cối xay gió in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

cối xay gió in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Mỗi năm câu lạc bộ tổ chức một giải đấu trên những cánh đồng quanh cối xay gió.

Each year the club organises a football tournament in the fields surrounding the mill.

WikiMatrix

Cậu đi bằng đường cối xay gió à?

You going by the old mill road?

OpenSubtitles2018. v3

Ông đã thấy cối xay gió của chúng chưa?

Have you seen their windmill?

OpenSubtitles2018. v3

Các lâu đài và những cối xay gió là di tích quan trọng nhất của Consuegra.

The castle and the windmills are Consuegra’s most important monuments.

WikiMatrix

Và bạn đã xây cối xay gió từ cái gì?

And you made it out of what ?

QED

WK: Em muốn xây một chiếc cối xay gió.

WK: I wanted to make a windmill.

ted2019

Đó là cối xay gió.

It’s a windmill.

OpenSubtitles2018. v3

Cháu thấy vài cái cối xay gió.

I see some windmills.

OpenSubtitles2018. v3

Em muốn xây một chiếc cối xay gió.

I wanted to make a windmill.

QED

Ta có ảnh chiếc cối xay gió ở đây không nhỉ?

Do we have a picture of that ?

QED

Cối xay gió.

A windmill.

OpenSubtitles2018. v3

Và một số cối xay nước và cối xay gió vẫn còn được sử dụng ở vài nơi.

And a number of water mills and windmills are still in operation here and there.

jw2019

CA: Cối xay gió ư?

CA: A windmill?

ted2019

Một cối xay gió.

A windmill.

OpenSubtitles2018. v3

Cối xay gió.

Windmill.

OpenSubtitles2018. v3

Khi Snowball tuyên bố ý tưởng về một cối xay gió, Napoleon nhanh chóng phản đối nó.

As winter sets in, Snowball announces his idea for a windmill, while Napoleon opposes it.

WikiMatrix

Ở đây có 1801 cối xay gió (Heimolen) và vòng đua Memorial Rik Van Steenbergen.

It is known for its 1801 windmill (Heimolen) as well as the cycling race called Memorial Rik Van Steenbergen.

WikiMatrix

CA: Và bạn đã xây cối xay gió từ cái gì?

CA: And you made it out of what?

ted2019

Cối xay gió ư?

A windmill?

QED

Chúng tôi sắp có một mảnh đất với cối xay gió và những con thỏ.

We’re gonna get a little place of land and rabbits and windmill.

OpenSubtitles2018. v3

Cuối cùng bạn sẽ trở thành một chiếc cối xay gió điên dại.

You end up like some kind of rabid windmill.

ted2019

Thay vào đó, ta có một cái cối xay gió.

Instead, I have a mill.

OpenSubtitles2018. v3

Tại sao ngươi không thôi nói về cái cối xay gió chết tiệt đó?

Why don’t you shut your mouth about that damned mill?

OpenSubtitles2018. v3

CA: Vậy, chiếc cối xay gió — nó đã hoạt đông?

CA: And so, and that windmill, what — it worked?

ted2019

Và bạn không biết về cối xay gió

And you didn’t know about the windmill, you know?

QED

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.