chúc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

chúc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chúc mừng sinh nhật.

happy birthday.

OpenSubtitles2018. v3

Chúc mừng cô trở thành cán bộ trừng phạt của Litchfied nhé.

Congratulations on becoming a Litchfield correctional officer.

OpenSubtitles2018. v3

Cuối cùng, tôi xin chúc giáo sư tất cả những gì giáo sư mong muốn!

In conclusion, I wish for monsieur whatever pleases monsieur.’

Literature

Chúc buổi tối tốt lành.

You have a nice night.

OpenSubtitles2018. v3

Các cô ngắm khu nhà bếp trần trụi ở phía sau, nơi mà cả nhà đã sống chen chúc qua suốt mùa đông khắc nghiệt.

They looked at the empty kitchen behind it, where they had all lived huddled during the long hard winter .

Literature

Chúc mừng!

Cheers!

OpenSubtitles2018. v3

Chúc mừng, Vicky.

Congratulations, Vicky.

OpenSubtitles2018. v3

Chúc may mắn.

Good luck.

OpenSubtitles2018. v3

Chúc con một ngày tuyệt vời ở trường, con yêu.

Have a great day at school, sweetie.

OpenSubtitles2018. v3

Chúc vui vẻ!

Have fun with that.

OpenSubtitles2018. v3

Chúc ngủ ngon.

Good night.

OpenSubtitles2018. v3

Chúc mừng nhé!

Congrats !

QED

Hãy cùng chúc mừng cho sự không ngu ngốc của cậu.

Let us toast your non-idiocy.

OpenSubtitles2018. v3

Áp-sa-lôm cứ nài nỉ nhưng vua cha vẫn không đồng ý mà chỉ chúc phước cho Áp-sa-lôm.

Although he kept urging him, he did not consent to go, but he blessed him.

jw2019

Chúc một ngày tốt lành, Carl.

Great day, Carl, isn’t it?

OpenSubtitles2018. v3

Bức ảnh đó là thiệp chúc mừng 2 năm trước.

That photo was your holiday card two years ago.

OpenSubtitles2018. v3

Về Ngài, Kinh Thánh nói: “Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, là Cha hay thương-xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên-ủi, Ngài yên-ủi chúng tôi trong mọi sự khốn-nạn, hầu cho nhân sự yên-ủi mà Ngài đã yên-ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên-ủi kẻ khác trong sự khốn-nạn nào họ gặp!”

Regarding him, the Bible says: “Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of tender mercies and the God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those in any sort of tribulation through the comfort with which we ourselves are being comforted by God.”

jw2019

Chúc bệ hạ an khang

I wish you health, Your Majesty

opensubtitles2

Chúc mừng cô trong tuần đầu tiên. Trong ngày làm việc đầu tiên

Congratulations on your first week At your brand-new job

OpenSubtitles2018. v3

Nhân tiện, Chúc mừng sinh nhật.

Happy birthday, by the way.

OpenSubtitles2018. v3

Chúc mừng.

Congratulations.

OpenSubtitles2018. v3

chúc một ngày tốt lành, cô sullivan.

Good day, Miss Sullivan.

OpenSubtitles2018. v3

Chúc hạnh phúc và sức khoẻ tất cả quý vị.

Happiness and best wishes to all.

OpenSubtitles2018. v3

Chúc mẹ ngủ ngon.

Night, Mom.

OpenSubtitles2018. v3

Chúc một ngày tốt lành, Mike.

All right, have a wonderful day, Mike.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.