Chức năng là gì? Chức năng có gì khác so với nhiệm vụ và quyền hạn?

Chức năng là gì? Chức năng có gì khác so với nhiệm vụ và quyền hạn?

Trong cuộc sống, chúng ta thường bắt gặp những thuật ngữ như: thực phẩm chức năng, chức năng của cơ quan nhà nước, …Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ chức năng là gì?. Vì vậy, chúng tôi mong muốn đem đến cho Quý vị những thông tin hữu ích về chức năng là gì? thông qua bài viết sau.

Chức năng là gì?

Theo nghĩa Hán Việt, “ chức ” là “ việc phần mình ” còn “ năng ” là sức làm được. Như vậy, hoàn toàn có thể hiểu một cách đơn thuần “ chức năng ” là năng lực của một cá thể, tổ chức triển khai hoàn toàn có thể thực thi và hoàn thành xong một hoặc một số ít việc làm nhất định. Công việc này thường mang tính tiếp tục, liên tục, là phương diện, mặt hoạt động giải trí hầu hết của cá thể, cơ quan và tổ chức triển khai đó .
Trong điều tra và nghiên cứu pháp lý, chức năng được hiểu đơn thuần là tổng hợp của hai từ đó là chức vụ và năng lực. Chính thế cho nên nó có nghĩa gồm có cả hai ý của từ khóa trên đó chính là ở một vị trí nhất định sẽ có những năng lực nhất định. Hay chức năng chính là những việc làm trong năng lực của một vị trí hoàn toàn có thể làm được .

Nếu hiểu theo ý nghĩa trên, chức năng thường gắn liền với cụm từ “cơ quan”. Tức là pháp luật sẽ quy định nhiều hơn về chức năng của các cơ quan trong Bộ máy Nhà nước. Đây cũng là một vấn đề đang được quan tâm rộng rãi đời sống thực tiễn hiện nay.

Ngoài ra, chức năng còn được hiểu là tính năng, tác động ảnh hưởng của một sự vật, hiện tượng kỳ lạ so với con người và môi trường tự nhiên sống xung quanh .

Ví dụ về chức năng ?

– Chức năng của Giám Đốc là đại diện thay mặt cho công ty, quản lý và điều hành hoạt động giải trí của công ty ;
– Chức năng của phòng kế toán là triển khai quản lý tài chính, kê khai, báo cáo giải trình thuế cho doanh nghiệp
– Các chức năng của giáo viên dạy kèm gồm có dạy học viên, nhìn nhận kiến thức và kỹ năng của học viên và tổ chức triển khai những bài học kinh nghiệm

Chức năng tiếng Anh là gì ?

Chức năng được dịch sang tiếng Anh là Function

Chức năng có gì khác so với nhiệm vụ và quyền hạn?

Bên cạnh việc hiểu chức năng là gì thì chúng ta cần phải phân biệt được chức năng với nhiệm vụ và quyền hạn. Do các khái niệm này thường gắn liền, song hành và tương hỗ, bổ trợ cho nhau trong quá trình thực hiện bất kỳ công việc nào của một cơ quan nhà nước nhất định cũng như trong đời sống thực tiễn nên chúng thường xuyên bị nhầm lẫn với nhau.

Nhằm giúp Quý vị hoàn toàn có thể hiểu và sử dụng dược những khái niệm trên, chúng tôi xin cung ứng một số ít thông tin cơ bản như sau :
– Nhiệm vụ : là những việc làm được giao và cần hay bắt buộc phải làm để hoàn toàn có thể bảo vệ được chức năng cho vị trí của mình tránh những rơi lệch trong việc làm .
– Quyền hạn : là quyền của cơ quan, tổ chức triển khai trong khoanh vùng phạm vi việc làm được giao .
Quyền của một cơ quan, tổ chức triển khai hoặc cá thể được xác lập theo khoanh vùng phạm vi nội dung, nghành hoạt động giải trí, cấp và chức vụ, vị trí công tác làm việc và trong khoanh vùng phạm vi khoảng trống, thời hạn nhất định theo pháp luật của pháp lý .
– Trách nhiệm : được hiểu đơn thuần là những việc làm mà người giữ vị trí đó phải bảo vệ hoàn thành xong. Trong trường hợp không bảo vệ được thì người giữ vị trí này sẽ trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và sẽ chịu mọi hậu quả mà nó gây ra .

Một số thuật ngữ liên quan đến “chức năng” được sử dụng rộng rãi hiện nay

– Cơ quan chức năng

 Cơ quan chức năng là cơ quan của nhà nước quản lí từng lĩnh vực hoạt động theo một hệ thống nhất định. Pháp luật quy định mỗi cơ quan nhà nước sẽ có một số chức năng riêng. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu một số cơ quan chức năng chính ở Việt Nam như sau:

+ Quốc hội : là cơ quan duy nhất có chức năng lập hiến và lập pháp trong Bộ máy Nhà nước tại Nước Ta lúc bấy giờ. Lập hiến được hiểu là kiến thiết xây dựng hiến pháp còn lập pháp dược hiểu là thiết kế xây dựng và phát hành những văn bản quy phạm pháp luật .
Chức năng lập pháp của Quốc hội được bộc lộ qua trách nhiệm, quyền hạn của Quốc hội như sau :
+ Quốc hội có chức năng làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp ; làm luật và sửa đổi luật ;
+ Quốc hội triển khai quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội ; xét báo cáo giải trình công tác làm việc của quản trị nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng bầu cử vương quốc, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội xây dựng ;
+ Quốc hội quyết định hành động tiềm năng, chỉ tiêu, chủ trương, trách nhiệm cơ bản tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của quốc gia ;

