cố ý trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

cố ý trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nếu ta có đánh nàng… đó không phải là cố ý.

If I hurt you it’s not what I wanted.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn cố ý làm phải không!

You did this intentionally!

Tatoeba-2020. 08

Tôi không cố ý.

I did not mean to.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi xin lỗi, Jack, tôi không cố ý

I’M SORRY, JACK, I DIDN’T MEAN

OpenSubtitles2018. v3

Nàng không hề cố ý gỡ môi ra khi chàng hôn, có điều không hôn lại.

She did not try to move her lips away from his kiss, but nor did she return it either.

Literature

Không cố ý, tao đoán vậy.

Honest mistake, I’m sure .

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cố ý

Didn’t do this on purpose.

OpenSubtitles2018. v3

Bọn cháu không cố ý buộc họ hạ cánh khẩn cấp mà, Dave!

We didn’t mean to cause an emergency landing, Dave!

OpenSubtitles2018. v3

Cố ý phạm tội Điều 11.

She knowingly violated Rule 11.

WikiMatrix

Chúng tôi không cố ý

Oops, we didn’t do it on purpose

OpenSubtitles2018. v3

Sarah, cô biết là tôi không cố ý làm tổn thương cô mà.

Sarah you know I didn’t mean to hurt you.

OpenSubtitles2018. v3

Hình phạt cho tội cố ý phạm (30, 31)

Punishment for deliberate sins (30, 31)

jw2019

Cậu ta đã cố ý ẩn nấp.

He was hiding in plain sight.

OpenSubtitles2018. v3

Tại châu Âu, bỏng do cố ý xảy ra phổ biến nhất ở nam giới tuổi trung niên.

In Europe, intentional burns occur most commonly in middle aged men.

WikiMatrix

Các giới chức Pakistan từ chối cáo buộc cố ý che chở bin Laden.

The Taliban adamantly claimed to be restricting Bin Laden’s activities .

WikiMatrix

Không… không cố ý.

No- no offense.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không cố ý.

I didn’t wanna do it, sir.

OpenSubtitles2018. v3

Có phải người đó cố ý muốn làm tổn thương bạn không?

Was that person deliberately trying to hurt you?

jw2019

Khuyến khích các lần nhấp không cố ý

Encouraging accidental clicks

support.google

Cậu cố ý liều mạng mình và mạng người khác.

You knowingly Jeopardized your life And the lives of others.

OpenSubtitles2018. v3

Ông hỏi: ‘Có phải các ngươi cố ý không thờ thần ta chăng?

He asked: ‘Is it really so that you are not serving my own gods?

jw2019

Cố ý đi sâu vào đó sẽ chẳng giúp chị tôi đâu.

Willingly walking deeper into darkness cannot help her at all.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cố ý làm thế đấy.

I did this intentionally.

OpenSubtitles2018. v3

Em cũng ko cố ý, chuyện đó là tự nhiên.

It’s not that I did it on purpose ; it just happened .

QED

Ngài là Đức Chúa Trời chính trực, không nhu nhược bỏ qua sự bất tuân cố ý.

He is a God of justice, who does not weakly ignore flagrant disobedience.

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.