Chủ đầu tư tiếng Anh là gì?

Chủ đầu tư tiếng Anh là gì?
Nền kinh tế tài chính ngày càng tăng trưởng kéo theo sự tăng trưởng của nhiều dự án trong những nghành nghề dịch vụ khác nhau. Những dự án này ngày càng được lan rộng ra về quy mô và chất lượng nhưng để có sự thành công xuất sắc vững chắc mỗi dự án lại cần có thủ lĩnh, đó chính là những chủ đầu tư. Với tư cách là người quản trị nguồn vốn để tiến hành những dự án thì vai trò của chủ đầu tư là rất quan trọng .

Bài viết dưới đây sẽ đề cập tới chủ đề chủ đầu tư tiếng Anh là gì? Nếu đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này, đừng bỏ lỡ bài viết sau đây của chúng tôi.

Chủ đầu tư là gì?

Chủ đầu tư là tổ chức triển khai chiếm hữu vốn hoặc tổ chức triển khai được giao thay mặt đại diện chủ sở hữu vốn, tổ chức triển khai vay vốn trực tiếp quản trị quy trình triển khai dự án .

Trên thực tế, vai trò và trách nhiệm của chủ đầu tư còn phụ thuộc vào loại hình dự án mà họ đảm nhận. Mặc dù, chủ đầu tư chịu sự chi phối trực tiếp từ người quyết định đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý dự án chủ đầu tư vẫn đóng vai trò rất quan trọng.

Chủ đầu tư phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về khâu phong cách thiết kế và kiến thiết dự án khu công trình thiết kế xây dựng .
– Chủ đầu tư phải chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm trước Pháp Luật về bảo vệ chất lượng, quá trình khu công trình, báo cáo giải trình ngân sách về vốn đầu tư theo lao lý .
– Quyền quyết định hành động thuê đối tác chiến lược, nhân công để triển khai xong từng khâu trong quy trình thiết kế xây dựng dự án .
– Theo dõi tiến trình xây đắp liên tục, nhu yếu dừng xây đắp và khắc phục hậu quả khi có vi phạm, ví dụ sai phạm về tiêu chuẩn chất lượng khu công trình, an toàn lao động hay vi phạm vệ sinh thiên nhiên và môi trường .

Chủ đầu tư tiếng Anh là gì?

Chủ đầu tư tiếng Anh là Investor, chủ đầu tư được định nghĩa Investor is the term used to refer to an investor, whereby the investor can be an individual or an organization, carrying out activities as an investment for business. In particular, the investor must be fully responsible for all activities and processes of the investment project, including quality, efficiency, … to ensure compliance with the provisions of law .

Hay cách giải thích khác như: An investor is any person or other entity (such as a firm or mutual fund) who commits capital with the expectation of receiving financial returns. Investors rely on different financial instruments to earn a rate of return and accomplish important financial objectives like building retirement savings, funding a college education, or merely accumulating additional wealth over time.

Một số từ, cụm từ liên quan tới chủ đầu tư trong tiếng Anh

– Owner’s representative : đại diện thay mặt chủ đầu tư
– Construction project management : Quản lý dự án đầu tư kiến thiết xây dựng
– Construction project owner : Chủ đầu tư dự án thiết kế xây dựng
– Execution of construction project : Thực hiện dự án đầu tư thiết kế xây dựng
– The Law on construction : Luật kiến thiết xây dựng
– Người đầu tư tư nhân : được dùng trong chuyên ngành kinh tế tài chính tiếng Anh là Private investor
– Investment Construction Project : Dự án đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình

– Identification of responsibilities: Phân công trách nhiệm  

– Initial funding process : Quy trình cấp vốn bắt đầu
– Investability : Tính hoàn toàn có thể đầu tư được
– Foreign investment : Vốn đầu tư quốc tế
– Investment cost : giá thành đầu tư

– Investment license:Giấy phép đầu tư

Phần tiếp theo của bài viết chủ đầu tư tiếng Anh là gì, sẽ là một số đoạn văn tham khảo có sử dụng từ chủ đầu tư trong tiếng Anh.

Một số ví dụ sử dụng từ chủ đầu tư trong tiếng Anh

– Roles and responsibilities of real estate project investors – Dịch là : Vai trò và nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ đầu tư dự án bất động sản
– Investment concept and investment projects – Dịch là : Khái niệm đầu tư và dự án đầu tư
– The concept of investor between laws is not identical – Dịch là : Khái niệm chủ đầu tư giữa những luật là không như nhau
– The investors lost a lot of money when the company went out of business – Dịch là : Các chủ đầu tư đã mất rất nhiều tiền khi công ty phá sản .
– I needed to get an investor after I won a million dollars – Dịch là : Tôi cần phải có một chủ đầu tư sau khi tôi giành được một triệu đô .
– My investor agreed that we should make a move before the price went up – Dịch là : Chủ đầu tư của tôi chấp thuận đồng ý rằng chúng tôi nên ra tay trước khi giá lên .
– Investments generate returns to the investor to compensate the investor for the time value of money – Dịch là : Các khoản đầu tư tạo ra dòng tiền cho chủ đầu tư phải bồi thường cho nhà đầu tư so với giá trị thời hạn của tiền .

– For income-tax purposes, the investor/landlord can take an expense deduction for an investment in a depreciable property to allow for the recovery of the cost of the investment – Dịch là: Đối với mục đích thuế thu nhập, chủ đầu tư / chủ nhà có thể khấu trừ chi phí đầu tư vào tài sản khấu hao để cho phép thu hồi chi phí đầu tư.

– For investments in which capital is at risk, such as stock shares, mutual fund shares and home purchases, the investor also takes into consideration the effects of price volatility and risk of loss .
Dịch là : Đối với những khoản đầu tư trong đó vốn có rủi ro đáng tiếc, ví dụ điển hình như sàn chứng khoán CP, CP quỹ tương hỗ và mua nhà, chủ đầu tư cá thể quan tâm những tác động ảnh hưởng của dịch chuyển giá và lãi vốn / lỗ vốn trên những hoàn vốn .

Trên đây, chúng tôi đã gửi tới Quý khách hàng những thông tin để trả lời cho câu hỏi chủ đầu tư tiếng Anh là gì? Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.