Công ty chứng khoán trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Công ty chứng khoán trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cuối năm 2006, có 35 công ty chứng khoán được cấp giấy phép.

As of 2006, there are thirteen licensed securities companies.

WikiMatrix

89 công ty chứng khoán nội địa và 19 công ty chứng khoán nước ngoài tham gia giao dịch ở TSE.

Ninetyfour domestic and 10 foreign securities companies participate in TSE trading.

WikiMatrix

Các cổ đông khác trong top 10 là quỹ an sinh xã hội quốc gia (0.28%), quỹ theo dõi chỉ số của Ngân hàng xây dựng Trung Quốc (0.21%) và công ty chứng khoán Everbright (0.21%).

Other shareholders in the top 10 were National Social Security Fund (0.28%), a index-tracking fund of China Construction Bank (0.21%) and Everbright Securities (0.21%).

WikiMatrix

Nó xuất hiện vào năm 2000 và trở thành một công ty độc lập, DSME, tái niêm yết trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc vào năm 2001 Daewoo Securities, một công ty chứng khoán tài chính Daewoo Telecom Ltd., tập trung vào viễn thông (công ty con Daewoo Informations Systems Co. Ltd.)

It spun off in 2000 and became an independent company, DSME, re-listing on the Korean stockmarket in 2001 Daewoo Securities, a financial securities company Daewoo Telecom Ltd., which concentrated on the telecommunications (sub-branch Daewoo Informations Systems Co. Ltd.)

WikiMatrix

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), chính thức thành lập năm 1996, chịu trách nhiệm đối với việc phát triển thị trường vốn, cấp giấy phép niêm yết chứng khoán cho các công ty và giấy phép hoạt động cho các công ty chứng khoán, ban hành các quy định.

The State Securities Commission (SSC), a body established formally in 1996, is responsible for capital markets development, licensing of participants, and the issue and enforcement of regulations.

WikiMatrix

Ông Wang Jin thuộc công ty chứng khoán Goutai tại Thượng Hải đã nói rằng : ” Theo tôi, lạm phát cao hơn dự kiến có thể sẽ làm chậm tốc độ nới lỏng chính sách tiền tệ, mặc dù hướng cơ bản của chính sách nới lỏng là không thay đổi ” .

” I think the stronger-than-expected inflation could slow down the pace of monetary policy relaxing, although the basic direction of policy easing is intact, ” said Wang Jin of Guotai Securities in Shanghai .

EVBNews

” Tôi nghĩ lý do then chốt đằng sau lời bình luận này của Ngân hàng Trung ương là nó muốn Việt Nam để tránh lạm phát cao, ” theo Nguyen Duy Hung, giám đốc điều hành của Saigon Securities Inc., công ty chứng khoán có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh .

” I think the key reason behind the Central Bank ‘s comment is that it wants Vietnam to avoid high inflation, ” said Nguyen Duy Hung, chief executive of Saigon Securities Inc., a Ho Chi Minh City-based securities company .

EVBNews

Không, tụi này xếp hàng được công ty môi giới chứng khoán trả tiền.

No, we are paid to line up for the real estate agency.

OpenSubtitles2018. v3

Tới tuổi 25, ông ấy là một đại triệu phú và lãnh đạo một công ty môi giới chứng khoán.

By the time he was 25, he was a multimillionaire and the head of an options trading company.

ted2019

Lệ phí nộp báo cáo hàng năm vào năm sau là 300 đô la cho các công ty cổ phần có chứng khoán và các công ty trách nhiệm hữu hạn.

The fee for filing the annual report the following year is $300 for stock-corporations and LLCs.

WikiMatrix

Hiện tại công ty giao dịch công khai trên sàn chứng khoán TSEC and NSE.

It is now publicly traded on the TSEC and NSE stock exchanges.

WikiMatrix

Ông cổ phần hóa công ty vào năm 1994 (mã chứng khoán Nasdaq: SSYS).

He took the manufacturing company public in 1994 (Nasdaq:SSYS).

