collected tiếng Anh là gì?

collected tiếng Anh là gì?
collected tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng collected trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ collected tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm collected tiếng Anh
collected
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ collected

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: collected tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

collected tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ collected trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ collected tiếng Anh nghĩa là gì.

collected /kə’lektid/

* tính từ
– bình tĩnh, tự chủcollect /kə’lekt/

* ngoại động từ
– tập hợp lại
– (thông tục) đến lấy, đi lấy, thu lượm, thu thập, góp nhặt, sưu tầm
=to collect news+ lượm tin
=to collect taxes+ thu thuế
=to collect letters+ lấy thư
=to collect stamps+ sưu tầm tem
– tập trung (tư tưởng…)
=to collect oneself+ trấn tĩnh, bình tĩnh lại
– suy ra, rút ra
=I collect from your words that…+ qua những lời anh nói tôi suy ra là…

* nội động từ
– tập hợp, tụ hợp lại
– dồn lại, ứ lại, đọng lại
=rabbish collect+ rác ứ lại

collect
– thu thập, cóp nhặt

Thuật ngữ liên quan tới collected

Tóm lại nội dung ý nghĩa của collected trong tiếng Anh

collected có nghĩa là: collected /kə’lektid/* tính từ- bình tĩnh, tự chủcollect /kə’lekt/* ngoại động từ- tập hợp lại- (thông tục) đến lấy, đi lấy, thu lượm, thu thập, góp nhặt, sưu tầm=to collect news+ lượm tin=to collect taxes+ thu thuế=to collect letters+ lấy thư=to collect stamps+ sưu tầm tem- tập trung (tư tưởng…)=to collect oneself+ trấn tĩnh, bình tĩnh lại- suy ra, rút ra=I collect from your words that…+ qua những lời anh nói tôi suy ra là…* nội động từ- tập hợp, tụ hợp lại- dồn lại, ứ lại, đọng lại=rabbish collect+ rác ứ lạicollect- thu thập, cóp nhặt

Đây là cách dùng collected tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ collected tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

collected /kə’lektid/* tính từ- bình tĩnh tiếng Anh là gì?
tự chủcollect /kə’lekt/* ngoại động từ- tập hợp lại- (thông tục) đến lấy tiếng Anh là gì?
đi lấy tiếng Anh là gì?
thu lượm tiếng Anh là gì?
thu thập tiếng Anh là gì?
góp nhặt tiếng Anh là gì?
sưu tầm=to collect news+ lượm tin=to collect taxes+ thu thuế=to collect letters+ lấy thư=to collect stamps+ sưu tầm tem- tập trung (tư tưởng…)=to collect oneself+ trấn tĩnh tiếng Anh là gì?
bình tĩnh lại- suy ra tiếng Anh là gì?
rút ra=I collect from your words that…+ qua những lời anh nói tôi suy ra là…* nội động từ- tập hợp tiếng Anh là gì?
tụ hợp lại- dồn lại tiếng Anh là gì?
ứ lại tiếng Anh là gì?
đọng lại=rabbish collect+ rác ứ lạicollect- thu thập tiếng Anh là gì?
cóp nhặt

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *