chủ nhà trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

chủ nhà trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nói chuyện với chủ nhà —Mọi người tốt đều lên thiên đàng?

A Conversation With a Neighbor —Do All Good People Go to Heaven?

jw2019

♫ Và khi gặp lão chủ nhà, ta có thể hiên ngang nhìn thằng ♫

” And when we see the landlord, we can look that guy right in the eye

OpenSubtitles2018. v3

Chủ nhà có thể trông bực bội hay giận dữ.

He may even appear to be irritated or angry.

jw2019

Nước chủ nhà Ấn Độ trình diễn nền văn hóa cổ xưa của mình.

Host nation India displaying her ancient culture.

OpenSubtitles2018. v3

Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm.

When the landlord’s away, the tenants will play.

Tatoeba-2020. 08

Anh có cho chủ nhà biết hết mọi thứ không?

Do you tell your landlord everything?

OpenSubtitles2018. v3

Điều này cũng giúp bạn liên lạc lại với chủ nhà.

This can also help you to contact the person again.

jw2019

Nếu thấy tên của chủ nhà trong danh sách, hãy dùng tên của họ trong lời trình bày.

Use the householder’s name if it is shown on the directory.

jw2019

Tôi đã kiểm tra tất cả các bệnh viện, cả chủ nhà của cậu ta…

I checked all the hospitals, his landlord

OpenSubtitles2018. v3

Nói chuyện với chủ nhà —Tại sao Đức Chúa Trời để cho có đau khổ?

A Conversation With a Neighbor —Why Does God Allow Suffering?

jw2019

Này, Balloonman tiếp theo phải tìm tới gã chủ nhà của tôi.

Hey, Balloonman ought to get to my landlord next.

OpenSubtitles2018. v3

Khuyến khích mọi người hăng hái mời chủ nhà nhận sách mỏng này.

Encourage everyone to be enthusiastic about offering it .

jw2019

Họ đến đúng hẹn, nhưng chủ nhà bảo họ là bà không có thời giờ để nói chuyện.

They arrived at the appointed time, but the householder told them she had no time to talk.

jw2019

Nếu chủ nhà bận, chúng ta có thể nói gì?

If a householder is busy, what might we do?

jw2019

Tại sao bà chủ nhà lại gõ cửa?

Why would the landlady knock?

OpenSubtitles2018. v3

Mẹ chỉ vừa mới thuyết phục được chủ nhà để chúng ta trả tiền thuê nhà sau.

I just convinced the landlord to work with us to pay the back rent.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu chủ nhà hàng của em có bất kì trò đùa nào về Oklahoma…

So if your maitre d’friend has any funny oklahoma jokes…

OpenSubtitles2018. v3

Ai là chủ nhà hàng này?

Who owns the restaurant?

OpenSubtitles2018. v3

Nếu chủ nhà chú ý trong lần thăm lại, có thể mời nhận tạp chí dài hạn.

Where interest is found on return visits, subscriptions may be offered.

jw2019

+ Nếu chủ nhà còn bị gọi là Bê-ên-xê-bun*+ thì huống chi người trong nhà!

+ If people have called the master of the house Be·elʹze·bub,*+ how much more those of his household?

jw2019

Vấn đề duy nhất là bà chủ nhà hơi tò mò.

The only problem is I have a nosy landlady.

OpenSubtitles2018. v3

Cô thực sự muốn làm buồn lòng các vị chủ nhà sao?

Do you really wanna offend our hosts?

OpenSubtitles2018. v3

Nếu chủ nhà tỏ chú ý, có thể giới thiệu sách Sống đời đời.

If interest is established, the Live Forever book may be introduced.

jw2019

Khi chủ nhà đã có những ấn phẩm này rồi, có thể mời nhận một sách cũ khác.

If people already have these, an older publication may be offered .

jw2019

Ông nói cho chủ nhà hàng biết con trai ông mùa này sẽ vào đại học.

He told the owner that his son was going to college in the fall.

Literature

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.