“ Công Ty Tnhh Mtv Tiếng Anh Là Gì ? Ví Dụ Sử Dụng Công Ty Tnhh Tiếng Anh

“ Công Ty Tnhh Mtv Tiếng Anh Là Gì ? Ví Dụ Sử Dụng Công Ty Tnhh Tiếng Anh

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiếng anh là gì – company limited hay limited company?

Click để hiển thị dàn ý chính bài viết

Chắc hẳn, bạn sẽ thấy tên công ty Trách nhiệm hữu Hạn tiếng Anh có chữ .Ltd, còn công ty cổ phần có chữ .JSC ở sau tên công ty. Ltd (LLC) được viết tắt của từ Limited Liability Company mang ý nghĩa là chỉ loại hình công ty Trách nhiệm hữu Hạn có quy mô vừa và nhỏ. JSC được viết tắt của từ Joint Stock Company.

Bạn đang xem : Công ty tnhh mtv tiếng anh là gì
*

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiếng anh là gì

Chẳng hạn:

Công ty Khaiminh Co. ltd, công ty Khải Minh chính là công ty Trách nhiệm hữu Hạn có 2 từ cuối CO ( Company ), ltd ( Limited ) nên công ty này sẽ không phát hành CP được. Công ty NOVAON., JSC, đây là công ty Cổ phần với chữ JSC viết tắt. Công ty Cổ phần NOVAON hoàn toàn có thể phát hành CP, chuyển nhượng ủy quyền vốn thuận tiện.

*

Ưu điểm:

Nhược điểm:

Không được kêu gọi vốn bằng cách phát hành CP.

1.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp, trong đó:

a. Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức triển khai hoặc một cá thể làm chủ sở hữu ( sau đây gọi là chủ sở hữu công ty ) ; chủ sở hữu công ty chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn điều lệ của công ty. b. Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại .

Xem thêm: Nhan Sắc Nsưt Thanh Thúy Sau 25 Năm Vào Nghề, Thanh Thúy (Ca Sĩ Sinh 1977)

c. Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành CP.

1.2. Hạn chế đối với quyền của chủ sở hữu công ty

a. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc hàng loạt số vốn điều lệ cho tổ chức triển khai hoặc cá thể khác ; trường hợp rút một phần hoặc hàng loạt vốn đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì phải trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của công ty. Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền một phần vốn điều lệ cho tổ chức triển khai hoặc cá thể khác, công ty phải ĐK quy đổi thành công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày chuyển nhượng ủy quyền. b. Chủ sở hữu công ty không được rút doanh thu khi công ty không giao dịch thanh toán đủ những khoản nợ và những nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác đến hạn. Chủ sở hữu công ty hoàn toàn có thể đồng thời là quản trị Công ty có quyền cao nhất quản lý mọi hoạt động giải trí của Công ty. Chủ sở hữu Công ty hoàn toàn có thể thuê Giám đốc hoặc đồng thời là Giám đốc, người đại diện thay mặt theo pháp lý của Công ty. Quyền của chủ sở hữu : a ) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ trợ Điều lệ công ty ; b ) Quyết định góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại và quản trị nội bộ doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có pháp luật khác ;

c) Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

d ) Quyết định việc sử dụng doanh thu sau khi đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm thuế và những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác của công ty ; đ ) Quyết định tổ chức triển khai lại, giải thể và nhu yếu phá sản công ty ; e ) Thu hồi hàng loạt giá trị gia tài của công ty sau khi công ty hoàn thành xong giải thể hoặc phá sản ;

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.