compose tiếng Anh là gì?

compose tiếng Anh là gì?
compose tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng compose trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ compose tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm compose tiếng Anh
compose
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ compose

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: compose tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

compose tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ compose trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ compose tiếng Anh nghĩa là gì.

compose /kəm’pouz/

* động từ
– soạn, sáng tác, làm
=to compose a piece of music+ soạn một bản nhạc
=to compose a poem+ làm một bài thơ
– ((thường) dạng bị động) gồm có, bao gồm
=water is composed of hydrogen and oxygen+ nước gồm có hyđrô và ôxy
– bình tĩnh lại, trấn tĩnh; chuẩn bị tư thế đĩnh đạc (để làm gì…)
=compose yourself+ anh hãy bình tĩnh lại
=to compose one’s features (countenance)+ giữ vẻ bình tĩnh
– giải quyết; dàn xếp; dẹp được
=to compose a quarrel+ dàn xếp cuộc cãi nhau
– (ngành in) sắp chữ

compose
– (Tech) soạn; sáng tác; hình thành; tạo thành (đ); sắp chữ (đ)

Thuật ngữ liên quan tới compose

Tóm lại nội dung ý nghĩa của compose trong tiếng Anh

compose có nghĩa là: compose /kəm’pouz/* động từ- soạn, sáng tác, làm=to compose a piece of music+ soạn một bản nhạc=to compose a poem+ làm một bài thơ- ((thường) dạng bị động) gồm có, bao gồm=water is composed of hydrogen and oxygen+ nước gồm có hyđrô và ôxy- bình tĩnh lại, trấn tĩnh; chuẩn bị tư thế đĩnh đạc (để làm gì…)=compose yourself+ anh hãy bình tĩnh lại=to compose one’s features (countenance)+ giữ vẻ bình tĩnh- giải quyết; dàn xếp; dẹp được=to compose a quarrel+ dàn xếp cuộc cãi nhau- (ngành in) sắp chữcompose- (Tech) soạn; sáng tác; hình thành; tạo thành (đ); sắp chữ (đ)

Đây là cách dùng compose tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ compose tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

compose /kəm’pouz/* động từ- soạn tiếng Anh là gì?
sáng tác tiếng Anh là gì?
làm=to compose a piece of music+ soạn một bản nhạc=to compose a poem+ làm một bài thơ- ((thường) dạng bị động) gồm có tiếng Anh là gì?
bao gồm=water is composed of hydrogen and oxygen+ nước gồm có hyđrô và ôxy- bình tĩnh lại tiếng Anh là gì?
trấn tĩnh tiếng Anh là gì?
chuẩn bị tư thế đĩnh đạc (để làm gì…)=compose yourself+ anh hãy bình tĩnh lại=to compose one’s features (countenance)+ giữ vẻ bình tĩnh- giải quyết tiếng Anh là gì?
dàn xếp tiếng Anh là gì?
dẹp được=to compose a quarrel+ dàn xếp cuộc cãi nhau- (ngành in) sắp chữcompose- (Tech) soạn tiếng Anh là gì?
sáng tác tiếng Anh là gì?
hình thành tiếng Anh là gì?
tạo thành (đ) tiếng Anh là gì?
sắp chữ (đ)

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.