Từ vựng tiếng Anh chủ đề công việc – Work, Job, Career là như nhau? | Edu2Review

Từ vựng tiếng Anh chủ đề công việc – Work, Job, Career là như nhau? | Edu2Review
Ông bà ta có câu “ Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Nước Ta ”. Tuy nhiên, việc học bất kể một ngoại ngữ nào cũng vô cùng nguy hiểm vì đó không phải là tiếng mẹ đẻ. Đặc biệt là tiếng Anh, có lẽ rằng không ít lần ngôn từ này làm bạn đau đầu .
Ví dụ như về từ vựng tiếng Anh chủ đề công việc – Work, Job, Career, chúng khác nhau như thế nào ? Edu2Review mời bạn đọc điểm qua bài viết sau để có câu vấn đáp .

Xem ngay bảng xếp hạng trung tâm
ngoại ngữ tại Việt Nam

Work

Ý nghĩa

“ Work ” vừa là danh từ không đếm được đồng thời vừa là động từ, thường được dùng để chỉ những hành vi được thực thi để hoàn thành xong một tiềm năng. “ Work ” là 1 từ chỉ công việc nói chung trong khi “ job ” thì đơn cử hơn. Nói cách khác, “ work ” là nơi mà bạn có “ job ” đơn cử. Đơn giản hơn bạn hoàn toàn có thể hiểu “ Job ” nằm trong “ Work ”

Một số cụm từ đi với “Work”:

“ Work ” dùng như động từ :
Work at / for ( a company ) : thao tác cho một công ty
Work on ( project / task ) : đang làm dự án Bất Động Sản gì, trách nhiệm gì
Work with ( people / objects ) : thao tác với ai
Work over time : thao tác ngoài giờ
“ Work ” dùng như danh từ để chỉ toàn cảnh nơi thao tác :
arrive at / get to work : đến sở làm / vào ca thao tác
finish / leave / get off work : rời sở làm / tan ca / kết thúc công việc

Work! (Nguồn: Ms Hoa TOEIC)Work nói về công việc chung chung (Nguồn: hrmasia)

Job

Ý nghĩa

“ Job ” là danh từ đếm được dùng để chỉ hành vi hay công việc thực thi một cách chính thức và đều đặn để nhận lương. Có 2 mô hình thao tác thông dụng : việc làm chính thức, toàn thời hạn ( full-time job ) hoặc việc làm bán thời hạn ( part-time job ) .

Một số cụm từ thường sử dụng với “Job”:

“ Job ” được dùng để chỉ 1 vị trí, trách nhiệm .
Apply for a job : xin việc .
Get a job : được nhận vào thao tác .
Offer someone a job : mời ai đó thao tác .
“ Job ” đi kèm một số ít tính từ :
A demanding job : công việc nhiều thử thách
A fulfilling / rewarding job : một công việc đáng để làm, mang lại cho bạn niềm vui
An entry-level job : công việc không yên cầu kinh nghiệm tay nghề, thường dành cho người mới vào nghề
A dead-end job : công việc không có thời cơ thăng quan tiến chức
A high-powered job : một công việc nắm giữ vị trí quan trọng
A lucrative job : công việc kiếm được nhiều tiền

Job! (Nguồn: Quote Fancy)Job chỉ về một vị trí công việc cụ thể (Nguồn: Quote Fancy)

Career

Ý nghĩa

“ Career ” là danh từ đếm được chỉ một chuỗi cả quy trình thao tác, hoàn toàn có thể gồm có nhiều công việc khác nhau qua những quy trình tiến độ .

Một số cụm từ thường sử dụng với “Career”

Embark on a career : bắt đầu sự nghiệp

Pursue a career : theo đuổi sự nghiệp
Career prospects : thời cơ nghề nghiệp
Switch your career : đổi khác công việc
Career takes off : sự nghiệp rộng mở
At the height / peak of your career : ở đỉnh điểm sự nghiệp
Ruin your career : tàn phá sự nghiệp / sự nghiệp
Career in : sự nghiệp trong ngành / nghành
Career as : thao tác như ___, công việc là ___
Launch a / your career : mở màn sự nghiệp

Career! (Nguồn: Careers in goverment)Career chỉ về nhiều công việc khác nhau! (Nguồn: Careers in goverment)

Bài tập áp dụng

Cùng Edu2Review ôn lại bài học kinh nghiệm với bài tập điền từ sau đây .

  1. Andy got a holiday ___ at a factory in Bristol .
  2. He has just started out a ___ as a photographer .
  3. Tom has quite a ___ ahead of him .
  4. I know you’ve got a lot of ___ to do .
  5. I can’t access Facebook when I’m at ___ .
  6. The scandal ruined his ___ .
  7. We go to ___ by car .
  8. I went to the bar with some friends from ___ .
  9. Emma finally found a ___ in Tokyo .
  10. The 25 – year-old actress is now launching her ___ over here .

Đáp án:

1. job 2. career 3. career 4. work 5. work
6. career 7. work 8. work 9. job

10. career

Edu2Review mong rằng bài viết này sẽ giải tỏa nỗi đau đầu bấy lâu nay về 3 từ vựng tiếng Anh Work, Job, Career, giúp bạn thêm tự tin và tiếp xúc thêm phần “ chuyên nghiệp ” .
Mai Trâm ( Tổng hợp )
Nguồn ảnh cover : flexjobs

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.