Là Gì? Nghĩa Của Từ Cupboard Là Gì, Nghĩa Của Từ Cupboard Cupboard Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Là Gì? Nghĩa Của Từ Cupboard Là Gì, Nghĩa Của Từ Cupboard Cupboard Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ inthiepcuoi.vn.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.

Bạn đang xem: Cupboard là gì

Xem thêm: Get on là gì

a piece of furniture or a small part of a room with a door behind which there is space for storing things, usually on shelves:
He told us about all the skeletons that he thought he found hanging in various cupboards, và all the rest of it.
Of course files, whether in dirty cupboards or in old drawers, are always accessible khổng lồ the criminal.
The floors of the bank were of course pulled up in order lớn tìm kiếm for documents, and locked doors & cupboards were broken.
At the side of them—again it looked khổng lồ me like thousands—there were numerous six feet steel airmen”s cupboards all left open.
I underst& that steps have sầu been taken for stationery cupboards to lớn be stocked with recycled stationery where a particular dem& has been identified.
Then there will be a number of contractors for the fittings, the kitchen unit, và the built-in cupboards.
Nothing on our shelves, little in our cupboards, queues, and faces as long as they have sầu ever been at any time during the war.
Các quan điểm của những ví dụ không trình bày ý kiến của những biên tập viên inthiepcuoi.vn inthiepcuoi.vn hoặc của inthiepcuoi.vn University Press giỏi của các đơn vị cấp phép.
*

a piece of furniture or a small part of a room with a door behind which there is space for storing things, usually on shelves:He told us about all the skeletons that he thought he found hanging in various cupboards, và all the rest of it.Of course files, whether in dirty cupboards or in old drawers, are always accessible khổng lồ the criminal.The floors of the bank were of course pulled up in order lớn tìm kiếm for documents, and locked doors & cupboards were broken.At the side of them—again it looked khổng lồ me like thousands—there were numerous six feet steel airmen”s cupboards all left open.I underst& that steps have sầu been taken for stationery cupboards to lớn be stocked with recycled stationery where a particular dem& has been identified.Then there will be a number of contractors for the fittings, the kitchen unit, và the built-in cupboards.Nothing on our shelves, little in our cupboards, queues, and faces as long as they have sầu ever been at any time during the war.Các quan điểm của những ví dụ không trình bày ý kiến của những biên tập viên inthiepcuoi.vn inthiepcuoi.vn hoặc của inthiepcuoi.vn University Press giỏi của các đơn vị cấp phép.

Xem thêm: Số Mệnh Là Số Mệnh Hay ” Đức Năng Thắng Số Là Gì, Số Mệnh Là Số Mệnh Hay “Đức Năng Thắng Số”

*
*
*
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập inthiepcuoi.vn English inthiepcuoi.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng chiêu thức nháy đúp chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phépGiới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn inthiepcuoi.vn English inthiepcuoi.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các lao lý vận dụng / displayLoginPopup # notifications message # secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel / secondaryButtonUrl # dismissable closeMessage / dismissable / notificationsEnglish ( UK ) English ( US ) Español Español ( Latinoamérica ) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 ( 简体 ) 正體中文 ( 繁體 ) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng ViệtTiếng Hà Lan – Tiếng Anh Tiếng Anh – Tiếng Ả Rập Tiếng Anh – Tiếng Catalan Tiếng Anh – Tiếng Trung Quốc ( Giản Thể ) Tiếng Anh – Tiếng Trung Quốc ( Phồn Thể ) Tiếng Anh – Tiếng Séc Tiếng Anh – Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh – Tiếng Nước Hàn Tiếng Anh – Tiếng Malay Tiếng Anh – Tiếng Na Uy Tiếng Anh – Tiếng Nga Tiếng Anh – Tiếng Thái Tiếng Anh – Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh – Tiếng ViệtEnglish ( UK ) English ( US ) Español Español ( Latinoamérica ) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 ( 简体 ) 正體中文 ( 繁體 ) Polski 한국어 Türkçe 日本語

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *