chopped tiếng Anh là gì?

chopped tiếng Anh là gì?
chopped tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng chopped trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ chopped tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm chopped tiếng Anh
chopped
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ chopped

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: chopped tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

chopped tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ chopped trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ chopped tiếng Anh nghĩa là gì.

chop /tʃɔp/

* danh từ
– (như) chap
!down in the chops
– ỉu xìu, chán nản, thất vọng

* danh từ
– vật bổ ra, miếng chặt ra
– nhát chặt, nhát bổ (búa chày)
– (thể dục,thể thao) sự cúp bóng (quần vợt)
– miếng thịt sườn (lợn, cừu)
– rơm băm nhỏ
– mặt nước gợn sóng (vì gió ngược với thuỷ triều)

* ngoại động từ
– chặt, đốn, bổ, chẻ
=to chop wood+ bổ củi
=to chop off someone’s head+ chặt đầu ai
=to chop one’s way through+ đốn cây để lấy đường đi, phát quang để lấy đường đi qua
– (nghĩa bóng) nói đứt đoạn, nói nhát gừng
– (+ up) chặt nhỏ, băm nhỏ

* nội động từ
– bổ, chặt
=to chop away+ chặt đốn
!to chop back
– thình lình trở lại
!to chop down
– chặt ngã, đốn ngã
!to chop in
– (thông tục) nói chen vào
!to chop off
– chặt đứt, đốn cụt
!to chop out
– trồi lên trên mặt (địa táng)
!to chop up
– chặt nhỏ, băm nhỏ
– (như) to chop out

* danh từ
– gió trở thình lình
– sóng vỗ bập bềnh
– (địa lý,địa chất) phay
!chops and changes
– những sự đổi thay

* động từ
– thay đổi luôn luôn, dao động, không kiến định
=to chop and change+ thay thay đổi đổi
– (+ round, about) đổi chiều thình lình, trở thình lình (gió)
– vỗ bập bềnh (sóng biển)
!to chop logic with someone
– cãi vã với ai

* danh từ
– giấy phép, giấy đăng ký, giấy chứng nhận; giây thông hành, giấy hộ chiếu (An-độ, Trung-quốc)
– Anh-Ân, (thông tục) of the first chop hạng nhất
=of the second chop+ hạng nhì

chop
– (Tech) cắt đoạn, cắt rời (đ)

Thuật ngữ liên quan tới chopped

Tóm lại nội dung ý nghĩa của chopped trong tiếng Anh

chopped có nghĩa là: chop /tʃɔp/* danh từ- (như) chap!down in the chops- ỉu xìu, chán nản, thất vọng* danh từ- vật bổ ra, miếng chặt ra- nhát chặt, nhát bổ (búa chày)- (thể dục,thể thao) sự cúp bóng (quần vợt)- miếng thịt sườn (lợn, cừu)- rơm băm nhỏ- mặt nước gợn sóng (vì gió ngược với thuỷ triều)* ngoại động từ- chặt, đốn, bổ, chẻ=to chop wood+ bổ củi=to chop off someone’s head+ chặt đầu ai=to chop one’s way through+ đốn cây để lấy đường đi, phát quang để lấy đường đi qua- (nghĩa bóng) nói đứt đoạn, nói nhát gừng- (+ up) chặt nhỏ, băm nhỏ* nội động từ- bổ, chặt=to chop away+ chặt đốn!to chop back- thình lình trở lại!to chop down- chặt ngã, đốn ngã!to chop in- (thông tục) nói chen vào!to chop off- chặt đứt, đốn cụt!to chop out- trồi lên trên mặt (địa táng)!to chop up- chặt nhỏ, băm nhỏ- (như) to chop out* danh từ- gió trở thình lình- sóng vỗ bập bềnh- (địa lý,địa chất) phay!chops and changes- những sự đổi thay* động từ- thay đổi luôn luôn, dao động, không kiến định=to chop and change+ thay thay đổi đổi- (+ round, about) đổi chiều thình lình, trở thình lình (gió)- vỗ bập bềnh (sóng biển)!to chop logic with someone- cãi vã với ai* danh từ- giấy phép, giấy đăng ký, giấy chứng nhận; giây thông hành, giấy hộ chiếu (An-độ, Trung-quốc)- Anh-Ân, (thông tục) of the first chop hạng nhất=of the second chop+ hạng nhìchop- (Tech) cắt đoạn, cắt rời (đ)

Đây là cách dùng chopped tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ chopped tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

chop /tʃɔp/* danh từ- (như) chap!down in the chops- ỉu xìu tiếng Anh là gì?
chán nản tiếng Anh là gì?
thất vọng* danh từ- vật bổ ra tiếng Anh là gì?
miếng chặt ra- nhát chặt tiếng Anh là gì?
nhát bổ (búa chày)- (thể dục tiếng Anh là gì?
thể thao) sự cúp bóng (quần vợt)- miếng thịt sườn (lợn tiếng Anh là gì?
cừu)- rơm băm nhỏ- mặt nước gợn sóng (vì gió ngược với thuỷ triều)* ngoại động từ- chặt tiếng Anh là gì?
đốn tiếng Anh là gì?
bổ tiếng Anh là gì?
chẻ=to chop wood+ bổ củi=to chop off someone’s head+ chặt đầu ai=to chop one’s way through+ đốn cây để lấy đường đi tiếng Anh là gì?
phát quang để lấy đường đi qua- (nghĩa bóng) nói đứt đoạn tiếng Anh là gì?
nói nhát gừng- (+ up) chặt nhỏ tiếng Anh là gì?
băm nhỏ* nội động từ- bổ tiếng Anh là gì?
chặt=to chop away+ chặt đốn!to chop back- thình lình trở lại!to chop down- chặt ngã tiếng Anh là gì?
đốn ngã!to chop in- (thông tục) nói chen vào!to chop off- chặt đứt tiếng Anh là gì?
đốn cụt!to chop out- trồi lên trên mặt (địa táng)!to chop up- chặt nhỏ tiếng Anh là gì?
băm nhỏ- (như) to chop out* danh từ- gió trở thình lình- sóng vỗ bập bềnh- (địa lý tiếng Anh là gì?
địa chất) phay!chops and changes- những sự đổi thay* động từ- thay đổi luôn luôn tiếng Anh là gì?
dao động tiếng Anh là gì?
không kiến định=to chop and change+ thay thay đổi đổi- (+ round tiếng Anh là gì?
about) đổi chiều thình lình tiếng Anh là gì?
trở thình lình (gió)- vỗ bập bềnh (sóng biển)!to chop logic with someone- cãi vã với ai* danh từ- giấy phép tiếng Anh là gì?
giấy đăng ký tiếng Anh là gì?
giấy chứng nhận tiếng Anh là gì?
giây thông hành tiếng Anh là gì?
giấy hộ chiếu (An-độ tiếng Anh là gì?
Trung-quốc)- Anh-Ân tiếng Anh là gì?
(thông tục) of the first chop hạng nhất=of the second chop+ hạng nhìchop- (Tech) cắt đoạn tiếng Anh là gì?
cắt rời (đ)

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.