WikiMatrix

Trong thời gian làm việc với Webber Wentzel Bowens Luật sư, bà đã tư vấn cho các công ty trong ngành công nghiệp chứng khoán và dịch vụ tài chính.

During her time with Webber Wentzel Bowens Attorneys she advised companies within the securities and financial services industries.

WikiMatrix

Những khoản đầu tư đến hạn của tập đoàn này có giá trị khoảng 34 tỷ đô la bao gồm trái phiếu chính phủ, trái phiếu công tychứng khoán được bảo đảm bằng tài sản thế chấp .

Fixed-maturity investments of about $ 34 billion included holdings of government debt, corporate bonds and mortgage-backed securities .

EVBNews

Năm 1992, Lei Jun gia nhập công ty Kingsoft với vai trò kỹ sư, trở thành CEO của công ty vào năm 1998 và đưa cổ phiếu công ty lên sàn chứng khoán (IPO) không lâu sau đó.

In 1992, Lei joined Kingsoft as an engineer, becoming the CEO of the company in 1998 and leading it towards an IPO.

WikiMatrix

Trong chương trình truyền hình Oprah vào tháng 4 năm 2011, Knight cho biết đã cho Davidson “Vài trăm cổ phiếu” khi công ty lên sàn chứng khoán.

On the Oprah television program in April 2011, Knight claimed he gave Davidson “A few hundred shares” when the company went public.

WikiMatrix

Ông chuyển sang một công ty giao dịch chứng khoán một thời gian ngắn trước khi bắt đầu khởi nghiệp bằng đồng tiền của mình khi thành lập công ty Fisher & Company năm 1931.

He switched to a stock exchange firm for a short time before starting his own money management company, Fisher & Co., founded in 1931.

WikiMatrix

Sự suy giảm đó có liên quan đến một số tài sản đầu tư nhiều rủi ro của họ, chẳng hạn các quỹ đầu tư mạo hiểm, vốn trong những công ty không bán chứng khoán công khai và bất động sản .

The drop is linked to some of their holdings in higher-risk investments such as hedge funds, private equity and real estate .

EVBNews

Trong số 500 công ty niêm yết thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới theo doanh thu vào năm 2014, tức Fortune Global 500, có 28 công ty có trụ sở tại Đức.

Of the world’s 500 largest stock-market-listed companies measured by revenue in 2014, the Fortune Global 500, 28 are headquartered in Germany.

WikiMatrix

Công ty 3DO (trước đây là THDO trên thị trường chứng khoán NASDAQ), cũng gọi là 3DO, là một công ty về trò chơi điện tử.

The 3DO Company (formerly THDO on the NASDAQ stock exchange), also known as 3DO, was an American video game company.

WikiMatrix

OK, hãy nhìn qua 100 công ty hàng đầu trong thị trường chứng khoán Luân Đôn vào năm 2016.

OK, let’s take a very quick look at the top 100 companies in the London Stock Exchange in 2016.

ted2019

Công ty hay tổ chức phát hành chứng khoán được gọi là đối tượng phát hành.

The company or other entity issuing the security is called the issuer.

WikiMatrix

Khi công ty được niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán Đài Loan vào tháng 11 năm 2010, nó có 3,85 triệu cổ phiếu trong đợt IPO.

When the company became publicly listed on the Taiwan Stock Exchange in November 2010, it had 3.85 million shares in its IPO.

WikiMatrix

COSCO có bảy công ty con niêm yết chứng khoán và có hơn 300 công ty con trong và ngoài nước, cung cấp dịch vụ trong giao nhận vận tải, đóng tàu, sửa chữa tàu biển, vận hành thiết bị bốc dỡ, sản xuất container, thương mại, tài chính, bất động sản và công nghệ thông tin.

COSCO contains seven listed companies and has more than 300 subsidiaries locally and abroad, providing services in freight forwarding, ship building, ship repair, terminal operation, container manufacturing, trade, financing, real estate, and information technology.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.