Chủ Nhiệm Đề Tài Tiếng Anh Là Gì, Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học

Chủ Nhiệm Đề Tài Tiếng Anh Là Gì, Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học
*

Nguyễn Văn Thoan

Full name

NGUYEN VAN THOANAssociate Professor, Doctor in Economics, Business Place of work

Foreign Trade University, Hanoi, Vietnam

Position Head of Electronic Commerce Department ( since 2004 – now ) Director of Information và Testing Center ( since 2008 – now ) Founder thành viên of Vietnam Ecommere Association ( VECOM ) Director, Cooperation Department, VECOM ( since 2010 – now )lichgo.vn.edu.vn 

I. SUMMARY OF TRAINING AND TEACHINGComingfrom a math specialized students at High School for gifted students inmathematics under Hanoi National University of Education I ( 1991 – 1994 ), I graduatedfrom the University of Foreign Trade ( 1999 ), achieved the first Master inMarketing at the University of NSW, Sydney, nước Australia ( 2003 ), PhD in Economics, Electronic Contracts at Foreign Trade University ( 2010 ) and the second Masterin E-Business and Technology Management at University of South Columbia, USA ( 2011 ). In năm ngoái, the State Council for Professor Title of Vietnam qualified AssociateProfessor and Foreign Trade University appointed Associate Professor inEconomics, Business in November năm ngoái .Bạn đang xem : Chủ nhiệm đề tài tiếng anh là gìIhave been one of the pioneer teachers in teaching E-Commerce, ManagementInformation Systems and Electronic Marketing with over 15 years teachingexperience in this field. I have been teaching several MBA programs and theadvanced programs, affiliate programs with several universities from the UnitedStates, UK and France. I have guided several graduate students, undergraduatestudents in three areas : Electronic Commerce, Management Information Systems – Application of Information Technology in Management and Business, ElectronicMarketing and Strategic Ecommerce applications, and application Information Systemsin businesses .Besidesteaching, I have consulted for many businesses as Head of Department ofElectronic Commerce. At the same time, I have been acting as a Deputy Director ofTraining Department, Vietnam Ecommerce Association ( 2010 – present ) and have conductedtraining courses in e-commerce, electronic marketing, management informationsystems and e-business strategy for many businesses across the country .

II. TEACHING COURSES

The courses taught in Vietnamese

1.E-Commerce (lichgo.vn)2.Management Information System (lichgo.vn, FSB, HSB, PGSM)3.Marketing and International Marketing (lichgo.vn)4. BSG Online – Business Strategy Game Simulation5.Electronic Marketing (lichgo.vn)

The courses taught in English1.Management of Business Systems, Project Management and Operation Management (lichgo.vn- Bedfordshire University)

2.Ecommerce (MBA Columbia Southern University)3.Management Information System (MBA Columbia Southern University)4.Marketing Management (MBA Columbia Southern University)5.International Business & Incoterms 2010 (Nice, Thang Long University)6.Business Strategy Game Simulation (Nice, Thang Long University)
2. Ecommerce ( MBA Columbia Southern University ) 3. Management Information System ( MBA Columbia Southern University ) 4. Marketing Management ( MBA Columbia Southern University ) 5. International Business và Incoterms 2010 ( Nice, Thang Long University ) 6. Business Strategy Game Simulation ( Nice, Thang Long University )

Courses for Business

1.Application of Electronic Marketing for Business (VCCI)2.Skills in searching for customers and partners through the Internet (VCCI)3.Management Information System in Enterprises (HSB, CSU, PGSM)4.E-Commerce for Managers (lichgo.vn, HSB, VCCI)5.Marketing Management and Practice of Electronic Marketing (VCCI)III. KEY RESEARCH FIELDS
– Electronic Commerce and Electronic Business
– Marketing Management, International Marketing and Electronic Marketing- Management Information System- Incoterms 2010 and International Business
– Simulation software in Business Strategy and International Business- MIS and Application of ICT in managing Universities
1. Application of Electronic Marketing for Business ( VCCI ) 2. Skills in searching for customers and partners through the Internet ( VCCI ) 3. Management Information System in Enterprises ( HSB, CSU, PGSM ) 4. E-Commerce for Managers ( lichgo.vn, HSB, VCCI ) 5. Marketing Management and Practice of Electronic Marketing ( VCCI ) III. KEY RESEARCH FIELDS – Electronic Commerce and Electronic BusinessIV. KEY TRAININGS AND RESEARCHES

Guide02 PhD Students.

Havingguided 33 MBA students successfullydefended their MBA Thesis.

Completed07 Science Research Project(Managing 01 Project – Ministry level; Managing 03 Projects – University level;Participating 03 projects – Ministry level)

Published18 Science Research Articlesoverseas and domestically (15 articles in professional magazines, 01 article inforeign book, 01 article in National conference proceedings, 01 article inInternational Conference proceedings)

Published09 books (author 01 textbook, co-author01 text book, author 02 monographic/professional books and 05 reference books)

V. TOP FIVE (5) RESEARCH WORKS

1 Development of multiple choice testing systems based on computer network at the Foreign Trade University

2005 – 2006

Science Research ProjectUniversity level Project Manager
2 Technology application of electronic signatures : The experience of several countries and the solutions applied in Vietnam

2007-2009

Science Research ProjectMinistry of Training and Education level Project Manager
3 Research of simulation software, B2B, B2C models in training programs in Electronic Commerce at Foreign Trade University

2008-2010

Science Research ProjectUniversity level Project Manager
4 Ecommerce Foundation – Text bookHong Duc Publisher

2009, 2012

Text book Co-Author
5 Practical Guides and Exercise in EcommerceLao dong Publisher

2014

Monographic / Professional book Author

VI. KEY AWARDS

– Certificate of Merit from the Ministry of Trainingand Education 2012 – Having successfully completed tasks from 2010-2011 to2011-2012.- Certificate of Merit of the Rector of the Universityof Foreign Trade in 2012 – has had outstanding achievements in creative labormovement 2007-2012.- Certificate of Merit of the Rector of the Universityof Foreign Trade, 2010 – Guide to Student Science Research gaining Prize ofStudent Science Research 2010.- Certificate of Merit for creative works of Rectorlichgo.vn 2012.- Continuity of Emulation Fighter 07 years from 2007to the present (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014).

PGS, tiến sỹ Nguyễn Văn Thoan, xuất thân từ học sinh khối Phổ thôngchuyên Toán trường Đại học Sư phạm TP. Hà Nội I ( 1991 ), tốt nghiệp Đại học Ngoại thương ( 1999 ), lấy bằng Thạc sĩ thứ nhất chuyên ngành Thương mại – Marketing tạitrường Đại học tổng hợp UNSW, Sydney, nước Australia ( 2003 ), bằng tiến sỹ Kinh tế vềHợp đồng điện tử tại trường Đại học Ngoại thương ( 2010 ) và bằng Thạc sĩ thứ haichuyên ngành Quản trị và Công nghệ Kinh doanh điện tử của trường Đại học SouthColumbia, Hoa Kỳ ( 2011 ) .PSG, tiến sỹ Nguyễn Văn Thoan được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nướcxét đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư và TrườngĐại học Ngoại thương chỉ định Phó giáo sư ngành kinh tế tài chính, kinh doanh thương mại tháng 11 năm năm ngoái .PGS, tiến sỹ Nguyễn Văn Thoan là một trong những giảng viên tiên phongtại Nước Ta về giảng dạy Thương mại điện tử, Hệ thống tin tức Quản lý vàMarketing điện tử với gần 15 năm kinh nghiệm tay nghề giảng dạy trong những nghành nghề dịch vụ nàycho những doanh nghiệp, những chương trình MBA và những Chương trình tiên tiến và phát triển, chương trình link với nhiều trường ĐH của Hoa Kỳ và Pháp. PGS đã hướngdẫn nhiều học viên cao học, sinh viên ĐH về 3 nghành : Thương mại điệntử, Hệ thống thông tin quản trị – Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Quản lý vàKinh doanh, Marketing điện tử và những chủ đề về Xây dựng Chiến lược ứng dụngThương mại điện tử, Chiến lược ứng dụng Marketing điện tử và Ứng dụng Hệ thốngthông tin cho những doanh nghiệp .Bên cạnh công tác làm việc giảng dạy, PGS, tiến sỹ Nguyễn Văn Thoan đã tham giatư vấn cho nhiều doanh nghiệp với tư cách Trưởng Bộ môn Thương mại điện tử. Đồng thời là Phó trưởng Ban đàn tạo, Hiệp hội thương mại điện tử Nước Ta ( 2010 – nay ), PGS đã tương hỗ huấn luyện và đào tạo, tuyên truyền thương mại điện tử, marketingđiện tử, mạng lưới hệ thống thông tin quản trị và kế hoạch kinh doanh thương mại cho nhiều doanhnghiệp trên cả nước .PGS, tiến sỹ Nguyễn Văn Thoan đã tham gia nhiều khu công trình nghiên cứukhoa học được công bố trên những tạp chí Kinh tế Đối ngoại, tạp chí Thương mại vàxuất bản nhiều giáo trình và sách chuyên khảo .Các môn học giảng dạy bằng tiếng Việt

1. Thương mại điện tử2. Quản trị Hệ thống Thông tin (lichgo.vn,FSB, HSB, PGSM)3. Quản trị Marketing, Marketing quốc tếvà Marketing điện tử

Các môn học giảng dạy bằng tiếng Anh1. Management of Business Systems,Project Management & OPM (lichgo.vn – Bedforshire University)2. Ecommerce (MBA: ColumbiaSouthern University)3. Management Information System (MBA: Columbia Southern University)4. Marketing Management (MBA:Columbia Southern University)5. InternationalBusiness & Incoterms 2010 (Nice, TLU) – new6. BusinessStrategy Game Simulation (Nice, TLU) – new

Các khóa học dành cho Doanh nghiệp1. Ứng dụng Marketing điện tử trongKinh doanh (lichgo.vn, VCCI, Hanoi CTT)2. Kỹ năng tìm kiếm khách hàng và đốitác trong XNK qua Internet (lichgo.vn. VCCI)3. Quản trị Hệ thống thông tin trong DN(HSB, ĐHTN, PGSM)4. Thương mại điện tử dành cho các nhàquản lý (lichgo.vn, HSB VCCI)5. Quản trị Marketing hiện đại và thựchành marketing điện tử (lichgo.vn, VCCI) ./.

A. THÔNG TIN CÁ NHÂNlichgo.vn.edu.vn

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Công việc, chức vụ, cơ quan

1/2000 – 2/2002 Giảng viên Khoa Kinh tế Ngoại thương, Trường ĐH Ngoại thương
2/2002 – 7/2003 Được cử đi học Thạc sỹ tại trường Đại học New South Wales, Sydney, Úc
7/2003 – 5/2005 Giảng viên Khoa Kinh tế Ngoại thương, Trường ĐH Ngoại thươngTừ tháng 11/2004 – Trưởng Bộ môn Thương mại điện tử ( đến nay )
5/2005 – 8/2008 Phó Giám đốc Trung tâm tin tức và Khảo thíTrưởng bộ môn Thương mại điện tử, Khoa Quản trị Kinh doanh
8/2008 – nay Giám đốc Trung tâm tin tức và Khảo thíTrưởng Bộ môn Thương mại điện tử, Khoa Quản trị Kinh doanhPhó trưởng Ban đào tạo, Hiệp hội Thương mại điện tử Nước Ta

lichgo.vn.edu.vn

Chức vụ hiện nay: Giám đốc trung tâm Thông tin và Khảo thí, Trưởng Bộmôn Thương mại điện tử

Chức vụ cao nhất đã qua: Giám đốc trung tâm Thông tin và Khảo thí, Trưởng Bộmôn TMĐT

Cơ quan công tác hiện nay: Trung tâm Thông tin Khảo thí và Bộ môn Thương mại điệntử (Khoa Quản trị kinh doanh), Trường Đại học Ngoại thương; Bộ Giáo dục và Đàotạo

Địa chỉ cơ quan: Số 91, Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Địa chỉ E-mail: nvthoan
lichgo.vn.edu.vn

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học: Giảng viên mời giảng các chương trình MBA tại 04 trường gồm: Trường Đại học ThăngLong, Trường Đại học FPT, chương trình thạc sỹ của trường Columbia SouthernUniversity (Hoa Kỳ), chương trình thạc sỹ của trường PGSM (Pháp).

8. Hiện nay đang công tác tại Trường Đạihọc Ngoại thương.

Bêncạnh đó tham gia giảng dạy tại 4 trường ĐH gồm Trường Đại học Thăng Long ( giảng MBA ), Trường Đại học FPT ( giảng MBA ), Chương trình thạc sỹ của trường ColumbiaSouthern University ( Hoa Kỳ ) link với Hội khuyến học Nước Ta và Chươngtrình thạc sỹ của trường PGSM ( Pháp ) link với Đại học Thái Nguyên .

9. Hiện nay là:

TrưởngBộ môn Thương mại điện tử, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoạithương .Kiêmnhiệm Giám đốc Trung tâm tin tức và Khảo thí .

10. Học vị:

Được cấp bằng ĐH ngày 24 tháng 2 năm 1999, ngành: Kinhtế, chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại

Nơi cấpbằng Đại học ( trường, nước ) : trường Đại học Ngoại thương, Nước Ta

Được cấp bằng Thạc sỹ (thứ nhất), ngày23 tháng 10 năm 2013,

ngành : Thương mại, chuyên ngành : MarketingNơi cấp bằng ThS ( trường, nước ) : trườngUniversity of New South Wales, Úc

Được cấp bằng Thạc sỹ (thứ hai), ngày31 tháng 3 năm 2011,

ngành : Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành : Công nghệ và Kinh doanh điện tử .Nơi cấp bằng ThS ( trường, nước ) : trườngColumbia Southern University, Hoa Kỳ

– Được cấp bằng TS ngày 29 tháng 12 năm 2010, ngành: Kinh tế, chuyênngành: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, đề tài “Ký kết và thựchiện hợp đồng điện tử trong điều kiện Việt Nam hội nhập Kinh tế quốc tế”.

Nơi cấp bằng tiến sỹ ( trường, nước ) : Đại họcNgoại thương, Nước TaPSG, tiến sỹ Nguyễn Văn Thoan được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước xét đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư và Trường Đại học Ngoại thương chỉ định Phó giáo sư ngành kinh tế tài chính, kinh doanh thương mại tháng 11 năm năm ngoái .

11. Các hướng nghiên cứu chủyếu:

– Thương mại điện tử, Kinh doanhđiện tử, Marketing điện tử- Hệ thống thông tin quản trị, Quảntrị kinh doanh thương mại- Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

– Ứng dụng CNTT trong Quản lý và Kinh doanh

– Xây dựng và quản trị mạng lưới hệ thống thông tin, mạng lưới hệ thống thương mại điện tử trong doanh nghiệp- Ứng dụng thương mại điện tử trong xuất nhập khẩu và kinh doanh thương mại quốc tế12. Kết quả huấn luyện và đào tạo và nghiên cứu và điều tra khoahọc :

Đanghướng dẫn 02 NCS.

Đãhướng dẫn 33 HVCH bảo vệ thành côngluận văn ThS;

Đãhoàn thành 07 đề tài NCKH các cấp(trong đó Chủ nhiệm 01 đề tài NCKHcấp Bộ GD&ĐT; Chủ nhiệm 03 đềtài NCKH cấp trường và tham gia 03đề nghiên cứu khoa học cấp Bộ)

Đãcông bố 18 bài báo KH trong và nướcngoài (trong đó có 15 bài báo KH đăngtrong các Tạp chí chuyên ngành, 01 bàinghiên cứu ở sách nước ngoài, 01 bàikỷ yếu Hội thảo Quốc gia, 01 bài kỷyếu Hội thảo quốc tế).

Đãxuất bản 09 sách (trong đó chủ biên 01 giáo trình, đồng chủ biên 01 giáo trình, chủ biên 02 sách chuyên khảo và tham gia biênsoạn 05 sách chuyên khảo)

Đanglà chủ nhiệm 01 đề tài NCKH cấptrường (2015).

05 côngtrìnhKH tiêubiểu nhất (Sáchhoặc đề tài NCKH hoặc bài báo KH). Với sách: ghi rõ tên sách, tên các tác giả, NXB, năm XB; với công trình KH: ghirõ tên côngtrình, tên cáctácgiả, têntạp chíđăng, tập, trang, năm công bố.

1 Đề tài NCKH cấp trường ” Triển khai mạng lưới hệ thống thi trắc nghiệm trên mạng máy tính tại Trường Đại học ngoại thương ” .

2005 – 2006

Đề tài NCKH Cấp trường Chủ nhiệm đề tài
2 Đề tài NCKH cấp Bộ GD&ĐT ” Công nghệ ứng dụng chữ ký điện tử : Kinh nghiệm của 1 số ít nước và giải pháp vận dụng ở Nước Ta ” .Xem thêm : Giá Hạt Óc Chó Bán Ở Đâu Tại Tphcm Giá Tốt Đúng Hàng Mỹ, Mua Quả Óc Chó Ở Đâu Đảm Bảo

2007-2009

Đề tài NCKH Cấp Bộ GD&ĐT Chủ nhiệm đề tài
3 Đề tài NCKH cấp Trường ” Nghiên cứu những quy mô ứng dụng mô phỏng B2B, B2C trong chương trình huấn luyện và đào tạo Thương mại điện tử tại trường Đại học Ngoại Thương ” .

2008-2010

Đề tài NCKH Cấp trường Chủ nhiệm đề tài
4 Giáo trình Thương mại điện tử cơ bản .NXB Hồng Đức

2009, 2012

Giáo trình Đồng chủ biên
5 Sách chuyên khảo :Bài tập và Hướng dẫn thực hành thực tế Thương mại điện tửNXB Lao động – Xã hội

2014

Sách chuyên khảo Chủ biên

13. Khen thưởng (các huân chương, huychương, danh hiệu):

– Bằng khen của Bộ GD&ĐT năm 2012 – Đã hoàn thànhxuất sắc trách nhiệm công tác làm việc từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2011 – 2012 .- Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoạithương năm 2012 – Đã có thành tích xuất sắc trong trào lưu lao động sáng tạogiai đoạn 2007 – 2012 .- Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoạithương năm 2010 – Hướng dẫn đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học đạt giảikhuyến khích cuộc thi SVNCKH năm 2010 .- Giấy khen Lao động phát minh sáng tạo của Hiệu trưởng trườngĐại học Ngoại thương năm 2012 .- Liên tục là Chiến sỹ thi đua cấp trường 07 năm từnăm 2007 đến nay ( 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 và năm trước ) .

 B.GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.Giảng dạy

Tích cực và phát minh sáng tạo trong hoạt động giải trí giảng dạy, đi đầu trong đổi mớiphương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập, vận dụng chiêu thức giảng dạy tân tiến như Elearning, thực hành thực tế trên ứng dụng, vận dụng những ứng dụng mô phỏng trong giảng dạy .Xây dựng và giảng dạy chuyênngành học mới và những môn học mới như thương mại điện tử, marketing điện tử, mô phỏngchiến lược kinh doanh thương mại và mạng lưới hệ thống thông tin quản trị. Đồng thời, tham gia tíchcực trong hoạt động giải trí đào tạo và giảng dạy, tuyên truyền cho doanh nghiệp bên trong và ngoàitrường theo chương trình của Hiệp hội thương mại điện tử Nước Ta .Luôn triển khai tốt trách nhiệm, giảng dạy nhiệttình, chất lượng, tận tâm với người học và chuẩn bị sẵn sàng san sẻ kiến thức và kỹ năng, kinhnghiệm với đồng nghiệp, đào tạo và giảng dạy lực lượng giáo viên trẻ kiến thiết xây dựng đội ngũ giảngviên để giảng dạy chuyên ngành Thương mại điện tử. Luôn ý thức giữ gìnphẩm chất, uy tín, danh dự của Nhà giáo .Tôn trọng, đối xử tốt với người học, san sẻ những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và kiến thức và tạo động lực học tập đúng đắn cho ngườihọc .Luôn gương mẫu trong công tác làm việc, hoàn thành xong tốt những trách nhiệm đượcgiao bên cạnh công tác làm việc giảng dạy, kiến thiết xây dựng và tăng trưởng Trung tâm tin tức – Khảo thí, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, giảng dạy, đặc biệt quan trọng làcông tác thi trắc nghiệm trên máy tính, đúng chuẩn, khách quan và công minh. Quan hệ tốt với đồng nghiệp, kiến thiết xây dựng ý thức đoàn kết, kỷ luật, văn minh vàsẵn sàng san sẻ và giúp sức đồng nghiệp trong việc làm .

2.Thâm niên đào tạo:

Tổng số 15 năm thâm niên đào tạo tính từ năm2000 đến nay.

3.Ngoại ngữ:

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyênmôn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài:

– Hoàn thành chương trình Thạc sỹ ( thứnhất ) về Thương mại – Marketing, tại trường Đại học University of New SouthWales ( UNSW ), Úc năm 2003 ( thời hạn học 18 tháng )- Hoàn thành chương trình Thạc sỹ ( thứhai ) về Quản trị Kinh doanh và Công nghệ điện tử ( MBA : Ebusiness và Technology ), ( học trực tuyến ) trường ĐH Columbia Sothern University ( Hoa Kỳ ), năm 2011 ( Thời gian học 15 tháng ) ( Được ghi nhận của Cục Khảo thí, Bộ Giáodục và Đào tạo cấp năm 2011 ) .

b) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài

– Giảng dạy bằng ngoại ngữ : Tiếng Anh ( từ năm 2007 đến nay, những lớp ĐH vàsau ĐH trong những chương trình tiên tiến và phát triển, những chương trình link vớinước ngoài ) .- Nơi giảng dạy ( cơ sở huấn luyện và đào tạo, nước ) :+ Giảng dạy tại trường Đại học Ngoại thương, Nước Ta. Các lớp Đại học gồm có : Chương trình tiên tiến và phát triển và chương trình link với những trường Đại họcCalifornia State Fullerton ( Hoa Kỳ ), trường ĐH Colorado ( Hoa Kỳ ), trường ĐHBedforshire ( Vương quốc Anh ). Các môn học giảng dạy bằng tiếng Anh gồm : Thươngmại điện tử ( Ecommerce ), Hệ thống thông tin và Quy trình Kinh doanh ( BusinessInformation Systems and Processes ) và Hệ thống thông tin quản trị ( InformationSystems Management ) .+ ( Mời giảng ) Giảng dạy bằng tiếng Anh những chương trình MBA của Trường ColumbiaSouthern University ( Hoa Kỳ ) tại Hội Khuyến học Nước Ta, TP. Hà Nội, Nước Ta. Cácmôn học ở bậc Thạc sỹ đã giảng dạy bằng tiếng Anh gồm : Thương mại điện tử ( Ecommerce ), Hệ thống thông tin quản trị ( Management Information System ), Marketing và Đạo đức kinh doanh thương mại ( Business Ethics ) .+ ( Mời giảng ) Chương trình thạc sỹ của Trường Đại học Nice ( Pháp ) tại trường Đạihọc Thăng Long. Các môn học đã giảng dạy bằng tiếng Anh trong chương trình thạcsỹ gồm : Mô phỏng kế hoạch kinh doanh thương mại ( Business Strategy Game ) và Kinh doanhquốc tế và Incoterms 2010 .c ) Đối tượngkhác : Xây dựng mạng lưới hệ thống giảng dạy trựctuyến, những môn học Thương mại điện tử, Marketing điện tử, Mô phỏng chiến lượckinh doanh trên ứng dụng để dạy và học trực tuyến cho 1 số ít trường ĐH vàcao đẳng và học viên từ những doanh nghiệp ( bằng tiếng Việt và tiếng Anh ) .

3.2. TiếngAnh giao tiếp (văn bằng, chứng chỉ): IELTS6.5 (since 2000)

4.Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

Trước khibảo vệ TS (2010)

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Số tác giả

Viết một mình

hoặc chủ biên, phần biên soạn

Thẩm định, xác nhận sử dụng của CSGDĐH

1 . Ứng dụng Marketing điện tử trong doanh nghiệp CK khoa học kỹ thuật, 2009 2 Chủ biên, Chương 2, 5Tr. 31-67Tr. 145 – 170 Trường ĐH Ngoại thương
2 . Giáo trình Thương mại điện tử ( Viện Đại học mở ) Kèm theo phim 12 giờ bài giảng trực tuyến GT NXB LĐXH, 2010 1 MM187 trang A4 Viện ĐH Mở
3 . Sổ tay thương mại điện tử cho nhà quản trị CK NXB TTTT, 2007 7 Chương 6Tr. 88-121 Trường ĐH Ngoại thương
4 . Ứng dụng CNTT-TT và Thương mại điện tử trong doanh nghiệp CK NXB TTTT, 2010 7 Chương 2,3Tr. 38-52Tr. 52-72 Trường ĐH Ngoại thương

Saukhi bảo vệ TS (2010 – nay)

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Số tác giả

Viết một mình

hoặc chủ biên, phần biên soạn

Thẩm định, xác nhận sử dụng của CSGDĐH

5 . Bài tập và hướng dẫn thực hành thực tế Thương mại điện tử CK năm trước ,NXB LĐXH 1 MM Trường ĐH Ngoại thương
6 . Giáo trình Thương mại điện tử cơ bản GT 2009, 2012NXB LĐXH 12 Đồng chủ biên. Viết 5/6 chương : 1, 2, 3, 4 và 6 .

Viết 316/505 trang

Trường ĐH Ngoại thương
7 . Hướng dẫn thực hành thực tế kế hoạch Kinh doanh quốc tế trên ứng dụng mô phỏng BSG CK năm ngoái, NBX LĐXH 1 MM Trường ĐH Ngoại thương
8 . Hệ thống thuật ngữ lý giải Anh – Việt, Việt – Anh, Ngành Hệ thống tin tức Quản lý CK 2012NXB ĐH KTQD 5 Tham gia viết 30/200 trang Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
9 . Sách Incoterms 2010 TK 2010, NXB TTTT 8 4 chươngTr. 77-115 Trường ĐH Ngoại thương

5.Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu

TT

Tên CT, ĐT

CN

TG

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày

nghiệm thu

Kết quả

1 . Triển khai mạng lưới hệ thống thi trắc nghiệm trên mạng máy tính tại Trường Đại học ngoại thương CN NT2005-01( cấp Trường ) 2005 – 2006 2006 Tốt
2 . Công nghệ ứng dụng chữ ký điện tử : Kinh nghiệm một số ít nước và giải pháp vận dụng tại Việt nam CN

(cấp Bộ – GDĐT)

2009 – 2010 2010 Tốt
3 . Xây dựng mạng lưới hệ thống bài giảng điện tử và triển khai giảng dạy trực tuyến cho 1 số ít môn học ship hàng huấn luyện và đào tạo tín chỉ tại Trường Đại học Ngoại thương CN NT2008-02( cấp Trường ) 2008 – 2010 2010 Tốt
4 . Nghiên cứu những quy mô ứng dụng mô phỏng B2B, B2C trong chương trình đào tạo và giảng dạy Thương mại điện tử tại trường Đại học Ngoại Thương ” . CN EEC 8.1.1( cấp Trường ) 2009 – 2010 2010 Tốt
5 . Nghiên cứu Bộ công cụ bán hàng trực tuyến trong thương mại điện tử cho những doanh nghiệp Nước Ta CN NT2015. 03( cấp Trường ) năm ngoái Đang thực thi Đang triển khai
6 . Thương Mại Dịch Vụ xác nhận chữ ký điện tử : Kinh nghiệm những nước và giải pháp thực thi ở Nước Ta TG 2007 – 2008 2008 Tốt
7 . Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại trường Đại học Ngoại thương trải qua việc tăng cường ứng dụng CNTT và thay đổi chiêu thức giảng dạy lấy người học làm TT TG EEC 8.1.2 2009 – 2010 2010 Tốt
8 . Ứng dụng marketing điện tử trong những doanh nghiệp xuất nhập khẩu TG 2007 – 2009 2008 Tốt

Chúý những chữ viết tắt : CK : sáchchuyên khảo ; GT : sách giáo trình ; TK : sách tìm hiểu thêm ; HD : sách hướng dẫn : MM : viết một mình ; CB : Chủ biên ; phần ứng viên biên soạn lưu lại từ trang … đến trang … ( ví dụ : 17-56 ; 145 – 329 ) ; CT : chương trình ; ĐT : đề tài ; CN.CT : Chủ nhiệm chương trình ; PCN.CT : Phó chủ nhiệm chương trình ; TK.CT : Thư ký chương trình ; CN : Chủ nhiệm đề tài .

7.Kết quả NCKH đã công bố

7.1. Bài báo khoa học đã công bố

Trướckhi bảo vệ TS (năm 2010)

TT

Tên bài báo

Số tác giả

Tên tạp chí,

kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

công bố

1 . Hợp đồng điện tử và chữ ký điện tử theo pháp luật của Luật thương mại vương quốc và quốc tế Hoa Kỳ 1 Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 12( 6/2005 ) 12 24-27 2005
2 . Vận đơn điện tử trong vận tải đường bộ và giao nhận theo mạng lưới hệ thống Bolero. net 1 Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 13( 9/2005 ) 13 36-43 2005
3 . Thanh toán điện tử trong thương mại quốc tế và e-UCP 1.0 1 Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 17( 5/2006 ) 17 28-35 2006
4 . Sử dụng chữ ký số trong thanh toán giao dịch điện tử và 1 số ít lao lý tại Nước Ta 1 Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 26( 9/2007 ) 26 37-47 2007
5 . Một số tranh chấp về ký kết và triển khai hợp đồng điện tử và 1 số ít bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề 1 Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 34 ( 3/2009 ) 34 25-34 2009
6 . Tìm hiểu những pháp luật về giao kết hợp đồng điện tử quốc tế theo Công ước của Liên hợp quốc về sử dụng Thông điệp tài liệu trong ký kết hợp đồng quốc tế 1 Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 35( 5/2009 ) 35 49-57 2009
7 . Thủ tục Hải quan điện tử : Cơ sở pháp lý tình hình và quy trình tiến độ tiến hành tại Nước Ta 1 Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 40 ( 2/2010 ) 40 35-43 2010
8 . The Impact of Culture on Business Relationships 2 The New Asian Dragon – Conpenhagen Business School Press 135 – 157( 22 trang ) 2010
9 . Một số yếu tố về nội dung giảng dạy Thương mại điện tử tại những trường Đại học, Cao đẳng tại Nước TaInternational Workshop Proceedings on Ecommerce and Human Resource Development . 2 Kỷ yếu Hội thảo quốc tếThương mại điện tử và tăng trưởng nguồn nhân lực – Bộ công thương( Mã số : SK 01 TĐ 01 ) 144 – 165( 21 trang ) 2010