+ Quốc hội quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước,…

+Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Nói cách khác, nhà nước là cơ quan có chức năng hành pháp trong Bộ máy nhà nước. Chức năng hành pháp của nhà nước được hiểu là việc thực thi pháp lý, bảo vệ pháp lý được thi hành hiệu suất cao trên thực tiễn .
Chức năng hành pháp của nhà nước được bộc lộ qua một số ít trách nhiệm, quyền hạn của nhà nước như sau :
+ nhà nước có trách nhiệm tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định hành động của quản trị nước ;
+ nhà nước có trách nhiệm yêu cầu, kiến thiết xây dựng chủ trương trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hành động hoặc quyết định hành động theo thẩm quyền để thực thi trách nhiệm, quyền hạn lao lý tại Điều này ; trình dự án Bất Động Sản luật, dự án Bất Động Sản ngân sách nhà nước và những dự án Bất Động Sản khác trước Quốc hội ; trình dự án Bất Động Sản pháp lệnh trước Ủy ban thường vụ Quốc hội ;
Ngoài ra, nhà nước còn có chức năng quản trị hành chính nhà nước. Điều này được bộc lộ qua việc :
+ nhà nước thống nhất quản trị về kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ tiên tiến, thiên nhiên và môi trường, thông tin, truyền thông online, đối ngoại, quốc phòng, bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ; thi hành lệnh động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố thực trạng khẩn cấp và những giải pháp thiết yếu khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ tính mạng con người, gia tài của Nhân dân
+ nhà nước thống nhất quản trị nền hành chính vương quốc ; triển khai quản trị về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ trong những cơ quan nhà nước ; tổ chức triển khai công tác làm việc thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong cỗ máy nhà nước ; chỉ huy công tác làm việc của những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân những cấp ; hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân trong việc thực thi văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên ; tạo điều kiện kèm theo để Hội đồng nhân dân thực thi trách nhiệm, quyền hạn do luật định ;
+ nhà nước bảo vệ quyền và quyền lợi của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân ; bảo vệ trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ;
+ Bộ là cơ quan của nhà nước, triển khai chức năng quản trị nhà nước về một hoặc 1 số ít ngành, nghành và dịch vụ công thuộc ngành, nghành nghề dịch vụ trong khoanh vùng phạm vi toàn nước ,
+ Tòa án nhân dân là cơ quan có chức năng tư pháp ( tức là giám sát và bảo vệ pháp lý ) đồng thời cũng là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
Chức năng tư pháp của Tòa án được bộc lộ qua việc Tòa án nhân dân có trách nhiệm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chính sách xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể .

– Thực phẩm chức năng

Chức năng là gì còn được hiểu theo nghĩa về thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của các bộ phận trong cơ thể người, có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ gây bệnh.

Thực phẩm chức năng gồm có :
– Thực phẩm bổ trợ ( Supplemented Food ) là thực phẩm thường thì được bổ trợ vi chất và những yếu tố có lợi cho sức khỏe thể chất như vitamin, khoáng chất, axit amin, axit béo, enzym, probiotic, prebiotic và chất có hoạt tính sinh học khác .
– Thực phẩm bảo vệ sức khỏe thể chất ( Health Supplement, Food Supplement, Dietary Supplement ) là mẫu sản phẩm được chế biến dưới dạng viên nang, viên hoàn, viên nén, cao, cốm, bột, lỏng và những dạng chế biến khác có chứa một hoặc hỗn hợp của những chất sau đây :
+ Vitamin, khoáng chất, axit amin, axit béo, enzym, probiotic và chất có hoạt tính sinh học khác ;
+ Hoạt chất sinh học có nguồn gốc tự nhiên từ động vật hoang dã, chất khoáng và nguồn gốc thực vật ở những dạng như chiết xuất, phân lập, cô đặc và chuyển hóa .

–Thực phẩm dinh dưỡng y học còn gọi là thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế đặc biệt (Food for Special Medical Purposes, Medical Food) là loại thực phẩm có thể ăn bằng đường miệng hoặc bằng ống xông, được chỉ định để điều chỉnh chế độ ăn của người bệnh và chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của nhân viên y tế.

– Thực phẩm dùng cho chính sách ăn đặc biệt quan trọng ( Food for Special Dietary Uses ) dùng cho người ăn kiêng, người già và những đối tượng người tiêu dùng đặc biệt quan trọng khác theo lao lý của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế ( CODEX ) là những thực phẩm được chế biến hoặc được phối trộn theo công thức đặc biệt quan trọng nhằm mục đích phân phối những nhu yếu về chính sách ăn đặc trưng theo thể trạng hoặc theo thực trạng bệnh lý và những rối loạn đơn cử của người sử dụng. Thành phần của thực phẩm này phải độc lạ rõ ràng với thành phần của những thực phẩm thường thì cùng thực chất, nếu có .
Điều kiện sản xuất và kinh doanh thương mại thực phẩm chức năng được pháp luật đơn cử tại Thông tư 43/2014 / TT-BYT pháp luật về quản trị thực phẩm chức năng. Quý vị cần chớp lấy pháp luật pháp lý trong Thông tư để bảo vệ việc sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm chức năng là hợp pháp và không bị xử phạt theo pháp luật của pháp lý .

Trên đây là nội dung giải đáp về chức năng là gì? Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.