Chuyên viên thẩm định tín dụng tiếng Anh là gì

Chuyên viên thẩm định tín dụng tiếng Anh là gì
Chuyên viên tín dụng ( tiếng Anh : Loan Officer ) là đại diện thay mặt của một ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác tương hỗ người vay trong quy trình đăng kí khoản vay .Nhân viên cho vay (Loan Officer) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.Ảnh minh họa. Nguồn : KeyBank .

Chuyên viên tín dụng

Khái niệm

Chuyên viên tín dụng trong tiếng Anh là Loan Officer.

Chuyên viên tín dụng là đại diện của một ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tài chính khác hỗ trợ người vay trong quá trình đăng kí khoản vay. Chuyên viên tín dụng thường được gọi là chuyên viên cho vay thế chấp vì đó là loại cho vay phức tạp và tốn kém nhất mà hầu hết người tiêu dùng đều gặp phải. Tuy nhiên, hầu hết các chuyên viên tín dụng hỗ trợ người tiêu dùng và chủ doanh nghiệp nhỏ với nhiều khoản vay có bảo đảm và không có bảo đảm.

Chuyên viên tín dụng phải có kiến thức và kỹ năng tổng lực về những mẫu sản phẩm cho vay, những qui tắc và qui định của ngành ngân hàng nhà nước và những tài liệu thiết yếu để có được một khoản vay .

Tùy từng loại hình doanh nghiệp, loan officer có thể được gọi bằng nhiều tên khác nhau như: nhân viên cho vay, chuyên viên thẩm định tín dụng, chuyên viên tài chính ngân hàng,

Công việc của Chuyên viên tín dụng

Chuyên viên tín dụng là người liên hệ trực tiếp cho hầu hết những người vay đang muốn vay từ một định chế tài chính. Toàn bộ quá trình có thể được xử lí qua internet, nhưng hầu hết người tiêu dùng có thể vẫn muốn có một người cung cấp toàn bộ thông tin cho một giao dịch tốn kém và phức tạp.

Trên trong thực tiễn, lí do tại sao những ngân hàng nhà nước có nhiều văn phòng Trụ sở là vì họ cần phải có chuyên viên tín dụng xử lí những thanh toán giao dịch của những người vay tiềm năng. Chuyên viên tín dụng có kiến thức và kỹ năng về tổng thể những loại cho vay khác nhau được phân phối bởi định chế kinh tế tài chính mà họ đại diện thay mặt, và hoàn toàn có thể tư vấn cho người vay về những lựa chọn tốt nhất so với nhu yếu của họ .Họ cũng hoàn toàn có thể tư vấn cho người vay tiềm năng về loại khoản vay mà họ hoàn toàn có thể đủ điều kiện kèm theo để nhận. Chuyên viên tín dụng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về qui trình sàng lọc khởi đầu và không được phép xử lí cấp khoản vay cho người không cung ứng nhu yếu của bên cho vay .Khi một người vay và một chuyên viên tín dụng chấp thuận đồng ý thực thi khoản vay, chuyên viên tín dụng sẽ giúp chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ. Chuyên viên tín dụng sau đó chuyển đơn đăng kí sang bộ phận thẩm định và đánh giá, người sẽ nhìn nhận năng lực tín dụng của người vay .Nếu khoản vay được phê duyệt, chuyên viên tín dụng có nghĩa vụ và trách nhiệm sẵn sàng chuẩn bị những tài liệu tương thích và những tài liệu kết thúc khoản vay .

Một số khoản vay có qui trình phức tạp hơn. Các khoản vay có tài sản bảo đảm thường yêu cầu nhiều tài liệu hơn các khoản vay không có tài sản bảo đảm. Các khoản vay thế chấp đòi hỏi nhiều tài liệu theo qui định pháp luật địa phương.

Một số chuyên viên tín dụng được thưởng tiền hoa hồng cho những thanh toán giao dịch cho vay thành công xuất sắc. Hoa hồng này là một khoản phí trả trước và thường hoàn toàn có thể thương lượng được giữa hai bên. Phí hoa hồng thường cao nhất so với những khoản vay thế chấp ngân hàng .

(Theo Investopedia)

Khoản vay tiếp sức (Swingline Loan) là gì? Cách hoạt động, ưu điểm và nhược điểmKhoản vay tiếp sức ( Swingline Loan ) là gì ? Cách hoạt động giải trí, ưu điểm và điểm yếu kém 06-04-2020 Khoản vay kiến thiết xây dựng ( Construction Loan ) là gì ? Đặc điểm 29-03-2020 Khoản vay khổng lồ ( Jumbo Loan ) là gì ? Đặc điểm

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *