Concern about là gì

Concern about là gì
Concern là một từ quen thuộc trong tiếng Anh được hiểu là “ nỗi lo ngại ”. Cùng khám phá rõ hơn về những nghĩa mà concern bộc lộ qua bài viết với những ví dụ đơn cử qua bài viết dưới đây của kinhdientamquoc.vn .Bạn đang xem : Concern about là gì

1. Concern là gì?

Concern là động từ trong tiếng Anh, có cách đọc là /kənˈsɜːn/, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Ý nghĩa của từ tiếng Anh này được dịch trong từ điển Cambridge là “to cause worry to someone” (Gây ra nỗi lo lắng cho ai đó)

Bạn đang đọc: Concern about là gì

Ví dụ :+ It concerns me that they haven’t been in contact. ( Điều khiến tôi lo ngại là họ đã bị mất liên lạc ) .+ The water pollution concerns us all. ( Tình trạng ô nhiễm nguồn nước gây cho tổng thể tất cả chúng ta nỗi lo ngại ) .+ Concern for his health condition is growing. ( Nỗi lo ngại cho thực trạng sức khỏe thể chất của anh ấy đang tăng lên )Một số ý nghĩa khác của từ concern được tổng hợp như sau :

1. Concern with: có liên quan tới, dính líu tới cái gì

Ví dụ : The answer has no concern with the question. ( Câu vấn đáp không có chút tương quan nào tới câu hỏi )

2. Concern in: lợi lộc, cổ phần

Ví dụ : He has no concern in an affair ( Anh ấy không có chút quyền lợi nào )

3. Concern: chuyện phải lo

Ví dụ : It is no concern of him ( Không phải là là chuyện của anh ta ) .*

4. Sự lo lắng, lo âu, quan tâm

Ví dụ : I was filled with concern about the problems of the company ( Tôi đầy quan ngại với những yếu tố trong công ty )He notices with deep concern that he will lose contact with her. ( Anh ấy quan ngại rằng sẽ mất liên lạc với cô ấy )

2. Các cụm từ thường đi với concern

Một số từ thường đi kèm với concern trong tiếng Anh, tạo thành những nghĩa khác nhau như :1. Car-hide concern : xí nghiệp sản xuất cho thuê xe hơi2. Commercial concern : hãng buôn3. Going concern : xí nghiệp sản xuất có lãi4. Going concern assumption : giả thiết doanh nghiệp liên tục hoạt động giải trí5. Going concern concept : khái niệm doanh nghiệp phát đạt6. Going concern principle : nguyên tắc liên tục kinh doanh thương mại trong kế toán7. Going concern value : giá trị của những hãng đang tăng trưởng8. Leading concern : nhà máy sản xuất số 19. Paying concern : xí nghiệp sản xuất có lời10. Public concern : chăm sóc chung của mọi người11. Publishing concern : người phát hành12. service concern : nhà máy sản xuất dịch vụ13. trading concern : hãng buôn, xí nghiệp sản xuất thương mại14. As far as ( someone or something ) is concerned : theo những gì mà ai / cái gì đang lo ngại .15. To whom it may concern : Dành cho những ai chăm sóc đến. Cụm từ này thường được sử dụng trong khi viết thư, email, thay cho lời “ kính gửi ” tới người nhận khi tất cả chúng ta chưa biết đơn cử người nhận là ai .

3. Giới từ đi với concern

Concern thường đi với những giới từ khác nhau như “ about, for, … ”. Đi kèm với những giới từ khác nhau cụm từ này sẽ có mang những nghĩa khác nhau :

1. Concern about (Adj): được sử dụng như một tính từ với nghĩa là “Lo lắng”

Ví dụ :She is concerned about her patients. ( Cô ấy lo ngại về những bệnh nhân của mình )I am concerned about him. ( Tôi rất lo ngại cho anh ta )We are concerned about the environment. ( Chúng ta lo ngại về thực trạng môi trường tự nhiên )

2. Concern for: được sử dụng như một danh từ, với ý nghĩa là “nỗi lo lắng, sự lo lắng”

Ví dụ :His concern for the project is enormous. ( Mối chăm sóc của anh ta về dự án Bất Động Sản rất lớn )Your concern for studies should be focused ( Mối chăm sóc của bạn về việc học tập nên được chú trọng )We should have great concern for the environment. ( Chúng ta nên có mối chăm sóc lớn tới thiên nhiên và môi trường )

3. Concern with: liên quan đến, chịu trách nhiệm cho

Ví dụ :I am concerned with my job. ( Tôi chăm sóc đến việc làm của mình )He is concerned with the building of structure. ( Anh ấy lo ngại với cấu trúc của kiến trúc )He was concerned with my business affairs. ( Anh ta đang lo ngại với việc làm kinh doanh thương mại của tôi )

4. Một số cách nói concern trong giao tiếp

Trong tiếng Anh tiếp xúc, từ concern cũng liên tục được sử dụng. Dưới đây là 1 số ít cách nói với từ concern thông dụng :

