.

He was just Mr. Coolstone, if you will .

QED

Như một tảng đá lạnh.

Like cold rock.

OpenSubtitles2018. v3

Một cú đá lạnh lùng tàn nhẫn ngay trước ngày cưới.

A cruel, hard, pre-wedding dumping .

OpenSubtitles2018. v3

Bức tường đá lạnh lẽo!

Frigid ice wall!

OpenSubtitles2018. v3

Sau 15 phút bơi trong nước đá lạnh, anh ấy đi lên.

After 15 minutes swimming in ice-cold water, he emerges.

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ thở một hơi dài, và khép mình như một viên đá lạnh.

Just breathe in deep, and transform into a cold stone.

OpenSubtitles2018. v3

Uống đá lạnh đi.

Let’s get something to drink.

OpenSubtitles2018. v3

– Nên đắp một miếng gạc lạnh, quấn đá lạnh trong miếng giẻ hay khăn giấy, lên vùng quanh mũi .

– Apply a cold compress, such as ice wrapped in a cloth or paper towel, to the area around the nose .

EVBNews

Nếu cô ta là phù thủy, vậy sao cô ta làm việc đó, sao cô ta lại quỳ trên nền đá lạnh,

If she was a sorceress, why would she do this?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có thể hình dung họ đang vây quanh hắn, vỗ lưng hắn và đưa cho hắn những ly nước đá lạnh.

I can just see them crowding around him giving him great glasses of icecold water.

OpenSubtitles2018. v3

Và bạn đang thấy đây là một ít dầu thô, và vài cục đá lạnh, và bạn thấy 2 túi xăng đặc xếp lớp nhỏ.

And what you see here is, you see a little bit of crude oil, you see some ice cubes, and you see two sandwich baggies of napalm .

QED

Tim ta đã lạnh như đá ven sông, lạnh như kẻ du hành xa nhà.

Cold be heart and hand and bone Cold be travelers far from home

OpenSubtitles2018. v3

Tim ta đã lạnh như đá ven sông cũng lạnh như tim kẻ xa nhà…

Cold be heart and hand and bone Cold be travelers far from home

OpenSubtitles2018. v3

Chúng thường được tìm thấy bên trong ngăn đá tủ lạnh.

They are usually found inside the freezer compartment of a refrigerator.

WikiMatrix

Ở Ấn Độ, kulfi được bán bởi các nhà cung cấp gọi là kulfiwalas, những người giữ kulfi đông lạnh bằng cách đặt các khuôn bên trong một nồi đất nung lớn gọi là matka, chứa đầy đá lạnh và muối.

In India, kulfi is sold by vendors called kulfiwalas, who keep the kulfi frozen by placing the moulds inside a large earthenware pot called a matka, filled with ice and salt.

WikiMatrix

Dù anh ta là bất cứ ai đi nữa, anh ta là một kẻ giết người đá máu lạnh và anh cần phải bị hạ gục.

Whoever he once was, he’s a stonecold killer now and he needs to be put down.

OpenSubtitles2018. v3

Nhà thứ hai là Nhà Lạnh, đầy những cơn mưa đá rơi rầm rầm và lạnh thấu xương.

The second was Rattling House or Cold House, full of bone-chilling cold and rattling hail.

WikiMatrix

Bề mặt của Callisto nằm trên một lớp quyển đá cứng và lạnh dày khoảng 80 đến 150 km.

Callisto’s battered surface lies on top of a cold, stiff, and icy lithosphere that is between 80 and 150 km thick.

WikiMatrix

” Ba ơi, con đã bỏ món thịt hầm vào ngăn đá trong tủ lạnh để nó không bị hư. ”

” Dad, I froze the casserole that was in the fridge so it wouldn’t spoil. “

EVBNews

Đi Thụy Điển là một cách chơi bóng đá khác, vì thời tiết lạnh đã khiến tôi chơi bóng đá khó khăn.

Going to Sweden was a different ball game, as the cold weather made it difficult for me to play good football.

WikiMatrix

Người đâu lạnh như đá thế nhỉ?

Who is that stone-cold fox?

OpenSubtitles2018. v3

Tay lạnh như đá thế này

Your hands are cold as ice.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.