Sau khi bảo vệ Tiến sĩ (từ 2010 đến nay)

TT

Tên bài báo

Số tác giả

Tên tạp chí,

kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

công bố

10 . Ứng dụng ứng dụng mã nguồn mở để tăng trưởng nhanh gọn việc ký kết và thực thi hợp đồng điện tử tại Nước Ta 1 Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 41( 4/2010 ) 41 28-35 2010
11 . Phân tích tình hình tăng trưởng thương mại điện tử tại Hoa Kỳ, EU và một số ít khuynh hướng tăng trưởng thương mại điện tử tại Nước Ta 1 Tạp chí kinh tế tài chính đối ngoại số 46( 3/2011 ) 46 35-44 2011
12 . Tiền điện tử Bitcoin : Một số yếu tố kỹ thuật, kinh doanh thương mại và quản trị 1 Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 68( 9/2014 ) 68 58-66 năm trước
13 . Tình hình ứng dụng thương mại điện tử trên Facebook và những yếu tố đặt ra so với Nước Ta 1 Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 71( 3/2015 ) 71 66-78 năm ngoái
14 . Ứng dụng CNTT tại tập đoàn lớn Bảo Việt và một số ít giải pháp nhằm mục đích tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành bảo hiểm tại Nước Ta . 2 Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 61( 1/2014 ) 61 73-82 năm trước
15 . Tìm hiểu về Công ước của Liên Hiệp Quốc về sử dụng chứng từ điện tử trong hợp đồng quốc tế và giải pháp để Nước Ta gia nhập . 2 Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 67( 6/2014 ) 67 14-22 năm trước
16 . Kinh nghiệm quản trị lichgo.vnsite thương mại điện tử của 1 số ít doanh nghiệp trên quốc tế và bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề cho những doanh nghiệp Nước Ta 2 Tạp chí Khoa học Thương mại – Số 77 + 78( 1,2 / năm ngoái ) 77-78 136 – 144 năm ngoái
17 . ” A review of structural equation modeling sample size in supply chain management discipline “ 2 External Economics Review, No. 72 ( 4/2015 ). ISBN – 1859 – 4050 72 60-77 năm ngoái
18 . Đào tạo Thương mại điện tử tại một số ít trường Đại học tại Nước Ta và trường Đại học Ngoại thương : Thực trạng và 1 số ít kinh nghiệm tay nghề 2 Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia ” Tổng kết 10 năm đào tạo và giảng dạy chính quy ngành Thương mại điện tử và hướng tăng trưởng “, 6/2015 Thành Phố Hà Nội. NXB Thông Tấn, ISBN – 9786049450143 31-39 năm ngoái
19 . Ứng dụng mạng lưới hệ thống ứng dụng Quản trị nguồn lực Doanh Nghiệp ( ERP ) tại 1 số ít Doanh Nghiệp Nước Ta và bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề . 3 Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 57( 6/2013 ) 57 57-65 2013

 Các sách đang viết:

– Hướng dẫn thực hành thực tế và bài tập trường hợp về Hệ thống thông tin quản trị

– Ứng dụng bộ công cụ thương mại điện tử trong các doanh nghiệp

– Thương mại điện tử 20 năm nhìn lại và khuynh hướng tăng trưởng năm nay – 2020- Kinh nghiệm tiến hành ERP trong doanh nghiệp và những xí nghiệp sản xuất- Kinh nghiệm ứng dụng CNTTTT và tiến hành những ứng dụng quản trị trong những trường ĐH

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.