STT

Câu

Ý nghĩa

1 I’m very concerned / aɪm ˈvɛri kənˈsɜːnd / Tôi rất chăm sóc
2 It’s not my concern / ɪts nɒt maɪ kənˈsɜːn /

Đó không phải là mối quan tâm của tôi

3 What’s your concern ? / wɒts jɔː kənˈsɜːn ? / Mối chăm sóc của bạn là gì ?
4 Why are you concerned ? / waɪ ɑː juː kənˈsɜːnd ? / Tại sao bạn lại chăm sóc ?
5 I understand your concern / aɪ ˌʌndəˈstænd jɔː kənˈsɜːn / Tôi hiểu mối chăm sóc của bạn
6 That’s one of my concerns / ðæts wʌn ɒv maɪ kənˈsɜːnz / Đó là một trong những mối chăm sóc của tôi
7 That’s my concern, not yours. / ðæts maɪ kənˈsɜːn, nɒt jɔːz. / Đó là mối chăm sóc của tôi chứ không phải của bạn
8 His eyes clouded with belated concern and his voice lost its edge / hɪz aɪz ˈklaʊdɪd wɪð bɪˈleɪtɪd kənˈsɜːn ænd hɪz vɔɪs lɒst ɪts ɛʤ / Mắt anh nhắm lại với sự lo ngại muộn màng và giọng anh bị lạc mất đi
9 The most pressing concern is securing their own survival / ðə məʊst ˈprɛsɪŋ kənˈsɜːn ɪz sɪˈkjʊərɪŋ ðeər əʊn səˈvaɪvəl / Mối chăm sóc cấp bách nhất là bảo vệ sự sống còn của chính họ
10 She had no concern about that part / ʃiː hæd nəʊ kənˈsɜːn əˈbaʊt ðæt pɑːt / Cô ấy không hề có sự chăm sóc về phần đó

5. Phân biệt Concern, worry, anxious, apprehensive, nervous trong tiếng Anh

*Concern, worry, anxious, apprehensive, nervous để có nghĩa là lo ngại. Tuy nhiên, mỗi từ lại được sử dụng phổ cập trong những trường hợp khác nhau. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu và khám phá :

5.1. Cách sử dụng Worry là gì?

Từ worry được sử dụng với nghĩa là “ lo ngại ”, việc lo ngại ở đây thường được hiểu mang tính xấu đi, có thẻ là điều gây không dễ chịu hoặc không hài lòng về điều hoàn toàn có thể xảy ra. Từ “ worry ” thường được đi kèm với tính từ “ about ”Ví dụ :+ Don’t worry. You will recover soon. ( Đừng quá lo ngại, bạn sẽ bình phục nhanh thôi )+ He worries about the project. ( Anh ta rất lo ngại về dự án Bất Động Sản )Cùng với ý nghĩa là lo ngại nhưng “ Concern ” có nghĩa là “ lo ngại về điều hoàn toàn có thể chưa xảy ra ”. Tuy nhiên, mức độ lo ngại của “ Worry ” không bằng “ anxious ”

5.2. Cách sử dụng Anxious là gì?

Từ “ Anxious ” cũng có nghĩa là “ lo ngại ”, nhưng nó thường thiên về cảm xúc nhiều hơn, có mức độ lo ngại cao hơn và sang trọng và quý phái hơn so với từ “ worry ”. Giới từ thường đi với “ anxious ” là “ for, about ”Ví dụ :We are anxious about looking for a job after graduation. ( Chúng tôi lo ngại về việc tìm kiếm một việc làm sau khi tốt nghiệp )She appears with an anxious face. ( Cô ấy Open với một vẻ mặt lo ngại )

5.3. Cách sử dụng Apprehensive là gì?

Apprehensive : lo ngại hoặc sợ hãi điều gì đó không hay hoàn toàn có thể xảy ra, người nói thường có tính thận trọng, lo xa khi sử dụng tính từ này. Khi sử dụng từ “ worry, concern, anxious, nervous ”, người nói có cảm xúc lo ngại nhưng không hề sợ sệt. Còn khi sử dụng Apprehensive, người nói bộc lộ sự lo ngại, sợ sệt. Apprehensive thường đi với giới từ about / of .

5.4. Cách sử dụng Nervous là gì?

“ Nervous ” nghĩa là lo ngại, thường đứng trước một hành vi, việc làm, sự kiện quan trọng .Ví dụ :Almost all singers feel nervous before their performance. ( Hầu hết những ca sĩ đều cảm thấy lo ngại trước khi trình diễn ) .Xem thêm : Nghĩa Của Từ Cousin Trong Tiếng Tiếng Việt, Nghĩa Của Từ : Cousins“ Nervous ” là cảm xúc lo ngại trước khi thực thi một việc quan trọng, trong khi “ worry ” là nỗi lo ngại về thực trạng, cá thể đơn cử, và “ concerned ” là nỗi lo ngại về người khác, xã hội, quốc tế, …Tóm lại, sự độc lạ giữa những tính từ cùng có nghĩa là lo ngại này như sau :

Từ vựng

Sự khác biệt

Worry ( v ) ; worried ( adj ) Mang nghĩa “ lo ngại ” nói chung .Theo sau hoàn toàn có thể là tân ngữ hoặc không, cũng hoàn toàn có thể là một mệnh đềThường đi với giới từ “ about ” .
Concern ( V ) ; concerned ( adj ) Mang nghĩa “ lo ngại ” cho người khác, xã hội, quốc tế .Theo sau phải là một tân ngữ hoặc mệnh đề .Thường đi với giới từ “ about ”, “ for ” .
Anxious ( adj ) Mang nghĩa “ lo ngại ”, mức độ cao hơn và mang tính sang chảnh hơn worry. – Thường đi với giới từ “ about ”, “ for ”
Apprehensive ( adj ) Mang nghĩa “ lo ngại ” vì tính lo xa, thận trọng. – Không có tân ngữ, hoàn toàn có thể có mệnh đề đứng sau .

Thường đi với giới từ “about”, ”of”

Nervous Mang nghĩa “ lo ngại / hoảng sợ ” khi sắp sửa làm chuyện gì quan trọng, lạ lẫm. – Thường đi với giới từ “ about ”, “ of ”

Như vậy, trên đây là lý giải của kinhdientamquoc.vn về nghĩa của từ “ Concern là gì ”. Hy vọng bài viết đã mang đến cho những bạn những thông tin hữu dụng, giúp những bạn học tốt tiếng Anh hơn nữa .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *